Kontakt

Základní škola Karla Klíče Hostinné, Horská 130, 543 71 Hostinné
IČO: 43 462 448 / RED IZO: 600101908, Číslo účtu: 270825774/0600
E-mail:  subertovad@zskkho.cz/ ID datové schránky: 8dw28ws
Podatelna: zskkho.cz//kontakt/podatelna/

Budova A

(1.–5. ročník)
Horská 130
Tel:  731 150 829

Mgr. DITA MRÁZKOVÁ
ředitelka školy
E-mail: reditelka@zskkho.cz
Tel: 731 495 035

Ing. Denisa Šubertová Dufková
ekonomka školy (+ omluvy nepřítomnosti žáků 1.–5. roč., fakturace, školní úrazy)
E-mail: subertovad@zskkho.cz

Školní e-mail

Budova B

(Školní družina a Dům dětí a mládeže)
Školní 321

Školní družina
Tel: 734 570 192

Ilona Blažková
vedoucí vychovatelka
E-mail: blazkovai@zskkho.cz

Dům dětí a mládeže
Tel: 728 737 281, 602 680 437
E-mail: kancelar@ddmhostinne.cz

Budova C

(6. až 9. ročník)
Boženy Němcové 411
Tel: 499 441 759, 739 438 266

Gabriela Lokvencová
personalistka (+ omluvy nepřítomnosti žáků 6.–9. roč.)
E-mail: lokvencovag@zskkho.cz

Jídelna 
(Gymnázium a SOŠ Hostinné)
Tel: 499 441 342
Č. ú. 225880790/0600
(GE Money Bank)