Žáci

Za kým jít v případě nesnází

Jsme registrováni v systému Nenech to být, stačí tedy kliknout na odkaz (NNTB) a anonymně nám sdělit, kdo se ve škole necítí dobře.

Máš-li problémy se spolužáky, s učením, nebo třeba doma, neboj se a řekni si pomoc. Šikanu a podobné věci řeší metodička prevence, Mgr. Eva Petrželová, většinou v součinnosti s výchovnou poradkyní pro 1. - 4. ročník, Mgr. Lenkou Tichou, nebo výchovným poradcem pro 5. - 9. ročník, Ing. Luborem Dvořákem. K dispozici je i školní psycholog Luboš Toman.

Pomoci ti samozřejmě může třídní učitel(ka) nebo prostě kdokoliv, komu důvěřuješ. Na budově A většinou najdeš v ředitelně pana ředitele, Mgr. Jaroslava Sogela, na budově C jeho zástupce, Mgr. Hanu Kuříkovou nebo Mgr. Zdeňka Kubíka.

I kdybys měl(a) důvěru např. jenom v pana školníka, neváhej a řekni si o pomoc.

E-mail

Každý žák má e-mailovou adresu ve tvaru prijmenij@zskkho.cz (např. Svoboda Jiří by měl adresu svobodaj@zskkho.cz). Do své schránky se dostaneš přes adresu mail.office365.com. Pokud neznáš heslo, nech si jej vygenerovat u správce ICT, Zdeňka Kubíka.