Finanční gramotnost

06. 04. 2018

Po velikonocích 3. a 4. dubna uskutečnili externí lektoři ve škole vzdělávací akci na téma "Finanční gramotnost". Proběhla ve všech třídách ZŠ. Hlavním cílem bylo seznámit děti s tím, jak se má správně hospodařit s penězi, jak vypadá finanční plán rodiny a jednotlivce, co jsou to půjčky, exekuce, insolvence. U menších žáků to bylo většinou formou pohádkové hry s pracovními listy a obrázky o dvou mimoních Kevinovi a Norbertovi.

Po uskutečnění vzdělávací akce jsme se setkali s různými reakcemi zákonných zástupců. Od podpory a souhlasu, až po naprosté odmítnutí, že se jedná o věc zbytečnou a do školy se nehodící. Jen pro informaci, finanční gramotnost je součástí školního vzdělávacího programu naší školy jako průřezové téma a vyučuje se v předmětech vlastivěda, matematika, občanská výchova aj.

Statistika: V Hostinném bylo ke konci roku 2017 celkem 2278 exekucí na 494 dospělých obyvatel v celkové výši 117 milionů korun. V procentech se jednalo o 13,05%. (Tyto informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů.). Tato čísla dokazují spíše finanční negramotnost.

Ještě si pořád myslíte, že je u nás všechno správně a že se v našem městě nepotřebujeme vzdělávat ve finanční gramotnosti?

Fotogalerie