Výuka v ZŠ pokračuje na dálku!

11. 03. 2020

Ředitel školy rozhodl na pedagogické radě 11. 3., že výuka na ZŠ od 11. 3. bude pokračovat distanční formou (na dálku).

Těm žákům i rodičům, kteří mají problémy s dálkovým připojením, škola zajistila pro rodiče pravidelné konzultace a týdenní zadávání domácí práce vždy každé pondělí od 13:00 do 17:00 přímo ve škole. Konzultace jsou určeny pouze pro dospělé, ne pro žáky.

Zde jsou bližší informace:

Vážení zákonní zástupci,
po dobu uzavření školy mají Vaše děti povinnost se doma učit, samostatně připravovat a plnit úkoly, které jim vyučující prostřednictvím elektronické žákovské knížky, E-mailů, SMS či jiným dálkovým způsobem pošlou. Ke komunikaci s vyučujícími využívejte zejména školní systém EDOOKIT a služební E-maily pedagogů. Na dnešní pedagogické radě jsme určili, že to budou úkoly a učivo na následující týden.
POZOR!
Domácí práce, která bude žákům po dobu uzavření školy zadávána, je povinná a bude jednotlivými pedagogy vyhodnocena a klasifikována. Známky budou zapisovány do edookitu a po návratu žáků do školy i do ŽK. Započítají se poté do celkové známky z daného předmětu! Je třeba si uvědomit, že přerušení provozu škol nejsou žádné prázdniny, ale výuka probíhá na dálku i v této době. Je na zodpovědnosti Vaší i Vašich dětí, jak k této mimořádné situaci přistoupíte. Na pozdější stížnosti nebude brán zřetel.
Zadávání domácí práce rodičům z jednotlivých předmětů a konzultace budou probíhat i ve škole každé pondělí (žáci si ale z důvodu prevence onemocnění pro úkoly chodit nesmějí). Zadávají osobně rodičům třídní učitelé a vyučující jednotlivých předmětů. Do budovy pro 1. stupeň vstupujte zelenými dveřmi z ulice, hlavní vchod a vestibul gymnázia bude po dobu zrušení výuky uzavřen. Třídní učitelé budou ve svých třídách na budovách 1. a 2. stupně ZŠ. Rozpisy budou vyvěšeny u vchodu do školních budov.
Od pondělí 23. 3. už budou všichni učitelé na konzultace soustředěni pouze na budově pro 1. stupeň ZŠ. Žádáme rodiče, aby si ze školy i družiny odnesli ručníky, přezůvky a cvičební úbory svých dětí k vyprání. Prostory školy včetně šaten se budou poté dezinfikovat!
Učitelé budou ve škole k osobnímu zastižení pouze v uvedených konzultačních hodinách každé pondělí. V ostatní dny a časy s nimi můžete komunikovat pouze elektronicky. Ve škole bude k dispozici ekonomka a personalistka (vydávání potvrzení), školník a domovnice. Ti ale s Vámi nebudou řešit domácí úkoly a domácí práce Vašich dětí.
Děkujeme všem za spolupráci a těšíme se na brzké obnovení klasického provozu školy, družiny a jídelny. Vedení školy.

Fotogalerie