Venkovní učebna u ZŠ

19. 07. 2021

VENKOVNÍ UČEBNA na parc. č. 1412 a 506 k. ú. Hostinné reg.č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013598

Dokončovací práce se rozběhnou po 10. 9. a pokud bude k dispozici všechen potřebný stavební materiál, měla by být učebna dokončena v 2. polovině října.

Ke stažení

Fotogalerie