Přihláška do školní družiny na šk. rok 2016/2017

Prosíme zákonné zástupce žáků, kteří mají zájem o školní družinu v příštím školním roce, aby přihlášku odevzdali nejpozději do 29.6. vedoucí vychovatelce nebo řediteli školy. Pokud přihlášku nemáte, obdržíte ji tamtéž.
Děti budou přijímány dle kritérií ředitele školy do naplnění kapacity, která je 120 dětí.

K. Klíč

Vernisáž výstavy k výročí Karla Václava Klíče

V pátek 24. června proběhla ve františkánském klášteře slavnostní vernisáž vítězných žákovských prací grafické výtvarné soutěže k výročí Karla V. Klíče, jmenovce naší školy. Do vernisáže postoupilo osm děl našich žáků z 2. stupně, které se mezi pracemi ostatních, často i o deset let starších studentů středních škol rozhodně neztratily. Soutěžní práce zajišťovala v hodinách výtvarné výchovy p. uč. J. Kollerová. Za účast v soutěži jsme získali diplom. Z další stovky odevzdaných prací uspořádáme v příštím školním roce na budově 2. stupně ZŠ vlastní výstavu. Více fotografií najdete ve fotogalerii školy na rajčeti.

Školní výuka ve dnech 27. 6. – 29. 6. 2016

Ve dnech 27. – 29. června dochází vzhledem k plánovaným výletům, vybírání a vydávání učebnic a třídnickým hodinám ke změně délky vyučovací doby. 1. stupeň (1.- 5. ročník) má čtyři vyučovací hodiny, výuka končí v 11:25 hod. 2. stupeň (6. – 9. ročník) má pět vyučovacích hodin, výuka končí v 12:15 hodin.

30. 6. se předává od 7:50 do 8:35 ve všech třídách vysvědčení, vycházející žáci mají slavnostní předávání vysvědčení od 9:00 ve františkánském klášteře v Hostinném.

Doba provozu školní družiny se v těchto dnech nemění (6:15 až 16:00 hodin).

Mgr. Jaroslav Sogel, ředitel ZŠ

Noc ve školní družině.

IMG_20160617_23321015 odvážlivců z řad nejstarších dětí 2. oddělení se rozhodlo, že přespí s paní vychovatelkou ve školní družině.

Abychom se posílili, opekli jsme si buřtíky a „maršmelouny“ a pěkně vyuzení se vrátili do družiny. Hlavní večerní zábavou bylo vyrábění dárečků pro tatínky, potom už následovalo sledování pohádky, druhá večeře, čištění zubů a chystání se na spaní. Po 23. hodině to vypuklo! Navštívila nás strašidla a za jejich doprovodu jsme každý sám (někteří ve dvojicích) obešli zahradu. O půlnoci nás strašidla uložila do spacáků a paní vychovatelka přečetla pohádku na dobrou noc.

Ráno v 6 hodin nám někteří zařídili budíček.Chvilku jsme se povalovali, sami si připravili snídani, zabalili si, uklidili a pak už hurá domů.

Fotografie na Rajčeti.

Mirakulum2

Návštěva Žákovského parlamentu ZŠ v Parku Mirakulum v Milovicích

V pátek 17. června navštívilo 36 zástupců Žákovského parlamentu společně se svými koordinátorkami zábavný Park Mirakulum v Milovicích u Prahy. Výlet měli za odměnu za celoroční práci v Žákovském parlamentu naší ZŠ. Škola všem uhradila dopravu autobusem a vstup do Parku. Vyzkoušeli si podzemní a nadzemní bludiště, hrad se skluzavkami, les her, minizoo, tvůrčí dílničky, lesní naučnou stezku, obří houpačky a velkou trampolínu. Velmi dobrý oběd byl zajištěn v místní restauraci U hodin. I přes počáteční nepřízeň počasí jsme se na závěr dočkali sluníčka. Výlet se vydařil a Park Mirakulum můžeme všem vřele doporučit na školní výlety a rodinné poznávací akce. Příští rok se určitě zase vydáme někam za krásami naší vlasti. Fotografie z akce najdete ve fotogalerii školy na Rajčeti.

ZUŠ 2016

Závěrečný koncert ZUŠ Hostinné pro žáky základní školy

V úterý 14. června se žáci 2. – 5. tříd zúčastnili závěrečného koncertu Základní umělecké školy v Hostinném. Koncert byl velmi pěkný, všichni si ho užili. Nejvíce se líbila soutěž pro žáky a závěrečná vystoupení bubeníků a kapely ZUŠ. Moc děkujeme a za rok na viděnou! Více fotografií najdete ve fotogalerii školy na Rajčeti.

