Projekty

Klíč ke společnému vzdělávání

OPVVV logo

Aktuálně realizujeme projekt s výše uvedeným názvem a registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003309.

Projekt spadá pod výzvu č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ.

14. 3. 2017 bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace, na kterou nyní čekáme.