Pohádkové výletování 3.A a 3.B

27. 06. 2022

Ve čtvrtek 23. června začal náš pohádkový den cestou na Staré Hrady. Tam jsme nejprve dostali lekci v létání na koštěti a poté následovala prohlídka hradní půdy plné pohádkových postav. Největší pohádkovou bytostí, kterou jsme tam viděli, byl obrovský drak.

Po krátké přestávce jsme prozkoumali i zámecké sklepení, kde pro změnu přebývají místní skřítkové. Tím nám už hodně vyhládlo, proto jsme se přesunuli k obědu do hradní restaurace. Pochutnali jsme si na kuřecím řízku a šťouchaných bramborech a k pití[JR1]  jsme dostali točenou malinovku. Kousky řízků jsme nakrmili i místní kočičku, o brambory ale takový zájem už neměla.

V přestávkách mezi našimi výpravami do hradních i zámeckých okruhů a naším obědem, jsme si mohli volně prohlížet zvířátka v tamější zámecké bestyjole. Obdivovali jsme nádherné pávy i další ptáky a také jsme si pohladili bílé i černé ovečky.

Před cestou domů jsme se zajeli podívat ještě o pár kilometrů dále do středověké krčmy v Dětenicích, kde jsme se trochu báli. Je tam totiž dost šero, všude na stolech se roztékají svíčky ve starých stojanech a obsluha tam mluví opravdu podivnými staročeskými výrazy. Naší paní učitelce dokonce říkali „selko“ a nám „holoto uřvaná“.

Počasí se nám v tento náš výletní den vydařilo přímo ukázkově. Začalo pršet, až když jsme jeli autobusem zase zpátky domů. Pohádkový den na Starých Hradech i v dětenické středověké hospodě byl po všech stránkách povedený.


 [JR1]

Fotogalerie