Soutěž ve zpěvu a recitaci

15. 04. 2019

Letos se naše základní škola opět zúčastnila pěvecké soutěže, kterou každoročně pořádá Středisko volného času v Trutnově.

Základní kolo proběhlo na naší škole ve středu 6. března a svoje štěstí v něm zkusilo 35 dětí z 1. až 6. ročníku. Starší žáci už neprojevují o zpívání v soutěži zájem, a tak z kategorie 4 se do soutěže již nikdo z nich nepřihlásil. Soutěžilo se tedy tradičně v kategoriích 0 až 3 a z každé byli porotou složenou z učitelů hudební výchovy odměněni tři nejlepší zpěváci. Z nich však postoupil v souladu s pravidly soutěže do okresního kola jen ten z prvního místa.

Okresní kolo soutěže potom proběhlo v budově trutnovské ZUŠ v úterý 26. dubna (kategorie 0 až 2) a ve středu 27. dubna (kategorie 3 a 4). Žákyně 3.B E. Dianová (1.kategorie) bohužel v předvečer soutěže onemocněla, a tak nakonec soutěžit nejela. Za 0. kategorii tedy školu reprezentovala žákyně 1.A L.Klugová a za 2. kategorii žákyně 4.B N.Václavíková. Obě zpívaly ve velké konkurenci skvěle a N.Václavíková navíc získala čestné uznání za hlasový projev. Ve středu 27. 3. reprezentovala naši školu ještě žákyně 6.A B. Kvíčalová (3. kategorie), a přestože se ani ona neumístila do vyhlašovaného třetího místa, určitě nám ostudu neudělala.

Už nyní se těšíme na další ročník tradiční soutěře, která letos proběhla již 17. rokem. Především menší děti mají o tuto soutěž velký zájem, proto budeme naše žáky i nadále pěvecky pečlivě připravovat a věříme, že i napřesrok budeme odměněni oceněním.

Patrička byla na té krajské přehlídce recitátorů, již ji tedy neocenili - tedy nebyla mezi čtyřmi nejlepšími dětmi, ale myslím, že to nijak nevadí. Hezky to říkala, stejně jako dalších 20 dětí.

Zapsala vyučující Hv R. Jehličková a p. Dvořáková

Fotogalerie