Zaměstnanci

Paní učitelky a páni učitelé

Jméno a příjmení Funkce Budova
Mgr. Blažková Milena třídní učitelka 3.A A
Ing. Bridziková Veronika učitelka II. stupně C
Mgr. Dobiášová Michaela třídní učitelka 9.A C
Bc. Drefková Markéta učitelka II. stupně C
Ing. Dvořák Lubor třídní učitel 8.B, vých.poradce pro 5. – 9. ročník C,A
Mgr. Jehličková Renáta třídní učitelka 2.B A
Mgr. Knapová Zuzana třídní učitelka 5.A C,A
Mgr. Kolačná Radka třídní učitelka 4.B A
Mgr. Konečná Barbora třídní učitelka 5.B A,C
Mgr. Kubík Zdeněk zástupce ředitele, koordinátor ICT C
Mgr. Kudrnová Lenka učitelka II. stupně A,C
Mgr. Kuříková Hana třídní učitelka 9.B C
Mgr. Machová Jana třídní učitelka 4.C A
Mgr. Mareček Stanislav třídní učitel 2.A A
Mgr. Mejvaldová Petra třídní učitelka 7.A C
Mraček Miloš třídní učitel 6.B C,A
Mgr. Petrželová Eva učitelka, metodička prevence A,C
Mgr. Rambousková Eva třídní učitelka 7.C C
Rážová Vladimíra učitelka I. stupně A
PhDr. Mgr. Toman Luboš školní psycholog A, C
Mgr. Schubertová Jarmila třídní učitelka 3.B A
Mgr. Slobodová Petra učitelka A,C
Mgr. Sogel Jaroslav ředitel A
Mgr. Šneberková Magdalena třídní učitelka 1.A A
Bc. Ulman Tomáš třídní učitel 7.B C,A
Mgr. Ulrichová Eva třídní učitelka 6.A C
Vlček Jiří učitel C,A
Mgr. Vondrová Blanka třídní učitelka 1.B, výchovná poradkyně pro 1. – 4. ročník A
Mgr. Zákoucká Iva třídní učitelka 4.A A
Bc. Žalský Pavel třídní učitel 8.A C,A

 

Asistentky učitelů

Jméno a příjmení Třída
Antonová Petra 2.A
Brdičková Kateřina 4.B
Ing. Bridziková Veronika 7.A
Kuříková Markéta, DiS. 8.B
Šneberková Adéla 3.B
Šulcová Sára 2.B
Tauchmanová Radka 9.A
Vondrová Denisa 6.A

 

Vychovatelky ve školní družině

Jméno a příjmení Oddělení
Brdičková Kateřina 2., vychovatelka
Rážová Vladimíra 4., vychovatelka
Štěpánová Klára 1., vedoucí vychovatelka
Vacková Eva 3., vychovatelka

 

Provozní zaměstnanci

Jméno a příjmení Funkce Budova
Hejzlarová Petra uklízečka C
Hnízdilová Věra uklízečka A
Jerjeová Alena ekonomka A
Mahelová Hana personalistka, mzdová účetní C
Podolská Simona uklízečka A
Tomíček Martin školník, topič A,C
Tomíčková Soňa domovnice, uklízečka B,C