Informace vodák Vltava 2016

vodákOdjezd: 5. 6. 2016 z vlakového nádraží v Hostinném (zastávka Hostinné město to není).

Sraz: na vlakovém nádraží v Hostinném v 8:55 h!.

Příjezd do Vyššího Brodu v 17:22 h.

Návrat do Hostinného v pátek 10. 6. 2016 v 15:22 h.

V případě dotazů pište prosím na vlcekj@zskkho.cz.

Český den proti rakovině na ZŠ

DSC_0279[1]     DSC_0277[1]

V úterý 10. 5. a ve středu 11. 5. organizoval Žákovský parlament při ZŠ Karla Klíče Hostinné prodej žlutých kvítků na pomoc v boji proti této zákeřné chorobě. Žáci, pedagogové i provozní zaměstnanci školy rádi přispěli na dobrou věc. Někteří si zakoupili jednu kytičku, mnozí i kvítky dva.

Na budově školy A – I. stupeň bylo vybráno 4719 Kč, na budově C – II. stupeň to byla částka 2001 Kč. Celkem tedy členové Žákovského parlamentu vybrali na naší škole částku 6720 Kč. Lidé si mohli zakoupit kytičku i v místním Infocentru, kde činil příspěvek 690 Kč.

Příspěvek byl zaslán organizaci Liga proti rakovině Praha a věříme, že vybraná částka pomůže ke zlepšení života pacientů s touto chorobu. Děkujeme všem, kteří přispěli a poděkování patří i garantovi celé akce Hance Jiřičkové. Zároveň bych touto cestou chtěla ocenit členy Žákovského parlamentu naší školy, kteří ochotně a aktivně vybírali příspěvky a propagovali celou akci ve škole.

Magda Šneberková, koordinátorka ŽP na I. stupni ZŠ

Dopravka 2016

Dopravní výchova – praktická část

V pátek 20. května upořádal Dům dětí a mládeže Hostinné ve spolupráci s městskou policií a zdravotníky pro naše čtvrťáky a páťáky praktickou část dopravní výchovy – jízdy, spojené s kurzem zdravovědy a ukázkami práce Městské policie ze Dvora Králové nad Labem. Akce proběhla bez úrazů a jediný, kdo se na nás občas kabonil, bylo sluníčko. Děkujeme všem organizátorům za perfektně odvedenou práci a všem žákům přejeme, aby nabyté vědomosti a zkušenosti využili a hlavně zdokonalili v praxi na cyklostezkách a během silničního provozu. Více fotek najdete ve fotogalerii školy na Rajčeti.

Absolventi 2016

Návštěva budovy pro 2. stupeň ZŠ

V sobotu 21. května si přišli naši školu prohlédnout bývalí žáci. Prohlídku zajistil ředitel školy. Prohlédli si všechna tři patra. Nejvíce času věnovali současné třídě 7.A, která byla před třiceti lety jejich kmenovou učebnou. Třída se jim zdála menší, než když do ní tenkrát jako mladší chodili. Školní budova se jim moc líbila, hlavně nové zrekonstruované prostory. Na závěr si udělali i společné foto před vchodem.

Dotazník pro občany – vzdělávání

Dotazník pro občany - vzdělávání
Vážení občané,
obracíme se na vás s prosbou o vyplnění dotazníku týkajícího se situace našeho města v oblasti vzdělávání a školství. Tyto informace jsou (vedle dostupných statistických údajů) důležité pro přípravu dokumentů, na jejichž podkladě budou moci školy a další subjekty v území v období do roku 2020 žádat o finanční podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů právě v oblasti vzdělávání. Prosíme vás proto o zodpovězení následujících otázek.
Dotazník je možné vyplnit elektronicky, viz odkaz níže, nebo ho vhodit v papírové podobě do schránky u pokladny na Městském úřadě v Hostinném.
Za Vaše podněty předem děkuji.Dagmar Sahánková
Starostka města Hostinné
EU + MŠMT

