Vyjádření ředitele školy k zápisu č. 12 Žákovského parlamentu z 22. 3. 2017

Vedení základní školy nemá námitek k projednávaným bodům 1. až 10. zápisu č. 12.

Ředitel školy žádá zástupce ŽP o pomoc při organizaci zápisu do 1. tříd, který se koná v pátek 21. 4. a sobotu 22. 4. 2017. Zájemci se mohou hlásit u p. učitelky Ivy Zákoucké (sborovna ve 3. patře na budově pro 1. stupeň ZŠ). Ředitel školy seznámil zástupce ŽP s chystanými projekty a projektovými dny, které školu čekají v roce 2017.

V Hostinném 23. 3. 2017                Mgr. Jaroslav Sogel, ředitel školy

Zápis 12. schůzky žákovského parlamentu z 22. 3. 2017

Přítomni: 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: V. Polanský, K. Jelínková

Hosté: Mgr. Jaroslav Sogel

Program:

 1. Plánované akce
 2. Diskuse.
 3. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. Jarní sběr papíru proběhne od 18. dubna. do 25. dubna. 2017.
 2. Projednání turnaje v přehazované pro 7. – 9. ročník. Vytvoření seznamů družstev za každou třídu. Seznamy odevzdá M. Šmídová do 27. března. 2017 učitelům tělesné výchovy.
 3. Zápis 1. tříd se uskuteční v pátek 21. 4. 2017 a v sobotu 22. 4. 2017.
 4. Probíhá rekonstrukce sídliště v Hostinném.
 5. Rekonstrukce tříd na budově C začne 26. června 2017. Na budově A se budou malovat třídy barevně.
 6. Možnost účasti tříd na akci Hrabeme krkonošské louky 3. – 12. dubna 2017. Na nástěnce parlamentu jsou informace.
 7. Možnost zapojení se do her VIII. letní olympiády dětí a mládeže 2017- krátký film/video. Podrobné informace na nástěnce parlamentu.
 8. Od dubna do června bude probíhat preventivní program ve 3. až 8. ročnících.
 9. Jenšovský postoupil do finále soutěže „Vyfoť své město“.
 10. Příprava dětského dne pro 1.- 3. ročník.

Příští schůzka se bude konat 5. dubna 2017 na budově C od 13:10 hodin v učebně jazyků na budově C.

Zapsala: M. Šmídová, Hana Kuříková

Piškvorkový turnaj

Ve středu 22. března 2017 se na naší škole uskutečnil Piškvorkový turnaj. V této strategické hře se utkalo 22 žáků. V prvních kolech si tito žáci vylosovali skupinu a hráli systémem každý s každým. Z těchto zahřívacích a vyřazovacích kol postupovali ti nejlepší. Do závěrečného užšího výběru postoupilo 8 hráčů, kteří hráli systémem každý s každým. Sehráli velmi napínavá utkání, která určila celkové pořadí.

 1. místo Š. Drinka
 2. místo D. Mánek
 3. místo P. Šmíd
 4. místo V. Gavenda

Vítězům gratuluji.     

Hana Kuříková

Matematický klokan 2017


Dne 17. března 2017 se na naší škole uskutečnila matematická soutěž Matematický klokan. Matematický klokan je celosvětová matematická soutěž, která vznikla v roce 1980 v Austrálii, a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Současně probíhá ve více než 30 zemích světa včetně České republiky. Soutěž je rozdělena do šesti kategorií: Cvrček, Klokánek, Benjamín, Kadet, Junior a Student.

Do soutěže se zapojili žáci 2. až 9. ročníků. Žáci řešili předepsaný počet příkladů ve své kategorii bez použití kalkulaček, tabulek a jiných zdrojů. Museli si vystačit se svými znalostmi, logickým myšlením, úvahami a představami.

