Přírodopis v angličtině v KRNAPu

17. 05. 2024

Dne 14.května opět vyjeli vybraní žáci osmých a devátých ročníků do našich Krkonoš za horskou turistikou a přírodovědným vyučováním. Lektorka střediska ekologické výchovy ve Vrchlabí Eva Mullerová ve spolupráci s naší rodilou anglicky mluvící a třemi pedagogy, provedla skupinu 32 žáků za slunečného počasí po Zlatém návrší.

Exkurze jistě přispěla ke zdravé motivaci našich náctiletých k zájmu o zdravý pohyb na zdravém vzduchu. Věřme, že si děti horskou turistiku zamilují na celý život !

Zpracovala:

Mgr. Martina Karbanová, dne 16.5.2024

Fotogalerie