Zápisy apod.

Zápis z 15. schůzky Žákovského parlamentu z 8. ledna 2020

Přítomni: 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 6.C, 7.A,7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: J. Vejvoda, P. Vondra, M. Janovská, D. Kocián

Hosté: Mgr. Jaroslav Sogel

Program:

 1. Charitativní akce Sněhuláci pro Afriku.
 2. Má škola smysl? - pracovní list
 3. Diskuse.
 4. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. Poděkování žákům i třídním učitelům za přípravu i průběh vánočního jarmarku.
 2. Zapojení do charitativní akce“ Sněhuláci pro Afriku“.  Během ledna vyrábíme sněhuláky z papíru, látky, ale i stavíme ze sněhu. Ve středu 5. února 2020 proběhne finanční sbírka (na budově A od 7:50 do 8:30 hodin a na budově C od 8:45 do 9:30 hodin).
 3. Všechna hesla školních e-mailů (od 1. do 9. ročníků) byla vygenerovaná znovu. Před vánočními prázdninami přišlo 50 iPadů z projektu.
 4. Prosím dbejte na pořádek ve třídách, na toaletách i v odborných učebnách. Ze zdravotních důvodů skončila uklízečka p. Bartůňková, místo ní bude uklízet na budově C spolu s p. Tomíčkovou p. Hejzlarová. Při odchodu z učebny je potřeba dohlédnout, aby byla zavřená okna, zhasnuto, vytažené žaluzie, aby netekla voda a pokud jste tam ten den na poslední vyučovací hodině, aby si žáci po sobě i uklidili svůj nepořádek.
 5. Tento týden probíhá lyžařský výcvik pro žáky 1. stupně.

Příští schůzka se bude konat 15. ledna 2020 od 13:00 hodin.  

Zapsala: Hana Kuříková


Zápis  z 14. schůzky Žákovského parlamentu z  18. prosince  2019

Přítomni: 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 6.C, 7.A,7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B  Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni:  E. Bukajová, J. Blažej

Program:

 1. Příprava prodejního stánku, občerstvení a výzdoba tříd.
 2. Vánoční jarmark a dílničky.
 3. Poděkování za přípravu vánočního jarmarku.

Příští   schůzka se bude konat ve středu 8. ledna 2020 na budově C od 13:05 hodin v učebně jazyků.

Zapsala: Hana Kuříková


Zápis  z 13. schůzky Žákovského parlamentu z  11. prosince  2019

Přítomni: 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 6.C, 7.A,7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B  Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: A. Petrželová, E. Pyciaková, Z. Erbanová

Program:

 1. Vánoční posezení.
 2. Vánoční jarmark.
 3. Diskuse.
 4. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. Vyhodnocení soutěže o nejhezčí vánoční stromeček a výzdobu proběhne 19. prosince 2019.
 2. Organizace vánočního jarmarku. Příprava prodejního stánku a výzdoba.
 3. Prosba o vhodné chování na toaletách. Prosíme neničit školní majetek.
 4. Prosba o bezpečnost na chodbách (po schodišti chodíme vpravo a neběháme).
 5. Prosba o napečení cukroví na vánoční jarmark.
 6. Dne 11. prosince proběhla 1. schůzka redakční rady pro školní časopis.
 7. Poděkování za práci v žákovském parlamentu a přání do nového roku 2020.

Příští schůzka se bude konat 18. prosince 2019 od 13:00 hodin.    

Zapsala: Hana Kuříková


Zápis  z 12. schůzky Žákovského parlamentu ze 4. prosince  2019

Přítomni: 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 6.C, 7.A,7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B  Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni:  M. Brokeš, A. Nová, L. Novotný, J. Brzák, J. Vejvoda, A. Lenfeldová,

Program:

