Exkurze Kuks - Prvňáčci

08. 05. 2018

Ve čtvrtek 3. 5. 2018 se žáčci 1.B a 1.C zúčastnili exkurze na Kuksu. Zde viděli pohádku "Princ Bajaja" a byl pro ně připraven program, který je zavedl do středověku. Mohli si prohlédnout středověké oblečení, zbraně, vyzkoušet si helmy, královský trůn a středověké stolování. Prohlédli si zvířátka, vyzkoušeli si praní na valše a nakrmili koně, na kterém jezdil Bajaja. Celé představení bylo vtipné, veselé a všem se líbilo. Děti si také prohlédly zámecké nádvoří a sochy. Protože bylo krásné počasí, všichni si na závěr exkurze  koupili zmrzlinu na osvěžení. Cestě na Kuks předcházela zastávka na přehradě Les Království, kde si děti přehradu prohlédly a nasvačily se zde.  Magda Šneberková

Fotogalerie