Stávka 27. 11.

22. 11. 2023

Vážení rodiče,

v pondělí 27. listopadu se naše škola připojuje ke stávce, pořádané školskými odbory. Důvody jsou snižování výdajů na školství a nekoncepční zásahy do vzdělávací soustavy.

Hrozí nám omezení dělení tříd, snížení finančních prostředků na asistenty pedagoga a ohrožení společného vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. To znamená klesající individualizaci výuky, omezenou rozmanitost výukových forem a metod, a nedostatek finančních prostředků na učebnice a pomůcky.

Stávka ovlivní i vás:

  • Škola bude mimo provoz.
  • Děti nelze umístit do školní družiny a školní jídelna nebude zajišťovat stravování.

Nárok na ošetřovné a náhrady:

  • V případě stávky nevzniká nárok na ošetřovné, stávka totiž není posouzena jako nepředvídaná událost.

František Dobšík, předseda školských odborů, vás žádá o pochopení a podporu našich požadavků. Nebereme si vaše děti jako rukojmí a věříme, že můžeme společně přispět ke zlepšení vzdělávacího systému.

Za stávkující Zdeněk Kubík, zástupce ředitelky a kontaktní osoba pro ČMOS PŠ

Fotogalerie