 1. Pavouk- aktivita.
 2. Vánoční jarmark a plánované akce.
 3. Diskuse.
 4. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. Poděkování za vzornou reprezentaci naší školy – kluci v ČEPS cupu postoupili na kraj do Předměřic  a starší žákyně  ve florbale( podruhé za sebou ) do celostátního finále. Pan ředitel jim zaplatí autobus.
 2. Během prosince bude probíhat soutěž o nejhezčí vánoční stromeček a vyzdobenou třídu. Vyhodnocují p. Štěpánová a p. Ulman. Vyhlášení výsledků proběhne 19. prosince 2019.
 3. Během prosince probíhá charitativní sbírka „Život dětem“. Upomínkové předměty lze zakoupit u paní asistentky Vondrové na budově A o velké přestávce.
 4. Dne 10. prosince 2019 vánoční skladby z celého světa v Národním domě. Koncert zajišťuje ZUŠ a je určen pro 1. až 5. ročníky. Vstupné je 10 Kč.
 5. Ve čtvrtek 12. prosince 2019 se koná zahraniční exkurze do Drážďan.
 6. Ve čtvrtek 19. prosince 2019 proběhne koncert sboru Klíček v kostele.(budou tři vystoupení pro 1. stupeň, 2. stupeň a rodiče).
 7. Ve čtvrtek 19. prosince 2019 se koná Vánoční laťka jen pro vybrané žáky. Ostatní žáci zůstávají ve škole.
 8. Od  2.prosince  2019 se žáci na budově C mohou navštěvovat na chodbách  během  velké přestávky za podmínky dodržování školního řádu a slušného chování.
 9. Do 8. prosince 2019 probíhá sbírka krabice od bot dětem. Zvolte si krabici od bot nebo jinou podobně velikou.
   Vkládat do krabice můžete hračky, se kterými si již nehrajete, nebo můžete nějaké drobnosti nakoupit. Mohou to být hračky, pastelky, školní pomůcky, kosmetika, hezké oblečení, apod. Věci měli být čisté a použitelné. Krabici vánočně zabalte a nalepte na ni štítek, pro koho je určena. (př. Kluk 10-12 let). Odevzdejte krabici na sběrném místě. Pro první stupeň je to kabinet ve 3.NP. Kabinet paní Ulrichové a pana Ulmana. Pro druhý stupeň je to kabinet ve 2.NP za jazykovou učebnou. Kabinet pana Ulmana. Více informací o akci naleznete na www.krabiceodbot.cz
   
 10. Vánoční jarmark se koná dne 18. prosince 2019 od 13:00 do 17:00 hodin. Odpolední výuka odpadá. Poslední vyučovací hodina je třídnická hodina na 2. stupni a na 1. stupni poslední dvě vyučovací hodiny jsou třídnické.
 11. Výzdoba tříd a příprava výrobků na vánoční jarmark.

Příští   schůzka se bude konat ve středu 11. prosince 2019 na budově C od 13:05 hodin v kuchyňce.

Zapsala: Hana Kuříková


Zápis  z 11. schůzky Žákovského parlamentu z 27. listopadu  2019

Přítomni: 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 6.C, 7.A,7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B  Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni:  M. Brokeš, A. Nová

Hosté: Mgr. Jaroslav Sogel

Program:

 1. Místa a nástroje demokracie
 2. Plánované akce.
 3. Diskuse.
 4. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. Školní jídelna gymnázia zvyšuje od 1. 1. 2020 ceny obědů. Nové ceny obědů: ZŠ žáci 1. - 4. tříd - cena s dotací 25 Kč (bez dotace 34 Kč), žáci 5. - 9. tříd - cena s dotací 28 Kč (bez dotace 37 Kč), cena veřejnost 63 Kč (bez dotace). Nárok na dotovaný oběd mají žáci jen  ve dnech školní docházky a první  den nemoci.
 1. Během prosince bude probíhat soutěž o nejhezčí vánoční stromeček a výzdobu třídy na obou stupních.
 1. Během prosince probíhá charitativní sbírka „Život dětem“. Upomínkové předměty lze zakoupit u paní asistentky Vondrové na budově A.
 1. Prosím při cestě do školy noste bezpečnostní prvky na oděvu.
 1. Občerstvení na vánoční jarmark zajišťuje na budově A třída 5.B s p.uč. Mračkem a na budově C třída 8.B s p.uč. Kuříkovou.
 1. Nabídka vánočního programu KRNAP Vrchlabí je na nástěnce.
 1. Sestavení redakční rady pro školní časopis.

Za 1. stupeň: J. Valeš, M. Huspeková, L. Valeš, E. Štěpán, L. Vlčková, V. Skočdopolová, N. Václavíková

Za 2. stupeň: A. Nagyová, A. Lacinová, K. Chursová, D. Cerman, F. Minařík, L. Novotný

Příští   schůzka se bude konat ve středu 4. prosince 2019 na budově C od 13:05 hodin v učebně jazyků.

