Profil školy

Základní škola Karla Klíče Hostinné je právním subjektem, příspěvkovou organizací je od roku 1998. Zřizovatelem je obec. Základní škola Karla Klíče je plně organizovaná základní škola s prvním i druhým stupněm. Její součástí je i školní družina.

Školu navštěvuje k 1. 9. 2022 471 žáků, kteří se učí v 22 kmenových třídách, z toho je 12 tříd na prvním stupni a 10 tříd na druhém stupni. Počet dívek je celkem 237, počet chlapců je 233, neuvedené pohlaví je 1. Všechny zájemce o docházku do družiny jsme letos uspokojili. Od ledna 2020 probíhá financování prostřednictvím PHmax.

Jednotlivé ročníky jsou rozmístěny do tří budov následovně:

Budova A – Zde se vzdělávají žáci 1. – 5. tříd, v přízemí této budovy se nachází ředitelství školy, v 1. patře pak kancelář ekonomky školy, působí zde výchovná poradkyně pro 1. – 5. ročník. Tato budova má bezbariérový přístup.

Budova B – V této budově sídlí čtyři oddělení školní družiny a rovněž i Dům dětí a mládeže. Bezbariérovost budovy je od 1. 10. 2022 zajištěna výstavbou moderního venkovního výtahu.

Budova C – V této budově se vzdělávají žáci 6. – 9. ročníku, působí zde výchovný poradce pro 6. – 9. ročník. Kancelář zde má mzdová účetní. Bezbariérovost budovy je vyřešena od r. 2021 zakoupením mobilního schodolezu. V r. 2021 byla na zahradě vybudována venkovní učebna, hmyzí hotel, broukoviště a vlastní meteostanice. V r. 2022 byla zrekonstruována a nově vybavena školní cvičná kuchyňka, která je v provozu od 1. 10. 2022.