Projekty

Klíč ke společnému vzdělávání

OPVVV logo

Aktuálně realizujeme projekt s výše uvedeným názvem a registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003309.

Projekt spadá pod výzvu č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ.

14. 3. 2017 bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Celková dotace projektu činí 1.167.303,- Kč. První zálohovou platbu jsme obdrželi 18. 4. 2017 ve výši 700.381,80,- Kč. Následně započala příprava realizací jednotlivých šablon. Jako první to byla šablona č. II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin (Matematická gramotnost). Poté následovala šablona II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi. Nyní již uskutečňujeme dvě šablony II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem.

Připravujeme šablonu II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ.

Od ledna 2018 by měl na naší škole v rámci Školního poradenského pracoviště pracovat i školní psycholog (šablona II/1.3).