Zapsala: Hana Kuříková


Zápis  z  10. schůzky Žákovského parlamentu z 20. listopadu  2019

Přítomni: 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 6.C, 7.A,7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B  Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni:  P. Dvořáková, J. Brzák, E. Kristanová, Z. Erbanová

Program:

 1. Jaká je naše škola?
 2. Plánované akce.
 3. Diskuse.
 4. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 se koná „Bursa škol“ na budově C od 15:00 hodin.
 2. Lyžařský kurz pro 1. stupeň ZŠ je od 20. 11. již naplněn ( včetně náhradníků). Další přihlášky se nebudou přijímat.
 3. Nenechávejte v šatnách a v lavicích drahé věci( mobily, čipy, klíče,…) a větší obnos peněz. Ztrátu věcí je nutno hlásit neprodleně.
 4. Pokračuje sbírka plastových víček pro Nikyho z Jičína. Nevybírají se již víčka od pivních sudů.
 5. Sbíráme hliníkové fólie z jogurtů a dalších mléčných výrobků, sešlápnuté plechovky od nápojů s nápisem AL, ALU ( hliník ).

Příští   schůzka se bude konat ve středu 27. listopadu 2019 na budově C od 13:05 hodin v učebně jazyků.

Zapsala: Hana Kuříková


Zápis  z  9. schůzky Žákovského parlamentu z 13. listopadu  2019

Přítomni: 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 6.C, 7.A,7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B  Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni:  P. Vondra, P. Chuťka, E. Dianová, D. Kocián

Hosté: Mgr. Jaroslav Sogel

Program:

 1. Sametová revoluce.
 2. Co je demokracie?
 3. Diskuse.
 4. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. Pan ředitel poděkoval za podzimní sběr papíru. Jarní sběr papíru proběhne 20. až 27. dubna 2020.
 2. Na 1. stupni žáci nasbírali 33,5 kilogramů hliníku.
 3. Prosím nenechávejte ve třídách krabičky s mlékem. Služba je rozdává poslední vyučovací hodinu.
 4. Udržujte prosím pořádek na toaletách.
 5. Ve středu 20. listopadu 2019 proběhnou na obou budovách naší školy konzultační třídní schůzky.
 6. Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 se koná „Bursa škol“ na budově C od 15:00 hodin.
 7. Ve třídách probíhají prevence se školním psychologem.
 8. V úterý 26. listopadu 2019  se koná Den otevřených dveří na Krkonošském gymnáziu v Hostinném.

Příští  schůzka se bude konat ve středu 20. listopadu 2019 na budově C od 13:05 hodin v učebně jazyků.

Zapsala: Hana Kuříková


Zápis z 8. schůzky Žákovského parlamentu z 6. listopadu 2019

Přítomni: 4.A, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 6.C, 7.A,7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: E. Pyciaková, E. Dianová, J. Brzák

Hosté: Mgr. Jaroslav Sogel

Program:

 1. Losování výherců sběrové soutěže.
 2. Jak mě vidí druzí.
 3. Diskuse.
 4. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. Poděkování za podzimní sběr papíru.

Výsledky losování sběru papíru:

cena: let balónem ... A. Nejedlová 3.A

cena: let letadlem ... K. Svrčková 5.B

cena: let letadlem ... Š. Jungton 3.A

 1. Všechny třídy začínají v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností vyrábět výrobky na vánoční jarmark.
 1. Prosím o řádné třídění odpadu ve třídách i na chodbách.
 1. Nezapomínat zavírat okna a zhasínat při odchodu ze třídy.
 1. Pro žáky platí zákaz otvírání oken a manipulace s topením ve třídě, na chodbách a toaletách.
 1. Pan ředitel povolil žákům na budově C od prosince 2019 trávit velké přestávky na chodbách společně s ostatními třídami i z prvního patra.
 1. Probíhá testování žáků 9. ročník (SCIO testy).
 1. V jídelně se chováme slušně a odnášíme po sobě tác s nádobím. Prosím nelepte žvýkačky pod stoly v jídelně.

Příští schůzka se bude konat ve středu 13. listopadu 2019 na budově C od 13:05 hodin v učebně jazyků.

Zapsala: Hana Kuříková


Zápis ze 7. schůzky Žákovského parlamentu z 23. října 2019

Přítomni: 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 6.C, 7.A,7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: D. Kocián, D. Stehno, L. Novotný, J. Brzák, A. Nová, P. Chuťka

Hosté: Mgr. Jaroslav Sogel

Program:

 1. Preventivní program “Buď safe online“ - hodnocení.
 2. Jak se vidím já.
 3. Diskuse.
 4. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. V pondělí 4. listopadu 2019  se uskuteční bezplatný program společnosti EKO-KOM o třídění a recyklaci odpadu Tonda Obal na cestách. 
 2. Udržujeme pořádek ve třídě, na chodbě a na toaletách. Zákaz manipulace s topením.
 3. Prosba o sešlápnutí pastových lahví a odšroubování víčka. Dodržovat pořádek kolem kontejnerů na papír a plasty.
 4. Všechny třídy začínají v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností vyrábět výrobky na vánoční jarmark.
 5. Vánoční jarmark a den otevřených dveří se uskuteční ve středu 18. prosince 2019.
 6. Burza středních škol se koná 21. listopadu 2019  na budově C od 15:00 do 17:00 hodin.

