Škola

Základní škola Karla Klíče Hostinné je úplná základní škola s devíti ročníky a kapacitou 635 žáků.

Poskytuje rovné příležitosti ke vzdělání pro všechny žáky, včetně žáků s poruchami učení i chování, zdravotním omezením, podporuje nadané i mimořádně nadané žáky. Škola funguje jako spádová ZŠ na principech otevřené školy. Má svůj školní vzdělávací program s názvem: Vzdělání – klíč k životu, ze dne 25. 6. 2007, který se průběžně aktualizuje. Na škole pracuje od r. 2014 Žákovský parlament (1. i 2. stupeň ZŠ), jenž podporuje rozvoj demokratického učení. Od roku 2018 máme zřízeno Školní poradenské pracoviště včetně školního psychologa. Součástí školy je i školní družina se čtyřmi odděleními a rozšířenou kapacitou na 120 žáků. Kapacita školy je v současné době naplněna na 74,17 %, kapacita školní družiny je naplněna na 100 %.

Fotogalerie