Dětský den na ZŠ

05. 06. 2019

Žákovský parlament při ZŠ opět připravil pod vedením p. učitelky Kuříkové pro naše nejmladší spolužáky z 1. až 3. tříd na sportovním atletickém hřišti dětský den. Po splnění sportovních disciplín dostali žáci diplomy a malé odměny. Akce se vydařila, sluníčko na nás občas vykouklo a hlavně nepršelo! Tak zase za rok!

Fotogalerie