Výsledky voleb anulovány

26. 10. 2020

 Z důvodu porušení volebního řádu jsem byl nucen výsledky voleb anulovat. Více v příloze. J. Sogel, ředitel školy

Anuluji tímto výsledky voleb do školské rady, které se uskutečnily ve dnech 22. – 24. 10. 2020 z důvodu nedodržení Čl. III, bod 4 Volebního řádu.

„Oprávněné osoby“ se svolávají formou oznámení, které se zveřejňuje ve škole průkazným způsobem, nejpozději 30 dní před konáním voleb.

Lhůta 30 dní nebyla přípravným výborem dodržena.

Ukládám tímto přípravnému výboru uskutečnit volby do školské rady za zákonné zástupce a pedagogické pracovníky znovu.

V Hostinném 29. 10. 2020

Mgr. Jaroslav Sogel, ředitel školy

Ke stažení

Fotogalerie