Zaměstnanci

Paní učitelky a páni učitelé

Jméno a příjmení Funkce Budova
Mgr. Blažková Milena třídní učitelka 4.A A
Ing. Bridziková Veronika učitelka II. stupně C
Mgr. Dobiášová Michaela třídní učitelka 5.A A,C
Donátová Kateřina třídní učitelka 4.C A
Bc. Drefková Markéta učitelka II. stupně C
Ing. Dvořák Lubor třídní učitel 9.B, vých.poradce pro 5. – 9. ročník C,A
Mgr. Jehličková Renáta třídní učitelka 3.B A
Mgr. Knapová Zuzana třídní učitelka 6.A C
Mgr. Konečná Barbora třídní učitelka 6.B C
Koss Jiří učitel C
Mgr. Kubík Zdeněk zástupce ředitele, koordinátor ICT C
Mgr. Kuříková Hana třídní učitelka 8.A, koordinátorka ŽP C
Mgr. Machová Jana třídní učitelka 5.C A
Mgr. Mareček Stanislav třídní učitel 3.A A
Mraček Miloš třídní učitel 7.B C
Němečková Adéla učitelka na I. stupni A
Mgr. Petrželová Eva učitelka, metodička prevence, koordinátorka AP A,C
Mgr. Rambousková Eva třídní učitelka 8.C C
Mgr. Tichá Lenka třídní učitelka 1.A, výchovná poradkyně pro 1. - 4. ročník A
Mgr. Ticháčková Alena učitelka na 1. stupni A
PhDr. Mgr. Toman Luboš školní psycholog A, C
Mgr. Schubertová Jarmila třídní učitelka 4.B A
Mgr. Slobodová Petra učitelka A,C
Mgr. Sogel Jaroslav ředitel A
Mgr. Šneberková Magdalena třídní učitelka 2.A, koordinátorka AP A
Bc. Ulman Tomáš třídní učitel 8.B C,A
Mgr. Ulrichová Eva třídní učitelka 7.A C
Mgr. Vondrová Blanka třídní učitelka 2.B A    
Mgr. Zákoucká Iva třídní učitelka 1.B A    
Bc. Žalský Pavel třídní učitel 9.A C,A    
Mgr. Petrová Adéla třídní učitelka 5.B A

 

Asistentky učitelů

Jméno a příjmení Třída
Antonová Petra 3.A
Brdičková Kateřina 5.B
Bc. Kuříková Markéta                           9.B
Rážová Vladimíra 8.A
Šneberková Adéla 4.C
Šulcová Sára 3.B
Tauchmanová Radka 1.A
Vondrová Denisa 7.A

 

Vychovatelky ve školní družině

Jméno a příjmení Oddělení
Blažková Ilona 2., vedoucí vychovatelka
Rážová Vladimíra 4., vychovatelka
Štěpánová Klára 1., vychovatelka
Vacková Eva 3., vychovatelka

 

Provozní zaměstnanci

Jméno a příjmení Funkce Budova
Hejzlarová Petra uklízečka C
Hnízdilová Věra uklízečka A
Jerjeová Alena ekonomka A
Kaltounková Romana personalistka, mzdová účetní C
Podolská Simona uklízečka A
Tomíček Martin školník, topič A,C
Tomíčková Soňa domovnice, uklízečka B,C