Příští  schůzka se bude konat ve středu 6. listopadu 2019 na budově C od 13:05 hodin v učebně jazyků.

Zapsala: Hana Kuříková


Zápis z 6. schůzky Žákovského parlamentu z 16. října 2019

Přítomni: 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 6.C, 7.A,7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B Mgr. Hana Kuříková

Program:

 1. Preventivní program“Buď safe online“.
 2. Připomínky ke stravování.
 3. Co bychom chtěli zlepšit ve škole?
 4. Diskuse.
 5. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. Youtuber Jirka Král dorazí do naší školy ve středu 23. 10. mezi 10:30 a 11:00. Preventivní program pro žáky "Buď safe online" proběhne pro žáky 4. - 9. tříd v městské hale Hostinné. Program je koncipován pro větší děti, takže mladší žáci (1. - 3. ročník) se zúčastnit nemohou. Program trvá cca 1,5 hodiny (do 12:00 až 12:30). Tento den výuka končí s ukončením akce v městské hale. Na závěr akce proběhne i společné focení s Jirkou a autogramiáda. Očekává se i účast médií, budou pořizovány fotografie, natáčena videa. Z tohoto důvodu potřebujeme od všech rodičů zúčastněných žáků podepsat informovaný souhlas, který vytvořila pořádající firma. Bez předchozího souhlasu (podpisu) zákonných zástupců se nebude žák moci účastnit!
 2. Zájem o školní časopis z 2. stupně není. Za třídu 4.A (L. Vlčková, L. Valeš, K. Kmínková, E. Štěpán), za třídu 4.B(M. Huspeková, J. Valeš), 5.A (V. Skočdopolová), za třídu 6.A (A. Nagyová).
 3. Podzimní sběr papíru končí až v pondělí 21. října 2019.
 4. Možnost přihlášení se do kroužků DDM a ZUŠ. Ještě mají volná místa.
 5. Ve středu 4. prosince 2019 se koná beseda se školním psychologem na téma: Klima školy a třídního kolektivu na budově C v učebně 7.A od 16:00 do 18:00 hodin.
 6. Prosba o možnost trávit velké přestávky na chodbách budovy C společně s ostatními třídami i s prvního patra.
 7. Prosba o prodloužení délky přestávek zpět na deset minut (žáci nestíhají přechody do odborných učeben, služba nestihne smazat tabuli….).
 8. Schůzka stravovací komise se koná 4. 11. 2097. Paní učitelka Jehličková předá tyto připomínky žákovského parlamentu k jídelně (prosba o čisté stoly, nádobí a příbory, skleničky jsou špinavé a mají naštípnutý kraj, na stolech zůstává neodnošené nádobí, častěji vařit dobrá jídla jako hermelínové trojhránky, řízek.., odstranit nalepené žvýkačky pod stoly).
 9. Rozdávání mléčných výrobků a ovoce na konci poslední vyučovací hodiny. Mléko i ovoce si žáci odnáší domů.
 10. Zákaz nošení jídla a pití do odborných učeben.
 11. Ve třídách probíhají prevence s panem psychologem L. Tomanem.

Příští schůzka se bude konat ve středu 23. října 2019 na budově C od 13:05 hodin v učebně jazyků.

Zapsala: Hana Kuříková


Zápis  z  5. schůzky Žákovského parlamentu z 9. října 2019

Přítomni: 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 6.C, 7.A,7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B  Mgr. Hana Kuříková

Hosté: Mgr. Jaroslav Sogel

Program:

