Povodeň na ZŠ v Hostinném 2. 6. 2013

01. 06. 2023

O víkendu 2. 6. 2013 se naše škola stala obětí přívalové vlny z říčky Čistá (pramenící na Liščí louce v Krkonoších). Postiženy byly všechny tři budovy školy, nejvíce však budova B, jejíž spodní patro jsme museli přestat využívat. Školní družina se proto přesunula do prvního nadzemního podlaží a třídy z něj jsme přestěhovali do budovy A (jedná se o třídy 1.A, 2.B a 3.B).

Na úklidu školy se podílel kompletní personál školy, za což všem patří velký dík. Bahna, potu a špíny si všichni užili měrou vrchovatou.

Největší dík potom patří všem, kteří se dobrovolně rozhodli pomoci, jedná se o žáky školy, jejich rodiče, dokonce i o několik žáků gymnázia či těch, kteří už školní docházku na ZŠ ukončili.

Žáci:

 • P. Brožová, 8.A
 • A. Bukajová, 5.A
 • D. Dubská, 8.B
 • M. Hamplová, 8.A
 • V. Jehlíková, 9. tř.
 • M. Klazarová, 5.A
 • R. Lachman, 1.A
 • T. Michálek, 9.tř.
 • M. Moravec, 4.B
 • I. Nízká, 7.B
 • M. Nosek, 7.B
 • A. Nosková, 8.B
 • K. Nováková, 6.A
 • P. Nováková, 9. tř.
 • E. Roháčová, 2.A
 • M. Rylka, 8.B
 • M. Řehoř, 9. tř.
 • M. Stránský, 8.B
 • F. Suchý, 7.A
 • P. Šedivý, 5.A
 • A. Tláskalová, 5.B
 • D. Zeman, 5.A

Rodiče:

 • R. Pírková
 • M. Donátová
 • A. Roháčová
 • P. Lukeš
 • L. Grofová

Ostatní:

 • J. Klazar, gymnázium 
 • V. Khol, gymnázium
 • Š. Klazarová, gymnázium
 • p. Zemková
 • p. Faltová
 • p. Halaxa

Dále děkujeme R. Nosskové a J. Krátkému za zapůjčení dodávky na stěhování nábytku a pomůcek z budovy B na budovu A.

Velké poděkování patří rovněž Základní škole Václava Hejny z Červeného Kostelce, jejíž zaměstnanci, žáci a rodiče uspořádali veřejnou sbírku a její výtěžek osobně předali 18. června naší základní škole na dokoupení vybavení zničeného povodní dne 2. června.

Díky enormnímu nasazení všech zúčastněných, pomoci místních hasičů a zřizovatele jsme během 48 hodin od povodně mohli zahájit provizorní výuku ve všech 3 budovách. Následky povodní na kotelně, výtahu, 3 odděleních ŠD, šatnách a školních pozemcích budeme odstraňovat minimálně do začátku nového školního roku.

Mgr. Jaroslav Sogel, ředitel školy

Fotogalerie