Profil školy

Základní škola Karla Klíče Hostinné je právním subjektem, příspěvkovou organizací je od roku 1998. Zřizovatelem je obec. Základní škola Karla Klíče je plně organizovaná základní škola s prvním i druhým stupněm. Její součástí je i školní družina.

K 1. září 2020 školu navštěvuje 453 žáků, kteří se učí v 20 třídách, z toho je 11 tříd na prvním stupni a 9 tříd na druhém stupni. Oproti loňskému školnímu roku se počet tříd nezměnil, pouze jedna třída se přesunula z 1. na 2. stupeň. Počet žáků na prvním stupni je 257. Počet žáků na druhém stupni je 196. Oproti loňskému školnímu roku se snížil celkový počet žáků na škole o 6 žáků. Od září 2020 navštěvuje školní družinu 118 žáků. Všechny zájemce o docházku do družiny jsme letos uspokojili. Od ledna 2020 probíhá nové financování prostřednictvím PHmax.

Jednotlivé ročníky jsou rozmístěny do tří budov následovně:

Budova A – Zde se vzdělávají žáci 1. – 5. tříd, v přízemí této budovy se nachází ředitelství školy, v 1. patře pak kancelář ekonomky školy, působí zde výchovná poradkyně pro 1. – 4. ročník, výchovný poradce pro 5. ročník a školní psycholog. Tato budova má jako jediná bezbariérový přístup.

Budova B – V této budově sídlí čtyři oddělení školní družiny a rovněž i Dům dětí a mládeže.

Budova C – V této budově se vzdělávají žáci 6. – 9. ročníku, působí zde výchovný poradce pro 5. – 9. ročník a školní psycholog. Kancelář zde má mzdová účetní.