Zápisy apod.

Zápis  z 1. schůzky Žákovského parlamentu z 16. září 2020

Přítomni: 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B,7.A,7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B  Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: P. Dvořáková, D. Majerovič, V. Klepáček

Hosté: Mgr. Jaroslav Sogel

Program:

 1. Přivítání a vzájemné představení členů žákovského parlamentu.
 2. Projekty, charitativní akce a soutěže.
 3. Diskuse.
 4. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. Společné schůzky obou stupňů. Převod žáků z 1. stupně  zajistí  p. uč. Kuříková. Sraz ve 13:15 hodin na budově A u šaten.
 2. Parlament se bude scházet ve středu  1 x  za měsíc v učebně jazyků na budově C od 13:30 do 14:00 hodin.
 3. Podpoříme charitativní akce ve školním roce 2020/2021.
 4. Celorepubliková sbírka Květinový den. Podpoříme tuto charitativní akci ve středu 30. září 2020 zakoupením žluté květiny za 20 Kč.
 5. Projekt „ Mléko do škol“. Platí zákaz konzumace mléka ve škole.
 6. Třídění odpadu na budově A i C. Dohlédnout na řádné třídění.
 7. Pokračuje sběr víček, hliníkových obalů a papíru.
 8. Podzimní sběrový týden papíru je od 12. října do 19. října 2020.
 9. Připomenutí bezpečnosti při cestě do školy a ze školy. Dbáme na bezpečnost u mostu.
 10. Prosba o dodržování pravidel při příchodu do jídelny (chodíme přes šatnu). V jídelně nepředbíháme ve frontě. Pokud se nám stane úraz, hlásíme to dozoru gymnázia.
 11. Prosba o udržování pořádku na toaletách.
 12. Soutěž pro žáky základních škol“ Hledáme mladého grafika“ probíhá od září do 30. října 2020. Téma je Země v roce 2050.

Zapsala: Hana Kuříková