 1. Plánované akce.
 2. Školní časopis.
 3. Jaký jsem?
 4. Diskuse.
 5. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. Poděkování pana ředitele za projektový den k 100. výročí vzniku školy.
 2. Jirka Král přijede zřejmě 22. nebo 24. října 2019. Pokud bude muset k zubaři přijede až po novém roce. Od listopadu má naplánovaný dlouhodobý pobyt v cizině.
 3. Certifikát  a poděkování za pomoc při organizaci 17. ročníku celonárodních sbírkových dní Světlušky. Bližší informace najdete na www.svetluska.net. Benefiční koncert  Světlo pro Světlušku proběhne 19. října 2019 od 22:00 hodin. Vysílá ČT 1 a ČRo Radiožurnál.
 4. Od 18. do 20. října 2019 proběhne setkání Studentských samospráv v Hostinném. Na budovu C se přijdou podívat v pátek 18. října 2019 po 13:00 hodině. Projdou si výstavu k 100. výročí vzniku školy a p. uč. Žalský jim poskytne informace. P. uč. Kubík a p.uč. Mejvaldová budou informovat o stáži ve Finsku. Za náš žákovský parlament se zúčastní A. Morávková, D. Stehno a A. Nová.
 5. Při ztrátě hesel do Edookitu kontaktujte pana zástupce Kubíka.
 6. Burza středních škol se koná 21. listopadu 2019 na budově C od 15:00 do 17:00 hodin.
 7. Nezapomínat třídit odpadky ve třídách. Třídíme papír, plasty a hliníkové obaly.
 8. Podzimní prázdniny jsou od 28. října do 30. října 2019. Ředitelské volno je ve čtvrtek 31. října a v pátek 1. listopadu 2019.
 9. Motivovat žáky ve třídě na podzimní sběr papíru v týdnu od 14. 10. do 21. 10. 2019.
 10. Návrh na vydávání školního  časopisu .Pokusit se sestavit redakční radu pro školní časopis. Za každou třídu jednoho zástupce.

Příští schůzka se bude konat ve středu 16. října 2019 na budově C od 13:05 hodin v učebně jazyků.

Zapsala: Hana Kuříková


Zápis  z  4. schůzky Žákovského parlamentu z 2. října 2019

Přítomni: 4.A, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 6.C, 7.A,7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B  Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni:  E. Pyciaková, E. Dianová, L. Novotný, J. Brzák, A. Morávková, J. Vejvoda,

Program:

 1. Aktivity na seznámení a komunikaci- můj čtyřlístek.
 2. Hodnocení projektu.
 3.  Diskuse.
 4. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. Hodnocení projektu ke stému výročí existence české školy v Hostinném. Poděkování žákům, kteří se zúčastnili soutěže o nejlepší narozeninový dort a také žákům, kteří pomáhali při projektovém dni.
 1. Základní škola zvítězila v hlasovací soutěži o workshop. V červnu 2020 přijede do školy Jirka Král. Získali jsme 108 000 hlasů. Všem děkujeme za podporu.
 1. V úterý 8. října 2019 se přihlášené třídy zúčastní představení“ Bubny Tokhi“ ve sportovní hale od 11:00 do 12:15 hodin.
 1. Proběhne rekonstrukce  na budově C. Od 3. do 9. 10. dorazí nejprve řemeslníci vrtat sondy do stropů a po nich projektanti a zaměstnanci odboru majetku MěÚ Hostinné, kteří budou zpracovávat projekt na další etapu rekonstrukce budovy C (výměna střešní krytiny, zateplení, bezbariérovost).
 1. V týdnu od 14. do 21. října 2019  proběhne  podzimní sběr papíru. Kontejner bude u budovy ŠD a DDM. Lístečky s množstvím sběru a podpisem rodičů odevzdejte třídním učitelům.
 1. Prosba o udržování pořádku ve třídách, na chodbě i na toaletách.

Příští schůzka se bude konat ve středu 9. října 2019 na budově C od 13:05 hodin v učebně jazyků.

Zapsala: Hana Kuříková


Zápis  z  3. schůzky Žákovského parlamentu z 25. září 2019

Přítomni: 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 6.C, 7.A,7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B  Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni:  L. Novotný, J. Vejvoda, N. Svobodová

Hosté: Mgr. Jaroslav Sogel, Mgr. Petra Mejvaldová

Program:

 1. Rozdělujeme funkce-pracovní list.
 2. Volba členů do jednotlivých funkcí.
 3. Projekt ke sté oslavě vzniku české školy v Hostinném“ Jak chodili do školy moji pra(pra)rodiče?“
 4. Diskuse.
 5. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. Prosím hlasujte pro naši ZŠ v soutěži o workshop do 30.9.2019 . Jedná se o  workshop na téma bezpečnost na internetu s Jirkou Králem. https://www.budsafeonline.cz/hlasovani
 2. V pondělí 4. listopadu 2019 se uskuteční na obou budovách ZŠ bezplatný program společnosti EKO-KOM o třídění a recyklaci odpadu Tonda Obal na cestách. 
 3. U budovy A bylo instalováno nové dopravní zrcadlo.
 4. Dne 28. září 2019 se koná skautská akce od 10:00 hodin v městském parku v Hostinném.
 5. V úterý 1. října 2019 se uskuteční projektový den „ Jak chodili do školy moji pra(pra)rodiče? který bude zároveň spojen s oslavou stého výročí existence české školy v Hostinném. Projektový den proběhne na druhém stupni od 7:50 do 12:00 a to pod dozorem třídních učitelů, poté bude škola do 17:00 otevřena veřejnosti a pozvaným hostům. Na část pro veřejnost pak zůstanou jen dobrovolníci z řad žáků i učitelů.
 6. Školní soutěž o nejlepší narozeninový dort. Dort přineste v úterý 1. 10. v době 7:30 – 7:45 paní asistentce Erice Malínské do kuchyňky na budově C. Pro tři nejlepší dorty jsou připraveny odměny.
   

