Důležité informace školní družiny

11. 06. 2019

Zákonní zástupci dětí nastupujících do budoucích 1. tříd budou mít možnost odevzdat přihlášku do ŠD 20. 6. na schůzce od 15:00. Ostatní (budoucí druháci a třeťáci) mohou své děti přihlásit do ŠD u vedoucí vychovatelky v termínu od 21. do 27. června.
Kapacitu ŠD naplňujeme do 120 žáků. Nelze ji překročit! Pokud bude více zájemců, bude o přijetí rozhodovat pořadí odevzdané přihlášky a věk dítěte.
Upozorňujeme, že přijetí do ŠD je nenárokové! Další variantou pro nepřijaté zájemce o ŠD je školní klub DDM (stejná budova a poplatky).
Vedení ZŠ.

Fotogalerie