Zpívá celá Karla škola (Klíče)

13. 06. 2022

Už třetí rok za sebou se kvůli covidu nekonala soutěž ve zpěvu, kterou běžně každý rok pořádá Středisko volného času Trutnov. Ze školního kola jsme vždy posílali do kola okresního skvělé zpěváky a téměř každoročně jsme přivezli z Trutnova i některé z cen. Podobný svátek zpěvu nám již dlouho chyběl, proto jsme se rozhodli uspořádat letos v závěru roku pěveckou soutěž alespoň na úrovni prvního stupně naší školy, abychom si život opět zpestřili hudbou a zpěvem.

Překvapil nás obrovský zájem o účast, neboť se přihlásilo celkem téměř 80 zpěváčků z prvních až pátých tříd. Nakonec v soutěži zazpívalo 74 dětí, protože některé onemocněly či si svou účast rozmyslely. Soutěžilo se v obvyklých třech kategoriích. Žáci prvních tříd v kategorii 0., děti z druhých a třetích tříd v kategorii 1. a poslední 2. kategorii tvořily děti ze čtvrtých a pátých tříd. Zpívalo se za doprovodu školního pianina, na které písničky doprovázela už tradičně paní učitelka Jehličková, a také kontrabasu, který zase rozehrál pan učitel Mareček. Aby bylo slabší dětské hlásky dobře slyšet, zpívaly děti do mikrofonu. Ten i s celou ozvučnou sestavou propůjčil na tuto událost ze svých vlastních zdrojů pan Mareček, za což mu škola velice děkuje.

Všechny výkony hodnotila porota ve složení p. uč. Renáta Jehličková, p. uč. Stanislav Mareček, p. uč. Blanka Vondrová a p. uč. Alena Ticháčková. V některých kategoriích byly výkony dětí tak vyrovnané, že porota rozhodla o umístění i dvou dětí na jednotlivých třech výherních místech. Celkem tedy nakonec porota obdarovala při slavnostním vyhlášení diplomem a drobnými cenami 14 vítězů. Doufáme, že příští rok se již vrátí tradice soutěží ve zpěvu tak, jak jsme byli zvyklí v předcovidové době, a děti budou moci své pěvecké výkony porovnat i v rámci více škol našeho okresu.

Vyučující hudební výchovy: Renáta Jehličková a Standa Mareček

Fotogalerie