Podatelna

Adresa podatelny

Elektronická adresa

podatelna@zskkho.cz

Adresa pro osobní a poštovní přijímání

Základní škola Karla Klíče Hostinné
podatelna
Horská 130
Hostinné
543 71

Úřední hodiny podatelny pro osobní a poštovní přijímání

Pracovní dny 7:40 - 14:00

Technické parametry

Formáty a typy nosičů pro příjem datových zpráv

Datové formáty

TXT (prostý text)
HTM, HTML (hypertextový dokument)
RTF (Rich Text Format - formát s formátovacími příkazy)
DOC, .DOCX (dokument MS Word)
PDF (univerzální formát pro přenos dokumentů)
XLS, XLSX (sešit MS Excel)
TIF, TIFF (grafický soubor)
JPG (grafický soubor)

Typy nosičů dat

CD max. velikosti 700 MB se souborovým systémem ISO9660
DVD max. velikosti 4,7 GB se souborovým systémem ISO9660

Velikost zpráv

Velikost jedné zprávy včetně příloh je omezena na max. 5 MB.

Postup v případě zjištění škodlivého kódu nebo chybného formátu datových zpráv

Ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách.

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není dále zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Pravidla pro potvrzování doručení datových zpráv

Základní škola Karla Klíče Hostinné potvrzuje, že zpráva byla doručena elektronické podatelně, zasláním této zprávy:

Potvrzení doručení datové zprávy
Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně 
Základní školy Karla Klíče Hostinné
podatelna@zskkho.cz, DD/MM/RRRR v HH/MM/SS
Identifikátor dokumentu
S pozdravem
Jméno a příjmení oprávněného zaměstnance
Příloha - zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance podatelny

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu školy, případně na poštovní adresu školy.

Seznam oprávněných zaměstnanců s certifikátem

Zaměstnanci, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát.

Jméno a příjmení Pracovní zařazení Sériové číslo certifikátu Platnost od data Platnost do data Vydavatel
           

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o  svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.