Zápis z 18. schůzky žákovského parlamentu z 15. 6. 2016 – 2. stupeň

Přítomni: 6.A, 6.B, 7.A, 7.B,  8.A, 9.A, 9.B, Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: V. Beránková

Program:

  1. Hodnocení školního roku 2015/2016 členy žákovského parlamentu
  2. Zhodnocení nejdůležitějších aktivit během roku- vánoční jarmark, charitativní akce, dětský den pro 1. stupeň
  3. Vyhodnocení spolupráce s vedením školy, s třídními učiteli i netřídními, mezi třídami
  4. Poděkování za sběr plastových víček pro Tomáška z Chotěvic
  5. Poděkování za práci v žákovském parlamentu
  6. Malé občerstvení v cukrárně
  7. Závěr a rozloučení

Zapsala:  Hana Kuříková

Nový stravovací systém ve školní jídelně

Od 1. 9. 2016 bude školní jídelna převedena na nový stravovací systém.

Všichni stávající strávníci, žáci i učitelé si musí vyměnit stávající stravovací kartu za čip (popř. ISIC kartu).

Čip je zálohován částkou 120,- Kč. Částka bude po ukončení stravování a vrácení nepoškozeného čipu vrácena.

Prodej čipů bude zahájen od 15. 8. 2016 každý den v době od 10.00 hod do 15.00 hod.

Přihlašování nových žáků (ZŠ, GY,OU A ZŠ Sluneční), bude možné až od 15. 8. 2016. Po tomto datu si mohou i stávající strávníci vyzvednout svůj čip a přihlašovací údaje k objednávání na internetu.

Při platbě převodem bude každému strávníkovi přidělen nový variabilní symbol.

Objednávání obědů bude i nadále možno ve školní jídelně, ve vestibulu školy, na stránkách www.strava.cz nebo pomocí mobilní aplikace Strava.cz zdarma na Google Play.

Identifikační číslo jídelny na internet: 7254

 

Exkurze – zámek Loučeň

výlet1

Dne 10. 6.  třídy 2.B  a 2.C podnikly exkurzi na zámek Loučeň.  Tento zámeček leží nedaleko Nymburka a nejen že je velmi krásný, ale i jeho anglický park je raritou v České republice. Na jeho ploše je totiž vybudováno  labyrintárium, které je ojedinělé i ve střední Evropě.  Obsahuje jedenáct různých labyrintů a bludišť a dvanácté  se buduje.

Děti se zúčastnily výukového programu „ Na královském dvoře“, kdy se přenesly do roku 1323 na královský dvůr Jana Lucemburského a zažily to, co malý kralevic Karel. Čekala je spousta úkolů, ale i zábavy. Seznámily se s dobou Karla IV., rytířskými dovednostmi, stolováním, hudbou, mluvou, módou a vůbec s každodenností všedního dne. Vyzkoušely si zahrát královské šachy, střelbu z kuše a z katapultu.

V rámci výukového programu si prohlédly i výstavu „Magičtí Lucemburkové“, na které mohly vidět umělecké kopie císařské a svatováclavské koruny, modely hradů tohoto období a mnoho dalšího, to vše i v zábavné interaktivní formě. Atmosféra byla umocněna všudypřítomnými kvetoucími rostlinami, různými druhy růží a keřů.

Samozřejmě, že největší úspěch sklidila návštěva bludišť a labyrintů. Při jejich nalézání se děti musely orientovat v mapě a potom v samotném labyrintu musely také projevit dobré orientační schopnosti. Nakonec všem byla odměnou návštěva lanového centra včetně lanovek, kde se děti pořádně „vyřádily“. Pak si všichni ještě koupily nějaký ten suvenýr na památku.

Přestože jsme na exkurzi vyjeli již ráno v 7 hodin, vrátili jsme se až v 16.30 hod. Dětem se program tak líbil, že se jim zpátky domů ani nechtělo. Doufáme, že budou mít na Loučeň jen hezké vzpomínky.

výlet2

výlet3

Více fotografií bude na Rajčeti.

Tomášek 1

Poděkování za sběr víček – Tomášek Kaninský

Tomášek 2

PODĚKOVÁNÍ OD TOMÁŠKA KANINSKÉHO

Na Základní škole v Hostinném je uspořádaná dlouhodobě probíhající akce – Sběr plastových víček pro Tomáška z Chotěvic (který se narodil se zdravotním postižením). Chtěli bychom touto cestou poděkovat učitelům, rodičům a žákům za obětavou pomoc při sběru víček pro Tomáška.

Díky Vám všem, kteří nás podporujete, se nám daří postupně realizovat plány pro Tomáška.

Děkujeme a sbírejte prosím víčka i nadále, má to pro nás velký smysl!

Rodina Kaninských se synem Tomáškem