Spolupráce s firmou KRPA

09. 11. 2023

V rámci kariérového poradenství, obohacení a zkvalitnění výuky, naše škola požádala o spolupráci významnou firmu našeho města KRPA PAPER a.s.

Vybraný tým učitelů z 2. stupně s určeným týmem odborníků z KRPA PAPER a.s. se domluvili na budoucí spolupráci v těchto oblastech:
- workshopy zaměřené na chemii s hlavním tématem VODA a PAPÍR
- práci v chemické laboratoři, testování vlastností papíru, či zkoumání mikroorganismů
- nabízí se i možnost exkurze do vlastní čističky a úpravny odpadních vod
- pro naše žáky bude zajímavé sledovat využití robotické techniky v praxi
- zvažují se i téma Globalizace, kde by se dala zapojit i angličtina

Tímto děkujeme zástupcům společnosti KRPA PAPER a.s. za možnost společné spolupráce – pro žáky přinese inspiraci a motivaci k budoucímu studiu.

Fotogalerie