Zaměstnanci

Paní učitelky a páni učitelé

Jméno a příjmení Funkce Budova
Mgr. Baculáková Helena třídní učitelka 9.A C
Mgr. Blažejová Milada třídní učitelka 7.B C
Mgr. Bobovský Marek třídní učitel 7.A C
Mgr. Čepelková Marie třídní učitelka 4.A A
Bc. Dobiášová Michaela třídní učitelka 6.A C
Ing. Dvořák Lubor třídní učitel 5.B A,C
Mgr. Eisová Ludmila třídní učitelka 2.A A
Mgr. Jehličková Renáta třídní učitelka 3.B A
Mgr. Kubík Zdeněk zástupce ředitele, koordinátor ICT A,C
Mgr. Kudrnová Lenka výchovná poradkyně pro 5. – 9. ročník C
Mgr. Kuříková Hana třídní učitelka 6.B C
Mgr. Mánková Nikola třídní učitelka 4.B A
Mgr. Mejvaldová Petra učitelka C
Mraček Miloš třídní učitel 8.B C
Pecháčková Eva třídní učitelka 4.C A
Mgr. Petrželová Eva třídní učitelka 8.A, metodička prevence C,A
Mgr. Sogel Jaroslav ředitel školy A
Mgr. Šneberková Magdalena třídní učitelka 1.C A
Mgr. Tauchmanová Radka třídní učitelka 1.B A
Mgr. Tichá Lenka třídní učitelka 3.A, výchovná poradkyně pro 1. – 4. ročník A
Bc. Ulman Tomáš učitel C
Vlček Jiří učitel C,A
Mgr. Vondrová Blanka třídní učitelka 2.B A
Mgr. Zákoucká Iva třídní učitelka 1.A A
Bc. Žalský Pavel třídní učitel 5.A A,C

 

Asistentky učitelů

Jméno a příjmení Třída
Brzková Tereza 7.A
Drefková Markéta 8.B
Kuříková Markéta, DiS. 1.B
Rážová Vladimíra 4.B
Vondrová Denisa 3.A

 

Vychovatelky ve školní družině

Jméno a příjmení Oddělení
Mgr. Jiřičková Hana 1., vedoucí vychovatelka
Blažková Ilona 2.
Rážová Vladimíra 4.
Vacková Eva 3.

 

Provozní zaměstnanci

Jméno a příjmení Funkce Budova
Bartůňková Monika uklízečka C
Jerjeová Alena ekonomka A
Jerjeová Dagmar uklízečka A
Mahelová Hana personalistka, mzdová účetní C
Podolská Simona uklízečka A
Tomíček Martin školník, topič A,C
Tomíčková Soňa domovnice, uklízečka B,C