Kontakt na učitele


Jaroslav Sogel

ředitel školy

e-mail: sogelj@zskkho.cz
tel.: 499 524 109 (ředitelna na budově A)
mobil: 731 495 035


Zdeněk Kubík

zástupce ředitele; koordinátor a metodik ICT

Zdeněk Kubík

e-mail: kubikz@zskkho.cz
tel.: 499 692 756 (kancelář na budově C)
mobil: 776 776 488


Hana Kuříková

zástupkyně ředitele; třídní učitelka 9.A

e-mail: kurikovah@zskkho.cz


Lenka Tichá

výchovná poradkyně pro 1. – 4. ročník; třídní učitelka 2.A

e-mail: tichal@zskkho.cz
mobil: 604 364 238


Lubor Dvořák

výchovný poradce pro 5. – 9. ročník, učitel na II. stupni

e-mail: dvorakl@zskkho.cz
mobil: 604 622 764


Eva Petrželová

metodička prevence; učitelka na II. stupni

e-mail: petrzelovae@zskkho.cz
mobil: 775 324 103


Milena Blažková

třídní učitelka 1.A

e-mail: blazkovam@zskkho.cz


Veronika Bridziková

učitelka na II. stupni

e-mail: bridzikova@zskkho.cz


Michaela Dobiášová

třídní učitelka 6.A

e-mail: dobiasovam@zskkho.cz


Kateřina Donátová

třídní učitelka 5.C

e-mail: donatovak@zskkho.cz


Markéta Drefková

třídní učitelka 7.B

e-mail: drefkovam@zskkho.cz


Lenka Dymáková

třídní učitelka 2.B

e-mail: dymakoval@zskkho.cz


Renáta Jehličková

třídní učitelka 4.B

e-mail: jehlickovar@zskkho.cz


Dominik Karásek

učitel

e-mail: karasekdo@zskkho.cz


Zuzana Knapová

třídní učitelka 7.A

e-mail: knapovaz@zskkho.cz


Barbora Lněničková (Konečná)

třídní učitelka 7.B (do 31. 12. 2022)

e-mail: konecnab@zskkho.cz


Jiří Koss

učitel na II. stupni

e-mail: kossj@zskkho.cz


Alena Krátká

třídní učitelka 8.A

e-mail: kratkaa@zskkho.cz


Jana Machová

třídní učitelka 5.A

e-mail: machovaj@zskkho.cz


Stanislav Mareček

třídní učitel 4.A

e-mail: mareceks@zskkho.cz


Pavla Maštalířová

učitelka na II. stupni

e-mail: mastalirovap@zskkho.cz


Miloš Mraček

třídní učitel 8.B

e-mail: mracekm@zskkho.cz


Petra Najmanová

třídní učitelka 6.C, koordinátorka ŠVP

e-mail: najmanovap@zskkho.cz


Adéla Němečková

učitelka

e-mail: nemeckovaa@zskkho.cz


Adéla Petrová

třídní učitelka 1.B

e-mail: petrovaa@zskkho.cz


Eva Rambousková

třídní učitelka 9.C

e-mail: rambouskovae@zskkho.cz


Jarmila Schubertová

třídní učitelka 5.B

e-mail: schubertovaj@zskkho.cz


Magdalena Šneberková

třídní učitelka 3.A

e-mail: sneberkovam@zskkho.cz


Alena Ticháčková

třídní učitelka 1.C

e-mail: tichackovaa@zskkho.cz


Tomáš Ulman

třídní učitel 9.B

e-mail: ulmant@zskkho.cz


Blanka Vondrová

třídní učitelka 3.B

e-mail: vondrovab@zskkho.cz


Denisa Vondrová

učitelka

e-mail: vondrovad@zskkho.cz


Iva Zákoucká

učitelka

e-mail: zakouckai@zskkho.cz


Pavel Žalský

třídní učitel 6.B

e-mail: zalskyp@zskkho.cz