Návrat 1. a 2. tříd do ZŠ i ŠD

12. 11. 2020

Organizace na naší ZŠ od 18. 11.:
Třídní učitel, vyučující 1. vyuč. hodiny (nebo asistentka) 1. a 2. tříd si budou vyzvedávat svoji třídu ráno od 7:45 před školou a odvádět do šatny a poté do třídy. Po vyučování si třídu odvedou do vestibulu, kde si ji převezme vychovatelka ŠD. ŠD bude mít i ranní provoz, žáci budou v oddělených sektorech, aby se nemísili. Každá třída bude odpoledne v samostatném oddělení ŠD, žáci budou po celou dobu výuky i pobytu v ŠD v rouškách. Oddělení se nebudou spojovat! Hv se bude učit bez zpívání, Tv nahradíme pohybem venku (např. vycházkou), za nepříznivého počasí aktivitami ve školní budově. Nelze zkracovat dobu výuky! V ředitelně/u uklízeček jsou náhradní roušky pro žáky. ŠD je má v kabinetu ŠD. Snažte se z důvodu hygienických omezit na minimum vstupy zák. zástupců a třetích osob do budovy ZŠ i ŠD. Prostory ZŠ a ŠD budou od pondělí 16. 11. postupně dezinfikovány ozonátory - zodpovídá domovnice a školník. Pedagogové a vychovatelky ŠD poučí ráno 18. 11. všechny žáky o nových hygienických pravidlech v ZŠ a ŠD.
Každý žák musí mít na den minimálně 2 čisté roušky! Žák s příznakem onemocnění bude umístěn do odděleného prostoru (knihovna 1. stupně, sklad ŠD) a tam v roušce vyčká příchodu svého zák. zástupce, který si ho vyzvedne a odvede ze školy, družiny.
Žádáme zákonné zástupce, aby neposílali do škol děti s příznaky virového onemocnění, hlásili nám děti s nákazou či v karanténě! Děkujeme všem za spolupráci a dodržování nových pravidel, ze kterých sice nejsme nadšeni, ale pořád je to lepší než distanční (domácí) výuka!
Vedení školy.

Ke stažení

Fotogalerie