Platby za školní družinu a školní jídelnu

Veškeré platby je možné dle typu vyřídit u ekonomky či třídních učitelů. Platby za školní družinu se provádějí bezhotovostně na účet základní školy 270825774/0600.

Platby za jídelnu se provádějí bezhotovostně na účet školní jídelny 225880790/0600 (nutno uvést do variabilního symbolu rodné číslo dítěte), nebo v hotovosti v kanceláři ŠJ.

Nedávejte dětem s sebou do školy cenné věci (šperky, mobilní telefony a větší finanční částky). V případě ztráty či poškození je nelze hradit z pojistky školy!