Přehled nejúspěšnějších řešitelů Matematického klokana:

Kategorie CVRČEK (2. a 3. třída)

 1. V. Jiruš   69 bodů
 2. J. Rejda   67 bodů
 3. V. Klepáček   62 bodů

Kategorie KLOKÁNEK (4. a 5. třída)

 1. M. Kolárik, A. Kotvalt     93 bodů
 2. A. Francová, V. Gavenda    84 bodů
 3. E.Jindřišek    83 bodů

Kategorie BENJAMÍN (6. a 7. třída)

 1. P. Kovář  68 bodů
 2. E. Šimáčková, A. Šneberk   57 bodů
 3. N. Elišáková    53bodů

Kategorie KADET (8. a 9. třída)

 1. E. Růžičková   58 bodů
 2. Š. Drinka   54 bodů
 3. A. Lapková   53bodů

Tiskopisy k zápisu

Stahujte kliknutím na jednotlivé tiskopisy:

Dotazník k zápisu (DOCX; 17 kB)

Dohoda zákonných zástupců (DOCX; 173 kB)

Zápisový list (DOCX; 185 kB)

Žádost o přijetí (DOCX; 100 kB)

Informace o zápisu 2017 (DOCX; 111 kB)

Žádost o odklad (DOCX; 12 kB)

ZÁPIS do 1. tříd Základní školy Karla Klíče Hostinné

Pro školní rok 2017/2018 se bude konat v budově A pro 1. stupeň Základní školy Karla Klíče Hostinné, adresa: Horská 130, 543 71 Hostinné

                             v pátek 21. dubna 2017

                                   od 14 do 18 hodin

                          a v sobotu 22. dubna 2017

                                   od   9 do 11 hodin

K zápisu s sebou přineste a přiveďte:

– rodný list dítěte

– občanský průkaz zákonného zástupce

– oblíbenou hračku dítěte

– svoje sourozence, rodiče a prarodiče

Povinně zveřejňované informace:

– škola otevírá v příštím školním roce max. tři třídy s kapacitou 90 žáků

– k zápisu přicházejí děti nar. od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a ti, co měli loni odklad

– spádové území školy je Hostinné, Čermná, Horní Olešnice, Klášterská Lhota a Prosečné

– každé dítě obdrží u zápisu svoje registrační číslo

– k žádosti o odklad školní docházky je nutno doložit doporučení poradenského zařízení a praktického lékaře

– zákonem stanovené období pro zápisy do 1. tříd je od 1. 4. 2017 do 30. 4. 2017

 Novinky pro budoucí prvňáčky:

– nově dovybavené učebny na 1. stupni ZŠ

– školní družina s rozšířenou kapacitou na 120 žáků

– zrekonstruovaná zahrada s novými hracími prvky u budovy ŠD a DDM

– nové webové stránky školy s přístupy do elektronické žákovské knížky

– moderní učebny s interaktivní tabulí, internetem, počítači a tablety

Těšíme se na Vás!                  Mgr. Jaroslav Sogel, ředitel ZŠ

 

Exkurze muzeum Jilemnice

Ve čtvrtek 16. března 2017 navštívili žáci 8. A a 8. B Krkonošské muzeum v Jilemnici. Prohlídka byla rozdělena do dvou částí. První částí byla prohlídka Metelkova mechanického betléma a komnaty hraběte Jana Harracha. Součástí expozic je i galerie významného českého krajináře Františka Kavána. Druhá část prohlídky pokračovala v prostorách bývalého pivovaru, kde je expozice k počátkům lyžování v českých zemích.

Družinový karneval

Těsně před prázdninami jsme uspořádali ve školní družině karneval. Maminky si daly záležet a vyrobily s dětmi krásné masky. Sál Národního domu zaplavila různá zvířátka a také rytíři, princezny, kovbojové nebo třeba nádherná Maková panenka.
Při tancování a soutěžích nám dvě hodinky utekly jako nic. Děti ještě dostaly sladkou odměnu a pak už vyrazily na vytoužené jarní prázdniny.

Jarní prázdniny na ZŠ od 6. do 12. 3.

Od 6. do 12. března 2017 mají všichni žáci školy jarní prázdniny. Uzavřena je i školní družina. Školní jídelna je po celou dobu prázdnin v provozu. Výdej obědů je od 11:00 jen do 12:30. Za obědy se platí plná cena, bez dotace. Do školy jdou žáci v pondělí 13. března. Přejeme všem pěkné počasí a hezké prázdniny bez úrazů!   Vedení školy.

Lyžařský kurz o jarních prázdninách – zrušen pro malý zájem

Z důvodu malého zájmu žáků o jarní kurz lyžování a snowboardingu, který zajišťovala lyžařská škola SkiLenka na Kněžickém vrchu u Vrchlabí v době jarních prázdnin od 6. do 10. března 2017, sdělujeme, že se kurz ruší. Třem žákům, kteří se přihlásili, byly peníze vráceny. J. Sogel, ředitel školy