Projekty

Šablony I – Zlepšení kvality výuky v ZŠ Karla Klíče Hostinné

Šablony I - publicita


Klíč ke spolupráci

OPVVV logo

Základní škola Karla Klíče Hostinné ukončila v roce 2021 další velký projekt

 

Naší základní škole byl schválen na MŠMT projekt z OP VVV s názvem „Klíč ke spolupráci“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011352. Celková dotace projektu pro školu činí 1. 464. 370,- Kč. Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností. Z projektu nelze pořizovat investice (majetek nad 40 000 Kč a stavební úpravy školních budov). Největší položkou v projektovém rozpočtu jsou šablony na využití ICT ve vzdělávání ve výši 640. 000,- Kč. Projekt trvá dva roky, od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2021. Od 1. 4. 2019 z něj financujeme školního psychologa. Většina aktivit začne probíhat v novém školním roce 2019/2020. Administrátorem projektu je p. učitel Zdeněk Kubík. Dalšími šablonami jsou mimo jiné školní speciální pedagog, školní asistent, další vzdělávání pedagogických pracovníků, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, čtenářská a matematická gramotnost, občanské vzdělávání a demokratické myšlení formou školních klubů pro žáky ZŠ, komunitně osvětová setkávání a kariérové poradenství. Od r. 2018 jsme ze dvou projektů OP VVV, které jsou z 85 % financovány z rozpočtu EU a 15 % ze státního rozpočtu ČR získali pro základní školu celkem 2. 631. 673,- Kč.

Ke stažení