Příští schůzka se bude konat ve středu 2. října 2019 na budově C od 13:05 hodin v učebně jazyků.

Zapsala: Hana Kuříková

Žákovský parlament ve školním roce 2019/2020 pracuje ve složení:

Předseda: D. Stehno

Místopředseda: A. Nová

Sportovní referent: J. Brzák, P. Vondra

Zapisovatel: N.  Švecová, E. Bukajová

Nástěnkáři: E. Pyciaková, E. Dianová, D. Karásek, A. Polanská

Fotograf: P. Vondra, T. Řeháková


Zápis  z 2. schůzky Žákovského parlamentu z 18. září 2019

Přítomni: 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 6.C, 7.A,7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B  Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: L. Novotný, P. Dvořáková, D. Stehno, D. Karásek, A. Polanská, T. Kolbová

Hosté: Mgr. Jaroslav Sogel

Program:

 1. Cíle a stanovy ŽP.
 2. Vytvoření a schválení pravidel chování v ŽP.
 3. Popis a kresba ideálního člena ŽP.
 4. Diskuse.
 5. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. V týdnu od 9. do 13. září 2019 proběhla dobročinná sbírka pro Světlušku. Podařilo se vybrat 11 024 Kč. Děkujeme Všem, kteří přispěli.
 2. Nabídka divadelního představení „W. Shakespeare: Sen noci svatojánské“ v pátek 20. září 2019 v Národním domě v Hostinném od 20:00 hodin.
 3. Probíhá sběr kaštanů. Kaštany nosíme na budovu A do šatny a lísteček s počtem kilogramů odevzdávejte  p. uč. třídní.
 4. Od 18. do 20. října proběhne setkání Studentských samospráv na Krkonošském gymnáziu a SOŠ v Hostinném. ZŠ zapůjčí prostory na budově C a bude se podílet na některých přednáškách, či workshopech
 5. Na budově A byly poškozeny v šatnách skla v oknech (rýpání, škrábání,….). Prosím neničte školní majetek.
 6. Od 11. října do 6. listopadu 2019 probíhá ve Františkánském klášteře v Hostinném výstava „ Ať žije republika.
 7. V Trutnově bylo otevřeno Středisko volného času a v sobotu 5. října2019 zde probíhá „ Den bezpečnosti“.
 8. V úterý 22. října 2019 se koná od 17:30 hodin přednáška pana Luštince ve Františkánském klášteře na téma Jan Nepomuk hrabě Harrach.

Příští schůzka se bude konat ve středu 25. září 2019 na budově C od 13:05 hodin v učebně jazyků.

Zapsala: Hana Kuříková


Zápis  z 1. schůzky Žákovského parlamentu z 11. září 2019

Přítomni: 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 6.C, 7.A,7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B  Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: P. Dvořáková, L. Novotný, P. Chuťka

Hosté: Mgr. Jaroslav Sogel

Program:

 1. Přivítání a vzájemné představení členů žákovského parlamentu.
 2. Seznámení s činností parlamentu a pravidly.
 3. Projekty, charitativní akce a soutěže.
 4. Diskuse.
 5. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. Společné schůzky obou stupňů. Převod žáků z 1. stupně  zajistí  p. uč. Kuříková. Sraz ve 12:50 hodin na budově A u šaten.
 2. Parlament se bude scházet každou  středu  v učebně jazyků na budově C od 13:05 do 13:50 hodin.
 3. Podpoříme charitativní akce ve školním roce 2019/2020.
 4. Třídění odpadu na budově A i C. Dohlédnout na řádné třídění.
 5. Pokračuje sběr víček, hliníkových obalů a papíru.
 6. Podzimní sběrový týden papíru je od 14. října do 21. října 2019.
 7. Projekt „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“. Prosím neplýtvat ovocem a zeleninou.
 8. Během prázdnin proběhla rekonstrukce chodeb a dveří  na budově C. Prosím o udržení čistoty a pořádku ve třídách. Prosím neničit výmalbu školy.
 9. Připomenutí bezpečnosti při cestě do školy a ze školy. Dbáme na bezpečnost na schodišti u budovy A.
 10. Prosba o dodržování pravidel při příchodu do jídelny (chodíme přes šatnu). V jídelně nepředbíháme ve frontě. Pokud se nám stane úraz, hlásíme to dozoru gymnázia.
 11. Projektový den „ Jak chodili do školy moji pra(pra)rodiče? se uskuteční dne 1. října 2019 na budově C. Koordinátorem projektu je p.uč. Žalský.
 12. Prosba o udržování pořádku na toaletách.

