Kontakt na učitele


Jaroslav Sogel

ředitel školy

e-mail: sogelj@zskkho.cz
tel.: 499 524 109 (ředitelna na budově A)
mobil: 731 495 035


Zdeněk Kubík

zástupce ředitele; správce ICT

Zdeněk Kubík

e-mail: kubikz@zskkho.cz
tel.: 499 692 756 (kancelář na budově C)
mobil: 776 776 488 (soukromé číslo)


Blanka Vondrová

výchovná poradkyně pro 1. – 4. ročník; třídní učitelka 3.B

e-mail: vondrovab@zskkho.cz
mobil: 739 743 639


Lenka Kudrnová

výchovná poradkyně pro 5. – 9. ročník, učitelka na II. stupni

e-mail: kudrnoval@zskkho.cz

mobil: 739 438 266


Eva Petrželová

metodička prevence; třídní učitelka 9.A

e-mail: petrzelovae@zskkho.cz
mobil: 775 324 103


Helena Baculáková

učitelka na II. stupni

e-mail: baculakovah@zskkho.cz


Milena Blažková

třídní učitelka 1.A

e-mail: blazkovam@zskkho.cz


Marek Bobovský

třídní učitel 8.A

e-mail: bobovskym@zskkho.cz


Michaela Dobiášová

třídní učitelka 7.A

e-mail: dobiasovam@zskkho.cz


Lubor Dvořák

třídní učitel 6.B

e-mail: dvorakl@zskkho.cz


Ludmila Eisová

třídní učitelka 3.A

e-mail: eisoval@zskkho.cz


Renáta Jehličková

třídní učitelka 4.B

e-mail: jehlickovar@zskkho.cz


Hana Kuříková

třídní učitelka 7.B

e-mail: kurikovah@zskkho.cz


Taťána Kutinová

třídní učitelka 1.B

e-mail: kutinovat@zskkho.cz


Stanislav Mareček

třídní učitel 4.A

e-mail: mareceks@zskkho.cz


Daniela Matějáková

třídní učitelka 8.B

e-mail: matejakovad@zskkho.cz


Nikola Mánková

třídní učitelka 5.B

e-mail: mankovan@zskkho.cz


Petra Mejvaldová

třídní učitelka 5.A

e-mail: mejvaldovap@zskkho.cz


Miloš Mraček

třídní učitel 9.B

e-mail: mracekm@zskkho.cz


Eva Rambousková

třídní učitelka 5.C

e-mail: rambouskovae@zskkho.cz


Magdalena Šneberková

třídní učitelka 2.C

e-mail: sneberkovam@zskkho.cz


Radka Tauchmanová

třídní učitelka 2.B

e-mail: tauchmanovar@zskkho.cz


Tomáš Ulman

učitel na obou stupních

e-mail: ulmant@zskkho.cz


Jiří Vlček

učitel na II. stupni

e-mail: vlcekj@zskkho.cz


Blanka Vondrová

třídní učitelka 3.B, výchovná poradkyně pro 1. -4. ročník

e-mail: vondrovab@zskkho.cz


Iva Zákoucká

třídní učitelka 2.A

e-mail: zakouckai@zskkho.cz


Pavel Žalský

třídní učitel 6.A

e-mail: zalskyp@zskkho.cz