Kontakt na učitele


Dita Mrázková

ředitelka školy

e-mail: reditelka@zskkho.cz
tel.: 499 524 109 (ředitelna na budově A)
mobil: 731 495 035


Zdeněk Kubík

zástupce ředitele; koordinátor a metodik ICT

Zdeněk Kubík

e-mail: kubikz@zskkho.cz
tel.: 499 692 756 (kancelář na budově C)
mobil: 776 776 488


Lenka Tichá

zástupkyně ředitele; třídní učitelka 3.A

e-mail: tichal@zskkho.cz


Blanka Vondrová

výchovná poradkyně pro 1. – 5. ročník; třídní učitelka 4.B

e-mail: vondrovab@zskkho.cz
mobil: 604 364 238


Lubor Dvořák

výchovný poradce pro 6. – 9. ročník, učitel na II. stupni

e-mail: dvorakl@zskkho.cz
mobil: 604 622 764


Veronika Bridziková

třídní učitelka 5. A - učitelka na II. stupni

e-mail: bridzikova@zskkho.cz


Michaela Dobiášová

třídní učitelka 7.A

e-mail: dobiasovam@zskkho.cz


Kateřina Donátová

třídní učitelka 6.C

e-mail: donatovak@zskkho.cz


Markéta Drefková

třídní učitelka 8.B

e-mail: drefkovam@zskkho.cz


Lenka Dymáková

třídní učitelka 3.B

e-mail: dymakoval@zskkho.cz


Veronika Halamová

učitelka na II. stupni

e-mail: halamovav@zskkho.cz


Veronika Hlinková

třídní učitelka 2.A

e-mail: hlinkovav@zskkho.cz


Kateřina Holasová

učitelka tělesné výchovy na I. a II. stupni

e-mail: holasovak@zskkho.cz


Renáta Jehličková

třídní učitelka 1.A

e-mail: jehlickovar@zskkho.cz


Dominik Karásek

třídní učitel 7.B

e-mail: karasekdo@zskkho.cz


Martina Karbanová

učitelka na II. stupni

e-mail: karbanovam@zskkho.cz


Pavel Kejha

učitel na II. stupni

e-mail: kejhap@zskkho.cz


Zuzana Knapová

třídní učitelka 8.A

e-mail: knapovaz@zskkho.cz


Anna Koreňová

učitel na II. stupni

e-mail: korenovaa@zskkho.cz


Alena Krátká

třídní učitelka 9.A

e-mail: kratkaa@zskkho.cz


Hana Kuříková

třídní učitelka 6.B

e-mail: kurikovah@zskkho.cz


Jana Machová

třídní učitelka 5.B

e-mail: machovaj@zskkho.cz


Stanislav Mareček

třídní učitel 1. B

e-mail: mareceks@zskkho.cz


Pavla Maštalířová

třídní učitelka 7.C

e-mail: mastalirovap@zskkho.cz


Miloš Mraček

třídní učitel 9.B

e-mail: mracekm@zskkho.cz


Adéla Němečková

učitelka na I. stupni

e-mail: nemeckovaa@zskkho.cz


Adéla Petrová

třídní učitelka 2.B

e-mail: petrovaa@zskkho.cz


Eva Rambousková

třídní učitelka 6.A

e-mail: rambouskovae@zskkho.cz


Ondřej Seidl

učitel na II. stupni

e-mail: seidlo@zskkho.cz


Magdalena Šneberková

třídní učitelka 4.A

e-mail: sneberkovam@zskkho.cz


Alena Ticháčková

třídní učitelka 2.C

e-mail: tichackovaa@zskkho.cz