Seznam přijatých uchazečů do 1. tříd

02. 05. 2018

Základní škola Karla Klíče Hostinné

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019

V souladu s ustanovením § 46 odst. 1 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Karla Klíče Hostinné, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019, který obsahuje

  1. seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče
  2. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem
  1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče

 

Registrační číslo přidělené uchazeči   

Výsledek přijímacího řízení

 

 

1

přijat

2

přijat

3

přijat

4

přijat

7

přijat

8

přijat

9

přijat

12

přijat

14

přijat

15

přijat

16

přijat

17

přijat

18

přijat

19

přijat

20

přijat

22

přijat

24

přijat

25

přijat

26

přijat

27

přijat

28

přijat

30

přijat

33

přijat

34

přijat

36

přijat

38

přijat

39

přijat

40

přijat

42

přijat

43

přijat

45

přijat

47

přijat

49

přijat

50

přijat

51

přijat

52

přijat

53

přijat

55

přijat

58

přijat

59

přijat

60

přijat

61

přijat

62

přijat

63

přijat

64

přijat

65

přijat

66

přijat

67

přijat

69

přijat

70

přijat

71

přijat

73

přijat

74

přijat

76

přijat

2.      Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem  
2. května 2018  
   
V Hostinném, dne 2. 5. 2018                   Mgr. Jaroslav Sogel, ředitel základní školy