Zaměstnanci

Paní učitelky a páni učitelé

Jméno a příjmení Funkce Budova
Mgr. Blažková Milena třídní učitelka 1.A A
Ing. Bridziková Veronika učitelka II. stupně C
Mgr. Dobiášová Michaela třídní učitelka 6.A C
Donátová Kateřina třídní učitelka 5.C A
Bc. Drefková Markéta třídní učitelka 7.B (od 1. 1. 2023) C
Ing. Dvořák Lubor učitel II. stupně, vých.poradce pro 5. – 9. ročník C,A
Bc. Lenka Dymáková třídní učitelka 2.B A
Mgr. Jehličková Renáta třídní učitelka 4.B A
Bc. Karásek Dominik učitel na II. stupni C
Mgr. Knapová Zuzana třídní učitelka 7.A C
Mgr. Lněničková Barbora třídní učitelka 7.B (do 31. 12. 2022) C
Koss Jiří učitel na II. stupni C
Mgr. Krátká Alena třídní učitelka 8.A C
Mgr. Kubík Zdeněk zástupce ředitele, koordinátor ICT C
Mgr. Kuříková Hana zástupkyně ředitele, třídní učitelka 9.A, koordinátorka ŽP C
Mgr. Machová Jana třídní učitelka 5.A A
Mgr. Mareček Stanislav třídní učitel 4.A A
Ing. Maštalířová Pavla třídní učitelka učitelka 6.C C
Mraček Miloš třídní učitel 8.B C
Mgr. Karbanová Martina učitelka na II. stupni C
Bc. Němečková Adéla učitelka na I. stupni A
Mgr. Petrová Adéla třídní učitelka 1.B A
Mgr. Petrželová Eva učitelka, metodička prevence, koordinátorka AP A,C
Mgr. Rambousková Eva třídní učitelka 9.C C
Mgr. Schubertová Jarmila třídní učitelka 5.B A
Mgr. Sogel Jaroslav ředitel A
Mgr. Šneberková Magdalena třídní učitelka 3.A A
Mgr. Tichá Lenka třídní učitelka 2.A, výchovná poradkyně pro 1. - 4. ročník A
Mgr. Ticháčková Alena třídní učitelka 1.C A
PhDr. Mgr. Toman Luboš školní psycholog A, C
Mgr. Ulman Tomáš třídní učitel 9.B, koordinátor ŠVP C,A
Mgr. Vondrová Blanka třídní učitelka 3.B A
Vondrová Denisa učitelka na II. stupni C
Mgr. Zákoucká Iva učitelka A
Mgr. Žalský Pavel třídní učitel 6.B C,A

 

Asistentky a asitenti učitelů

Jméno a příjmení Třída
Antonová Petra 4.A
Brdičková Kateřina 6.A/9.A
Brzková Tereza 3.A
Drápalová Michaela 1.B
Fischerová Veronika 4.B
Šneberková Adéla 5.C
Šulcová Sára 4.B
Tauchmanová Radka 2.A
Tošovská Lucie 8.A

 

Vychovatelky ve školní družině

Jméno a příjmení Oddělení
Blažková Ilona 2., vedoucí vychovatelka
Rážová Vladimíra 4., vychovatelka
Štěpánová Klára 1., vychovatelka
Vacková Eva 3., vychovatelka

 

Provozní zaměstnanci

Jméno a příjmení Funkce Budova
Hejzlarová Petra uklízečka C
Hnízdilová Věra uklízečka A
Jerjeová Alena ekonomka A
Kaltounková Romana personalistka, mzdová účetní C
Kocková Eliška uklízečka C
Podolská Simona uklízečka A
Tomíček Martin školník, topič A,C
Tomíčková Soňa domovnice, uklízečka B