Zaměstnanci

Paní učitelky a páni učitelé

Jméno a příjmení Funkce Budova
Mgr. Blažková Milena třídní učitelka 3.A A
Mgr. Dobiášová Michaela třídní učitelka 9.A C
Ing. Dvořák Lubor třídní učitel 8.B, vých.poradce pro 5. – 9. ročník C,A
Mgr. Eisová Ludmila učitelka I. stupně A
Mgr. Jehličková Renáta třídní učitelka 2.B A
Mgr. Knapová Zuzana třídní učitelka 5.A C,A
Mgr. Knížková Daniela učitelka II. stupně C
Mgr. Kolačná Radka třídní učitelka 4.B A
Mgr. Konečná Barbora třídní učitelka 5.B A,C
Mgr. Kubík Zdeněk zástupce ředitele, koordinátor ICT C
Mgr. Kudrnová Lenka učitelka A,C
Mgr. Kuříková Hana třídní učitelka 9.B C
Mgr. Machová Jana třídní učitelka 4.C A
Mgr. Mareček Stanislav třídní učitel 2.A A
Mgr. Mejvaldová Petra třídní učitelka 7.A C
Mraček Miloš třídní učitel 6.B C,A
Mgr. Petrželová Eva učitelka, metodička prevence A,C
Mgr. Rambousková Eva třídní učitelka 7.C C
Rážová Vladimíra učitelka I. stupně A
Mgr. Schubertová Jarmila třídní učitelka 3.B A
Mgr. Slobodová Petra učitelka A,C
Mgr. Sogel Jaroslav ředitel A
Mgr. Šneberková Magdalena třídní učitelka 1.A A
Bc. Ulman Tomáš třídní učitel 7.B C,A
Mgr. Ulrichová Eva třídní učitelka 6.A C
Vlček Jiří učitel C,A
Mgr. Vondrová Blanka třídní učitelka 1.B, výchovná poradkyně pro 1. – 4. ročník A
Mgr. Zákoucká Iva třídní učitelka 4.A A
Bc. Žalský Pavel třídní učitel 8.A C,A

 

Asistentky učitelů

Jméno a příjmení Třída
Antonová Petra 2.A
Brdičková Kateřina 4.B
Bc. Drefková Markéta 7.A
Kuříková Markéta, DiS. 8.B
Šneberková Adéla 3.B
Špetlová Simona 9.A
Šulcová Sára 2.B
Vondrová Denisa 6.A

 

Vychovatelky ve školní družině

Jméno a příjmení Oddělení
Blažková Ilona 2., vedoucí vychovatelka
Rážová Vladimíra 4.
Štěpánová Klára 1.
Vacková Eva 3.

 

Provozní zaměstnanci

Jméno a příjmení Funkce Budova
Hejzlarová Petra uklízečka C
Jerjeová Alena ekonomka A
Jerjeová Dagmar uklízečka A
Mahelová Hana personalistka, mzdová účetní C
Podolská Simona uklízečka A
Tomíček Martin školník, topič A,C
Tomíčková Soňa domovnice, uklízečka B,C