Rodiče

Základní škola Karla Klíče Hostinné

Základní škola Karla Klíče Hostinné je úplná základní škola s devíti ročníky a kapacitou 635 žáků. Poskytuje rovné příležitosti ke vzdělání pro všechny žáky, včetně žáků s poruchami učení i chování, podporuje nadané i mimořádně nadané žáky. Škola funguje jako spádová ZŠ na principech otevřené školy. Má svůj školní vzdělávací program s názvem: Vzdělání – klíč k životu, ze dne 25. 6. 2007, který se průběžně aktualizuje. Na škole pracuje od r. 2014 Žákovský parlament (1. i 2. stupeň ZŠ), jenž podporuje rozvoj demokratického učení. Součástí školy je i školní družina se čtyřmi odděleními a rozšířenou kapacitou na 120 žáků. Kapacita školy je v současné době naplněna z 70,4 %, kapacita školní družiny je naplněna z 96,7 %.

Jednotlivé ročníky jsou rozmístěny do dvou školních budov a budovy školní družiny a DDM:

Budova A

1.–5. ročník; ředitelna

Budova A

Budova B

Školní družina a DDM

Budova B

Budova C

6.–9. ročník; zástupce ředitele

Kontakty

Nadstandardní péče:

 • individuální práce se žáky s vývojovými poruchami, asistenti pedagoga
 • logopedická péče – určena převážně pro žáky 1. tříd
 • podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků
 • lyžařský a snowboardový výcvik pro všechny 1. až 5. třídy, 7. třídy
 • vodácký výcvik pro žáky 2. stupně, pořádání školních, okrskových a okresních sportovních akcí pod hlavičkou ZŠ Karla Klíče a AŠSK
 • volnočasové aktivity pro žáky pod vedením pedagogů (sportovní i jiné kroužky)
 • školní projektové dny, zahraniční zájezdy pro žáky (Anglie, Německo, Rakousko, Polsko)
 • budova A:
  • bezbariérový přístup, videokamery u vstupů do budovy
  • rozvody internetu kabelem do všech učeben, kabinetů a knihovny
  • Wi-Fi pokrytí ve všech patrech budovy
  • počítačová učebna s 30 PC, dataprojektorem s interaktivní tabulí a multifunkční kopírkou pro formát A3
  • počítačový koutek s 5 PC včetně internetu, nově dovybavená školní žákovská knihovna (2015)
  • stálá galerie žákovských výtvarných prací ve vestibulu školy a na chodbách
  • nová barevná síťová multifunkční kopírka pro formát A3
 • budova C:
  • počítačová učebna s 25 PC včetně internetu
  • rozvody internetu kabelem do všech učeben, kabinetů a knihovny
  • Wi-Fi pokrytí ve všech patrech budovy, videokamery u vstupů do budovy
  • odborné učebny pro fyziku, přírodopis, chemii, jazyky, hudební výchovu a český jazyk, nově dovybavená školní studovna pro žáky (2015), školní kuchyňka
  • školní dílna s novým vybavením (2015), školní pozemek se záhony, ovocnými a okrasnými dřevinami, skleníkem
  • počítačový koutek s 8 PC včetně internetu
  • školní informační systém EDUinfo pro žáky, zaměstnance a návštěvy školy
  • stálá galerie žákovských výtvarných prací na chodbách a schodištích
 • budova B:
  • Školní družina a Dům dětí a mládeže
  • videokamery u vstupů do budovy, celkem čtyři oddělení školní družiny, rozšířená kapacita na 120 žáků, nově zateplená a zrekonstruovaná budova s velkou moderní šatnou (2014), nové uzamykatelné skříňky pro každého žáka ŠD (2015), nový nábytek a hrací prvky ve všech odděleních ŠD (2016), sociální zázemí a velká oplocená zahrada na sportovní i relaxační aktivity (2016), školní zahrada s novými hracími prvky pro žáky ŠD a DDM (2015), od září 2015 zde nově sídlí i Dům dětí a mládeže
 • moderní způsoby výuky:
  • celkem 8 interaktivních tabulí na obou budovách školy včetně tří trojdotykových tabulí s ultrakrátkými projektory a tří řešení na bázi interaktivních projektorů
  • dvě nově vybavené počítačové učebny s 55 žákovskými PC včetně internetu s OS WIN7
  • dva školní servery (WIN Server)
  • elektronická žákovská knížka a třídní kniha s webovou aplikací pro rodiče a žáky, vlastní školní webové stránky s výukovými odkazy a aplikacemi
  • přenosný vizualizér
  • sada 20 odolných tabletů
  • sada 25 elektronických čteček knih
 • učitelé:
  • ​ve všech kabinetech průběžně obnovovaná výpočetní technika, notebook včetně softwaru pro tvorbu didaktických výukových materiálů pro každého učitele

Vedení školy:

Ředitel: Mgr. Jaroslav Sogel e-mail: sogelj@zskkho.cz
Zástupce ředitele: Zdeněk Kubík e-mail: kubikz@zskkho.cz
Ekonomka: Alena Jerjeová e-mail: zskkho@zskkho.cz
Mzdová účetní: Hana Mahelová e-mail: mahelovah@zskkho.cz
Výchovná poradkyně pro 1. – 4. ročník: Mgr. Blanka Vondrová e-mail: vondrovab@zskkho.cz
Výchovný poradce pro 5. – 9. ročník: Ing. Lubor Dvořák e-mail: dvorakl@zskkho.cz
ICT koordinátor: Zdeněk Kubík e-mail: kubikz@zskkho.cz
Školní metodička prevence: Mgr. Eva Petrželová e-mail: petrzelovae@zskkho.cz