Školní poradenské pracoviště

Personální obsazení:

 • PhDr., Mgr. Luboš Toman – školní psycholog
 • Mgr. Eva Petrželová – speciální pedagog pro 5. - 9. ročník, ŠMP
 • Mgr. Magdalena Šneberková – spec. pedagog pro 1. - 4. ročník
 • Ing. Lubor Dvořák – výchovný a kariérový poradce pro 5. - 9. ročník
 • Mgr. Blanka Vondrová – výchovný poradce pro 1. - 4. ročník
 • Markéta Kuříková DiS. – školní asistent

Nabízené služby:

 • preventivní programy
  • krátkodobé i dlouhodobé
  • zaměřené na vztahy, agresivitu, šikanu a kyberšikanu, domácí násilí, stres a emoce, závislosti (alkohol, drogy apod.), nesnášenlivost a xenofobii, záškoláctví, rizikové sporty, prevenci úrazu aj.
 • konzultace s rodiči při vzdělávacích či výchovných obtížích žáka
 • kariérové poradenství
 • individuální práce se žákem i se třídou
 • diagnostika školních tříd (např. SORAD) a následná práce s kolektivem
 • individuální konzultace
  • při zájmu rodičů i rodinná
 • diagnostika
  • orientačně školní zralost, poruchy učení
 • práce s pedagogickým sborem
 • krizová intervence
 • organizace a účast na výchovných komisích, případových konferencích
 • poradenství učitelům (problémoví žáci, nadaní žáci, žáci z odlišného prostředí)
 • logopedické poradenství a služby

Jak se objednat?

 • na školních telefonních číslech 499 441 759, 604 622 764 – budova C, 2. stupeň Ing. Lubor Dvořák, dvorakl@zskkho.cz, konzultace po předchozí tel. domluvě, 499 441 759, 775 324 103 - budova C, 2. stupeň Mgr. Eva Petrželová, petrzelovae@zskkho.cz, konzultace po předchozí tel. domluvě, telefon 499 524 110, 739 743 639 – budova A, 1. stupeň Mgr. Blanka Vondrová, E-mail vondrovab@zskkho.cz , konzultace po předchozí tel. domluvě, kontaktovat můžete na budově A, 1. stupeň rovněž školního psychologa PhDr. Mgr. Luboše Tomana – tel. 775 222 047, E-mail metodik.toman@seznam.cz