Vyučující ze ZŠ na semináři v Irsku

25. 05. 2023

V Irském Dublinu se 10.-12.5. konal mezinárodní seminář určený pro učitele základních škol. Semináře se zúčastnili učitelé ze zemí Evropy – zastoupeno bylo Irsko, Lichtenštejnsko, Rakousko, Portugalsko, Polsko, Estonsko.  Českou republiku reprezentovala učitelka angličtiny a přírodopisu ze ZŠ Karla Klíče v Hostinném. Celý program se soustředil na aktivity zaměřené na tvořivé a zábavné vyučování s maximálním využitím venkovních prostor, jako je školní pozemek, venkovní učebna, naučná stezka a okolí školy. Cílem kontaktního semináře bylo najít sjednocující téma pro tvorbu společných aktivit a následně vytvořit nástin budoucího projektu. Naše děti a jejich pedagogové se mohou těšit na spolupráci se zahraničními školami v rámci mezinárodní aktivity E-twinning, Erasmus+. Všechny aktivity vychází ze společného principu dle Komenského „ 

Škola hrou“, jehož těžiště práce spočívá v pobytu venku. Pedagogové tohoto semináře se budou maximálně snažit vytvořit projekt, který by přispěl k rozvíjení radostného učení a k návratu k přírodě, samozřejmě s využitím moderních technologií. Všechny tyto pohledy v sobě spojují prvky budoucího moderního vzdělávání. Těšíme se na realizaci nápadů v praxi! 

Martina Karbanová

Fotogalerie