Česko z nebe Exclusive

16. 12. 2021

V prosinci jsme zakoupili do obou žákovských knihoven celkem 22 velkých obrazových publikací (po 11 kusech na každém stupni ZŠ) s leteckými snímky nejznámějších památek, měst a objektů z celé ČR s doprovodnými texty. Publikace je na luxusním papíru v trojjazyčném provedení, cena na trhu je více než 1200 Kč. Knihy se po obalení budou nejen půjčovat žákům domů, ale poslouží i k výuce prvouky, vlastivědy, zeměpisu i cizích jazyků. Další dvě publikace získají jako ceny žáci, kteří se umístí na stupních vítězů v jarním kole sběrové soutěže. Vedení školy.

Fotogalerie