Zápis z 16. schůzky žákovského parlamentu 18. 5. 2016 – 2. stupeň

Přítomni: 6.A,  6.B,  8.A, 9.A, 9.B, Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: K. Jelínková, V. Beránková, M. Šmídová, J. Jenšovský, D. Šťastná, K. Kvasničková

Projednané body:

  1. Poděkování za příspěvek na charitativní akci Liga proti rakovině.
  2. Poděkování za uskutečnění školního turnaje v přehazované učitelům tělesné výchovy p. uč. Vlčkovi, p. uč. Dobiášové a p. uč. Kollerové.
  3. Odměna pro členy žákovského parlamentu je exkurze do zábavného parku Mirakulu dne 17. června 2016. Autobus a vstup do parku hradí škola ze sběrového fondu. Všechny informace k exkurzi na lístečku.
  4. Vytvoření seznamu stanovišť na dětský den. Každá dvojice donese pomůcky na dětský den do 1. června 2016.
  5. Prosba o lepší třídění plastů (sešlápnutí plastových lahví a odšroubování víčka).
  6. Akce spaní ve škole se přesouvá na příští školní rok.

Příští schůzka se bude konat ve středu 1. června  2016 na budově C od 13:15 hodin v učebně jazyků.

Zapsala: K. Nováková,  Hana Kuříková

Hisilicon Balong

Exkurze 5.A a 5.B na hrad Kost

V úterý vyjeli naši páťáci na hrad Kost, kde absolvovali bohatý (zábavný i výukový) program. Hned pro příjezdu nás čekala prohlídka samotného hradu, kde jsme měli možnost vidět jak vnitřní prostory, plné sbírek dobových zbraní, tak exteriéry s krásnými výhledy.

IMG_20160517_090439

Po prohlídce následoval kurz lukostřelby a vrhání dýk, kdy si všichni mohli tuto činnost vyzkoušet, nejlepší P. Chuťka byl navíc oceněn diplomem a pamětní mincí.

IMG_20160517_102406 IMG_20160517_101500

Po přetahování lanem, které naopak vyhráli žáci z áčka (video), jsme se přesunuli k sokolníkovi a vyslechli jeho výklad spojený s přelety dravců nad našimi hlavami.

IMG_20160517_113419

Následovalo divadelní představení a oběd v místní hradní restauraci. Na samotný závěr exkurze jsme si poté nakoupili dobroty a suvenýry domů, mezi kterými zabodoval zejména trdelník. Všichni jsme si výlet užili a těšíme se na další…

IMG_20160517_131952 IMG_20160517_133230

Kompletní fotogalerii můžete zhlédnout zde: ODKAZ

Publikace pro žáky z 1. stupně na prázdniny:

Vážení rodiče,
základní škola zajistila ve spolupráci s vydavatelstvím PIEROT pro Vaše dítě prázdninové knížky na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti. Jsou to: Prázdninová škola pro 1. – 5. třídy (75,- Kč), Obrázkové čtení pro 1. třídy (75,-Kč) a Zábavné luštění pro 2. – 5. třídy (55,- Kč). Knížky dostáváte k týdennímu bezplatnému zapůjčení domů. Pokud si chcete knížku/knížky koupit, uhraďte částku/částky Vašemu třídnímu učiteli/učitelce. V případě, že knížky nechcete, vraťte je nepoškozené/nepopsané do školy zpět, nejdéle 25. května. Děkujeme.

ZŠ Karla Klíče Hostinné

Informace k výletu do Prahy

Termín: 18. 5. 2016

Sraz: v 6.00 h u budovy C (B. Němcové – budova II. stupně)

Návrat: mezi 17.30 až 18.30

Program: ráno prohlídka Vyšehradu, od 13.00 h prohlídka České televize, poté Mc´Donald či KFC.

Je nutné si odhlásit oběd, vzít sebou pití a jídlo na celý den. Peníze na občerstvení. Komu se dělá špatně v autobuse, je potřeba si vzít léky a pytlíky.

Seznam dětí, které s námi jedou naleznete zde.

Sdělení pro rodiče v rámci lepší informovanosti ohledně výskytu vší

Stáhněte si oficiální dokument z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: http://www.msmt.cz/file/36209_1_1/