Nové informace k otevření ZŠ

23. 05. 2020

Rozpis rozvrhů pro dětské skupiny na 1. stupni od 25. 5.:

Najdete v příloze. Bude jich celkem 11, to znamená v každé třídě jedna. Ráno si budou žáky vyzvedávat před budovou školy podle rozpisu jednotliví vyučující a asistentky. Abychom od sebe skupiny oddělili, každá začíná a končí jinak (viz rozvrhy).
Nezapomeňte dát svému dítěti i vyplněné a podepsané čestné prohlášení, jinak je nemůžeme do školy pustit! (viz příloha čestné prohlášení)
Všechny dospělé osoby žádáme, aby od pondělí 25. 5. nevstupovaly hlavním prosklenným vchodem do budovy školy, vestibulu a šaten společně s žáky. Pokud budete muset, použijte boční vchod z ulice (zelené dveře) a zůstaňte prosím u zvonku. Pedagog, ekonomka nebo já k Vám po zazvonění dojdeme a vyřídíme s Vámi vše v tomto prostoru. Po ukončení výuky čekejte prosím na své děti zase před vchodem.
Co se týká dětských skupin místo ŠD (celkem 7), ty budou rozmístěny takto: 1.A, 1.B, 2.A a 2.B - budova ŠD a DDM. 3.B, 3.C a 4.A - zůstávají do odpoledne ve svých učebnách na 1. stupni, nebo mohou používat zahradu u budovy pro 2. stupeň. Dětské skupiny budou otevřeny max. do 15:30. Do té doby si všichni své děti vyzvedněte, nebo je opatřete lístečkem, že mohou z družiny odejít bez doprovodu rodičů. Děkujeme.

Rozpis konzultací pro žáky z 2. stupně ZŠ od 9. 6.:

Po a Čt - příprava na přijímačky pro žáky 9. tříd, 4 vyučovací hodiny (končí se 4. 6.), pak žáci pokračují do 30. 6. v distanční výuce.

Út - konzultace pro žáky 6. tříd (5. vyučovacích hodin), do 30. 6.

St - konzultace pro žáky 7. tříd (5. vyučovacích hodin), do 30. 6.

Pá - konzultace pro žáky 8. tříd (5. vyučovacích hodin), do 30. 6.

Ti žáci, kteří se nepřihlásili k výuce, budou od 25. 5. pokračovat v domácí výuce.
Budova pro 1. stupeň, školní družina i jídelna jsou v bezprostřední blízkosti staveniště mostu (viz plánek dopravní situace).
Přeji všem hodně zdraví a klidný závěr školního roku.
J. Sogel

Ke stažení

Fotogalerie