Edookit

Informace pro žáky: Všem žákům je při nástupu do ZŠ zřízen jejich školní e-mail. Přístup do něj dostávají prostřednictvím školního správce ICT nebo třídního učitele. Na e-mail jsou jim poté vygenerovány přístupové údaje do systému Edookit. Pokud se ale žák do 2 měsíců nepřihlásí, údaje se stanou neaktivní.

Nevíte, jak se přihlásit? Máte dotaz, jak systém funguje?

Technická podpora systému:

Elektronický systém Edookit používáme od 2. 12. 2016 (dříve jsme měli systém Bakaláři) za účelem školní administrativy, komunikace a e-learningu na základě Smlouvy o poskytování služeb v oblasti informačních technologií a zpracování osobních údajů.

Elektronický systém školy a emailovou komunikaci neřeší samostatná směrnice, ale přímo školní řád.

Smlouvu včetně dodatku uzavřel statutární orgán školy (samostatného právního subjektu), a tím je ředitel školy.

Uzavírání smluv podléhá kontrole zřizovatele školy.

Vstup do Edookitu pro žáky