Terénní výuka v KRNAPu

02. 05. 2024

Dne 2.května se 56 dětí ze šestých a sedmých ročníků zúčastnilo v rámci environmentálního vzdělávání, terénního přírodovědného vyučování v KRNAPu pod vedením našich tří učitelů a lektorky střediska ekologické výchovy ve Vrchlabí Evy Mullerové. Děti absolvovaly 13,5 km dlouhou trasu z Horních Míseček přes Zlaté návrší, kolem bývalé Jestřábí Boudy, nad Kotelní jámou, Harrachovy kameny, u Růženčiny zahrádky na Dvoračky a Krakonošovou cestou na parkoviště v Dolních Mísečkách, kde již čekal připravený autobus. Děti vyslechly odborný výklad o lesích našeho Krkonošského národního parku, cestou poznávaly rostliny a živočichy, které mohly spatřit, u mohyly Hanče a Vrbaty se seznámily se zajímavými událostmi z dávné historie našich hor, Benefitem pro zdraví byl čas strávený na čerstvém vzduchu se svými spolužáky aktivním způsobem při horské turistice.

V době, kdy klesá průměrná délka pobytu dětí v přírodě z finančních důvodů rodin či nezdravým životním stylem, nabízí takovéto exkurze žákům skvělou možnost, jak zlepšit duševní i fyzické zdraví. Děti jsou přirozeným způsobem motivovány k zájmu o přírodu, zážitkovým vzděláváním si vytvářejí neformální vztahy a učí se z prožitků daleko rychleji, než při běžném školním vyučování ve třídě.

Zpracovala:

Mgr.Martina Karbanová, dne 2.5.2024

Fotogalerie