Žákovský parlament

Proč žákovský parlament? O co vlastně jde?

  • Nejde o politiku, ale o občanství - o demokratické občanství.
  • Jde o hodnoty a principy demokracie, které díky žákovskému parlamentu mezi dětmi posilujeme.

Co žákovský parlament konkrétně přináší?

  • Děti se v něm cítí bezpečně, mezi svými.
  • Děti se učí přijímat odpovědnost za svou práci, rozdělovat si role ve skupině, udělovat a získávat zpětnou vazbu.
  • V dětech se posiluje postoj, že proměňovat věci kolem sebe má smysl a že to může zvládnout každý z nás.

Členové