Otevření ZŠ - informace

30. 04. 2020

V příloze Vám zasíláme četné prohlášení a text pokynu MŠMT k otevření školy. Pokud pošlete dítě na výuku, musí přinést čestné prohlášení vyplněné a podepsané hned 1. den výuky, jinak nebude do školy vpuštěno. Každý žák musí mít na den dvě roušky a sáček, kam si je bude odkládat. Ranní družina otevřena nebude, výuka začíná v 7:50, končí v 11:25. Do 15:30 budou fungovat dětské skupiny pro žáky z 1. stupně (místo ŠD). Žáci musí chodit do školy v rouškách, ve třídě budou mít roušky podle pokynů jednotlivých pedagogů. Jídelna gymnázia bude otevřena v omezeném režimu (stravování ve skupinkách, které se nesmí mísit, počítejte s dlouhou čekací dobou). Pro žáky 9. tříd bude zahájena v pondělí 11. 5. příprava na přijímačky z předmětů Čj a M, pouze v pondělí a ve čtvrtek, každý den budou mít tito žáci celkem 4 vyučovací hodiny. Žáci 1. - 5. tříd začnou docházet do školy od 25. 5., žáci 6. - 8. tříd na konzultace od 1. 6. Předpokládáme u 1. stupně rovněž 4 vyučovací hodiny denně a další čtyři pak místo ŠD. Distanční výuka (výuka na dálku) bude probíhat i nadále, s tím, že již nebude v takové intenzitě, jako dosud. Děkujeme všem za pochopení. Vzhledem k neustále se měnícím hygienickým podmínkám není vyloučeno, že ještě dojde ke změnám. Vedení školy.

Ke stažení

Fotogalerie