Plán schůzek

Schůzky žákovského parlamentu

Kde?                     budova C učebna jazyků

Kdy?                      ve středu ( sudý týden)

V kolik?                        13:10 – 13:50   

19. září 2018

17. října 2018

14. listopadu 2018

12. prosince 2018

23. ledna 2019

20. února 2019

20. března 2019

17. dubna 2019

15. května 2019

12. června 2019

V naléhavých případech může koordinátorka ŽP svolat mimořádnou schůzku ŽP i mimo tyto dny. O jejím termínu budou členové ŽP i jejich zákonní zástupci včas předem informováni.