Maškarní rej ve školní družině

Družinové sportohrátky

 V pátek jsme s prvňáky a druháky poprvé vyrazili do sokolovny na družinové sportohrátky. Díky paní vychovatelce Rážové a třeťákům, kteří jsou již ostřílení návštěvníci sokolovny a sportovci, jsme si skvěle užili připravenou opičí dráhu s různými překážkami, vybíjenou, fotbal i florbal. Na dětech bylo vidět, že mají z pohybu i z překonání těžkých překážek velikou radost.
Do sokolovny budeme chodit vždy v pondělí a v pátek až do dubna. Pak už nám snad bude přát počasí, abychom mohli sportovat i venku.

Úspěch našich žáků v Matematické olympiádě a TCP

Dne 24. ledna 2017 se dva žáci z pátého ročníku ZŠ zúčastnili okresního kola matematické olympiády v kategorii Z5 a byli úspěšní! Antonín Kotvalt se umístil na děleném 1.-3. místě a Petr Šmíd na 6. místě. Je to již podruhé během posledních třech let, kdy jsme zde brali zlato. Na fotografii je i žák pátého ročníku Štěpán Petr Hampl, který uspěl v konkurenci 200 přihlášených žáků z celé republiky a dostal se mezi 12 nově přijatých studentů Tanečního centra v Praze (TCP), které bude od příštího školního roku navštěvovat. Všichni obdrželi od ředitele školy ceny za vzornou reprezentaci naší základní školy, matematici i knižní dárkové poukazy a diplomy od ŠZ pro DVPP KHK. Všem třem gratulujeme!

Vernisáž soutěže „Vyfoť své město“

V pátek 24. února 2017 proběhla v ambitu kláštera slavnostní vernisáž fotografické soutěže mladých fotografů z Hostinného a partnerského města Bensheim pod záštitou Základní školy Karla Klíče Hostinné a města Hostinné s názvem „Vyfoť své město“. Mezi pěti oceněnými fotografy jsou i tři žáci základní školy Eliška Minaříková, Filip Minařík a Jakub Jenšovský. Všichni obdrželi z rukou paní starostky pamětní listy a knižní odměnu s fotografickou tématikou. Všem srdečně gratulujeme. Více fotografií z této akce najdete ve fotogalerii školy.

Základní škola Karla Klíče Hostinné pořádá PIŠKVORKOVÝ TURNAJ

 

Kdy?              ve středu 22. března 2017

V kolik?        od 14:00 do 15:00 hodin

Kde?              na budově C ( učebna 9.A)

Přijďte se pobavit a zahrát si piškvorky.

 

Zahájení výstavy fotografií

Zítra, v pátek 24. 2. od 14:00, proběhne ve Františkánském klášteře zahájení výstavy fotografií ze soutěže, která probíhala současně v Hostinném a v Bensheimu. Výstava bude jen krátká, potrvá dva týdny, proto návštěvu příliš neodkládejte. Těšíme se na vás!

Vyjádření ředitele školy k zápisu č. 11 Žákovského parlamentu z 22. 2. 2017

Vedení základní školy nemá námitek k projednávaným bodům 1. až 7. zápisu č. 11.

Ředitel školy upozorňuje všechny žáky školy na zvýšené nebezpečí úrazu při cestě do školy a ze školy (kácení stromů a keřů na Sídlišti, revitalizace Sídliště, velká rekonstrukce místní polikliniky). Od března 2017 dojde na budově C (2. stupeň) k výměně velkého kontejneru na směsný odpad za klasickou popelnici. Díky třídění odpadů ušetříme na provozních nákladech na této budově cca 14 tisíc korun ročně. Třiďte odpad, dává to smysl!

V Hostinném 22. 2. 2017                Mgr. Jaroslav Sogel, ředitel školy

Zápis 11. schůzky žákovského parlamentu 22. 2. 2017

Přítomni: 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni:  M. Šmíd

Hosté: Mgr. Jaroslav Sogel

Program:

  1. Hra – grimasy (pantomima)
  2. Diskuse.
  3. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

  1. Výsledky třídního kola piškvorek.
  2. Školní piškvorkový turnaj se uskuteční ve středu 22. března 2017 na budově od 14:00 do 15:00 hodin ve třídě 9. A.
  3. Dodržovat pořádek na toaletách a šetřit toaletním papírem.
  4. Udržovat pořádek ve třídě. Neničit školní majetek (neotírat si ruce do koberců na stěnách, nemanipulovat se žaluziemi, neotvírat okna a nic z nich nevyhazovat).
  5. Prosba o uspořádání turnaje v přehazované pro 7. až 9. ročník.
  6. Dodržovat bezpečnost při cestě do školy, ze školy a na oběd. Probíhá revitalizace sídliště (kácení stromů v blízkosti školní budovy) a rekonstrukce polikliniky.
  7. Dohlédnout na řádné třídění odpadu ve třídách.

Příští schůzka se bude konat 22. března 2017 na budově C od 13:10 hodin v učebně jazyků na budově C.

Zapsala: M. Šmídová, Hana Kuříková

 

Nález dvou klíčů před budovou ZŠ a gymnázia

Klíče jsou k vyzvednutí v ředitelně ZŠ.

J. Sogel, ředitel, tel.: 731 495 035

INFORMACE K PŘIHLÁŠKÁM NA OSMILETÁ GYMNÁZIA

Každý zákonný zástupce proti podpisu obdrží pro své dítě:

– přihlášku/přihlášky (podle počtu škol, na které se uchazeč hlásí)

– jeden zápisový lístek.

Přihlášku/y je třeba podepsat – uchazečem i zákonným zástupcem, doplnit vše, co chybí, případně dodat přílohy podle požadavků školy, a DO 1. BŘEZNA 2017 ji doručit na danou školu (aby ji tam 1. března už měli evidovanou).

Zápisový lístek zůstává prozatím doma, před přijímačkami se nikam nenese.

Pozor – školy nemusí dát vědět o přijetí poštou, tj. je nutné sledovat jejich webové stránky, případně jim zavolat ohledně výsledků přijímacího řízení.

Teprve v případě přijetí je třeba DO DESETI DNŮ od zveřejnění DORUČIT NA ŠKOLU vyplněný ZÁPISOVÝ LÍSTEK. Pak bude uchazeč evidován jako přijatý a zapsaný, takže bude moci v září na danou školu nastoupit.

V případě, že se uchazeč hlásí na více škol, zápisový lístek samozřejmě nese jen na jednu z nich (pokud byl přijat).

Pokud uchazeč nebude přijat na žádnou střední školu nebo pokud se i přes přijetí rozhodne na střední školu prozatím nejít a zůstat na základní škole, je to v pořádku, pouze je třeba ZÁPISOVÝ LÍSTEK přinést zpět do školy, aby byl žák dál veden v docházce.

V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů kontaktujte výchovnou poradkyni:

Mgr. Lenka Kudrnová, tel. 499 441 759, nebo osobně v rámci konzultačních hodin.