Příští schůzka se bude konat ve středu 18. října 2019 na budově C od 13:05 hodin v učebně jazyků.

Zapsala: Hana Kuříková


Školní rok 2018/2019


Zápis z 11. schůzky Žákovského parlamentu konané dne 12. června 2019

Přítomni: 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 5.C, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni:  J. Brzák, J. Máslo, B. Kvíčalová, J. Hlaváček, D. Jánošíková

 1. Hodnocení školního roku 2018/2019 členy žákovského parlamentu.
 2. Zhodnocení nejdůležitějších aktivit během roku- vánoční jarmark, charitativní akce, dětský den pro 1. stupeň.
 3. Vyhodnocení spolupráce s vedením školy, s třídními učiteli i netřídními, mezi třídami.
 4. Poděkování za sběr plastových víček, papíru a hliníkových obalů.
 5. Poděkování za práci v žákovském parlamentu.
 6. Malé občerstvení v cukrárně. 
 7. Závěr a rozloučení.

Zapsala: Hana Kuříková


Zápis z 10. schůzky Žákovského parlamentu z 15. května 2019

Přítomni: 4.B, 5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B,7.B, 8.B, 9.A, 9.B, Mgr.Hana Kuříková

Nepřítomni:  M. Janovská, D. Kocián, K. Svrčková, B. Kvíčalová, J. Hlaváček, J. Čičák, J. Soukup, J. Mikšovský, J. Brzák

Hosté: Mgr. Jaroslav Sogel

Program:

 1. Plánované akce.
 2. Diskuse.
 3. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. Prosba o správné třídění odpadu.
 2. Dětský den pro žáky 1. až 3. ročníků se uskuteční v pátek 31. května 2019.  Organizace dětského dne a rozdělení stanovišť.
 3. Ve středu 15. května 2019 se konala celorepubliková sbírka Květinový den. Poděkování za příspěvek na charitativní akci Liga proti rakovině. Možnost zakoupení kytičky v ředitelně do pátku 17. 5. 2019.
 4. Sportovní olympiáda pro 2. stupeň se uskuteční v pátek 21. června 2019. Z každého ročníku je vybráno 20 žáků. Ostatní žáci se učí dle rozvrhu.
 5. Dodržovat pořádek na toaletách a šetřit toaletním papírem.
 6. V pátek 21. června 2019 se uskuteční Běh za zdravé Hostinné.
 7. Prosba o termín basketbalového turnaje pro 2. stupeň.
 8. V úterý 4. června 2019 se účastní 7. a 8. ročníky besedy se spisovatelem Michalem Vieweghem ve Vrchlabí od 11:00 hodin.

Příští schůzka se bude konat ve středu 12. června 2019 v cukrárně C od 13:15 hodin (sraz před budovou C ve 13:10 hodin).

Zapsala: Hana Kuříková


Zápis z  9. schůzky Žákovského parlamentu z  30. dubna  2019

Přítomni:  4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B,7.A,7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, Mgr.Hana Kuříková

Nepřítomni: F. Tamáši, M. Janovská, D. Kocián, O. Jiruš, N. Svobodová, M. Šmíd, T. Šimková, P. Křivánková, L. Kollárová

Hosté:Mgr. Jaroslav Sogel, M. Voňka

Program:

 1. Plánované akce Krkonošského gymnázia a SOŠ.
 2. Losování výherců sběrové soutěže.
 3. Diskuse.
 4. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. Poděkování za jarní sběr papíru.

