Zaměstnanci

Paní učitelky a páni učitelé

Jméno a příjmení Funkce Budova
Mgr. Baculáková Helena učitelka C
Mgr. Blažková Milena třídní učitelka 1.A A
Mgr. Bobovský Marek třídní učitel 8.A C
Bc. Dobiášová Michaela třídní učitelka 7.A C
Ing. Dvořák Lubor třídní učitel 6.B C
Mgr. Eisová Ludmila třídní učitelka 3.A A
Mgr. Jehličková Renáta třídní učitelka 4.B A
Mgr. Kubík Zdeněk zástupce ředitele, koordinátor ICT A,C
Mgr. Kudrnová Lenka výchovná poradkyně pro 5. – 9. ročník A,C
Mgr. Kuříková Hana třídní učitelka 7.B C
Mgr. Kutinová Taťána třídní učitelka 1.B A
Mgr. Mareček Stanislav třídní učitel 4.A A,C
Mgr. Matějáková Daniela třídní učitelka 8.B C
Mgr. Mánková Nikola třídní učitelka 5.B A
Mgr. Mejvaldová Petra třídní učitelka 5.A A
Mraček Miloš třídní učitel 9.B C
Mgr. Petrželová Eva třídní učitelka 9.A, metodička prevence C
Mgr. Rambousková Eva třídní učitelka 5.C A,C
Mgr. Sogel Jaroslav ředitel A
Mgr. Šneberková Magdalena třídní učitelka 2.C A
Mgr. Tauchmanová Radka třídní učitelka 2.B A
Mgr. Tichá Lenka mateřská dovolení od 17. 10. 2018  
Bc. Ulman Tomáš učitel A,C
Vlček Jiří učitel C,A
Mgr. Vondrová Blanka třídní učitelka 3.B, výchovná poradkyně pro 1. – 4. ročník A
Mgr. Zákoucká Iva třídní učitelka 2.A A
Bc. Žalský Pavel třídní učitel 6.A C

 

Asistentky učitelů

Jméno a příjmení Třída
Brdičková Kateřina 2.A
Drefková Markéta 9.B
Kuříková Markéta, DiS. 1.A
Malínská Erika 6.B
Šmejsová Kateřina 2.B
Šneberková Adéla 2.C
Špetlová Simona 7.A
Bc. Ulrichová Eva 5.B
Vondrová Denisa 4.A

 

Vychovatelky ve školní družině

Jméno a příjmení Oddělení
Blažková Ilona 2., vedoucí vychovatelka
Rážová Vladimíra 4.
Šmejsová Kateřina 1.
Vacková Eva 3.

 

Provozní zaměstnanci

Jméno a příjmení Funkce Budova
Bartůňková Monika uklízečka C
Jerjeová Alena ekonomka A
Jerjeová Dagmar uklízečka A
Mahelová Hana personalistka, mzdová účetní C
Podolská Simona uklízečka A
Tomíček Martin školník, topič A,C
Tomíčková Soňa domovnice, uklízečka B,C