Edookit

Pro nové uživatele: K přihlášení do systému edookit musíte dodat třídnímu učiteli nebo správci ICT svou e-mailovou adresu. Na ni vám budou systémem vygenerovány přístupové údaje. Pokud se prostřednictvím těchto údajů do 2 měsíců nepřihlásíte, stanou se neaktuálními (ochrana údajů) a musíte si o ně zažádat znovu.

Nevíte, jak se přihlásit? Máte dotaz, jak systém funguje?

Technická podpora systému: info@zskkho.cz nebo SMS na mobil: 776 776 488

Elektronický systém Edookit používáme od 2. 12. 2016 (dříve jsme měli systém Bakaláři) za účelem školní administrativy, komunikace a e-learningu na základě Smlouvy o poskytování služeb v oblasti informačních technologií a zpracování osobních údajů.

Elektronický systém školy a emailovou komunikaci neřeší samostatná směrnice, ale přímo školní řád.

Smlouvu včetně dodatku uzavřel statutární orgán školy (samostatného právního subjektu), a tím je ředitel školy.

Uzavírání smluv podléhá kontrole zřizovatele školy.

Vstup do Edookitu pro rodiče