Profil školy

Základní škola Karla Klíče Hostinné je právním subjektem, příspěvkovou organizací je od roku 1998. Zřizovatelem je obec. Základní škola Karla Klíče je plně organizovaná základní škola s prvním i druhým stupněm. Její součástí je i školní družina.

K 1. dubnu 2018 školu navštěvuje 463 žáků, kteří se učí v 19 třídách, z toho je 12 tříd na prvním stupni a 7 tříd na druhém stupni. Oproti loňskému školnímu roku se počet tříd zvýšil o jednu. Počet žáků na prvním stupni je 294. Počet žáků na druhém stupni je 169. Pozitivní je, že se nám oproti loňskému školnímu roku zvýšil celkový počet žáků na škole. Od 1. října 2017 navštěvovalo školní družinu 120 žáků.  K 1. dubnu 2018 je to 117 žáků. Všechny zájemce o docházku do družiny jsme letos uspokojili. S celkovým nárůstem počtu žáků školy došlo i k mírnému zvýšení prostředků na platy pedagogů a nepedagogických pracovníků, které jsou škole přidělovány v rámci normativů ze státního rozpočtu jako jeden celek.

Jednotlivé ročníky jsou rozmístěny do tří budov následovně:

Budova A – Zde se vzdělávají žáci 1. – 5. tříd, v přízemí této budovy se nachází ředitelství školy, v 1. patře pak kancelář ekonomky školy, působí zde výchovná poradkyně pro 1. – 4. ročník a výchovný poradce pro 5. ročník. Tato budova má jako jediná bezbariérový přístup.

Budova B – V této budově sídlí čtyři oddělení školní družiny a třetím rokem i Dům dětí a mládeže.

 

Budova C – V této budově se vzdělávají žáci 6. – 9. ročníku, působí zde výchovný poradce pro 5. – 9. ročník a kancelář zde má mzdová účetní.