Výsledky losování sběru papíru: 

1. cena:  let balónem            M. Stránská     6.B       

2. cena : let letadlem            K. Krásová       3.A      

3. cena:  let letadlem            P. Drápal         1.A

 1. Zahajovací vernisáž galerie „Jednoroh“ proběhne 2. května 2019 v prostoru u bufetu na Krkonošském gymnáziu a SOŠ. Žáci naší školy mají možnost vystavovat své výtvarné práce na dvou panelech.
 2. Celorepubliková sbírka Květinový den. Podpoříme tuto charitativní akci ve středu 15. května 2019 zakoupením žluté květiny za 20 Kč.
 3. Sportovní olympiáda se uskuteční 21. června 2019. Startovní listiny byli předány      M. Voňkovi.
 4. Společně se Studentským parlamentem Krkonošského gymnázia a SOŠ pomůžeme psímu útulku v Trutnově.

Příští schůzka se bude konat ve středu 15. května 2019 na budově C od 13:10 hodin v učebně jazyků. 

Zapsala: Hana Kuříková


Zápis z  8. schůzky Žákovského parlamentu ze  17. dubna  2019

Přítomni:  4.A, 4.B, 5.A, 5.B,5.C, 6.A, 6.B,7.A,7.B, 8.A,8.B, 9.A, 9.B,Mgr.Hana Kuříková

Nepřítomni: M. Rambousková, J. Brzák, F. Tamáši, D. Jánošíková, M. Drgáč, L. Kollárová, B. Kvíčalová, B. Pulpánová, D. Stehno, N. Svobodová

Hosté:Mgr. Jaroslav Sogel

Program:

 1. Plánované akce.
 2. Diskuse.
 3. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. Prosba o správné třídění odpadu. 
 2. Zákaz svačení na chodbách na budově C.
 3. Dětský den pro žáky 1. až 3. ročníků se uskuteční v pátek 31. května 2019. Vytvoření seznamu stanovišť a rozdělení do skupin. 
 4. Celorepubliková sbírka Květinový den. Podpoříme tuto charitativní akci ve středu 15. května 2019 zakoupením žluté květiny za 20 Kč.
 5. Projekt „ Jak chodili do školy moji pra(pra)rodiče“, který je součástí oslav 100. výročí menšinové školy v Hostinném. Materiály odevzdávat třídním učitelům nebo p. uč. Žalskému.
 6. Prosba o odevzdání soupisek na sportovní olympiádu do 30. 4. 2019.
 7. Vytvoření startovní soupisky za třídu  na basketbalový turnaj  pro 6. až 9. ročníky.
 8. Společné zasedání parlamentu s Gymnáziem v Hostinném v úterý 30. dubna 2019. Sraz ve vestibulu školy na budově A ve 13.20 hodin.
 9. Poděkování za výzdobu velikonočního stromu na náměstí.

Příští schůzka se bude konat ve středu 15. května 2019 na budově C od 13:10 hodin v učebně jazyků. 

Zapsala: Hana Kuříková


Zápis z 7. schůzky Žákovského parlamentu z 20. března 2019

Přítomni: 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B,7.A,7.B, 8.A,8.B, 9.A, 9.B, Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: V. Gezová, F. Tamáši, N. Svobodová, O. Jiruš, J. Mikšovský, L. Kollárová, P. Křivánková

Hosté: Mgr. Jaroslav Sogel

Program:

 1. Plánované akce.
 2. Diskuse.
 3. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. N. Švecová novým členem ŽP ze 7. B a nahradí P. Šmída.
 2. Prosba o správné třídění odpadu.
 3. Dětský den pro žáky 1. až 3. ročníků se uskuteční v pátek 31. května 2019. Vytvoření seznamu stanovišť a rozdělení do skupin.
 4. Jarní sběr papíru proběhne od 8. dubna do 15. dubna 2019.
 5. Zápis 1. tříd se uskuteční v pátek 12. 4. 2019 a v sobotu 13. 4. 2019. Prosba o pomoc při zápisu. Zájemci se hlásí u p. uč. Jehličkové.
 6. Celorepubliková sbírka Květinový den. Podpoříme tuto charitativní akci ve středu 15. května 2019 zakoupením žluté květiny za 20 Kč.
 7. Ochutnávkové koše LAKTEA 1. a 2. stupeň v týdnu od 25. do 29. 3. 2019.
 8. Projekt „Jak chodili do školy moji pra(pra)rodiče“, který je součástí oslav 100. výročí menšinové školy v Hostinném. Akci koordinuje p. uč. Žalský.
 9. Prosba o uspořádání basketbalového turnaje pro 2. stupeň v červnu. Turnaj organizuje M. Šmíd z 9.B.
 10. Zákaz žvýkání žvýkaček v budovách školy.

Příští schůzka se bude konat ve středu 17. dubna 2019 na budově C od 13:10 hodin v učebně jazyků.

Zapsala: Hana Kuříková


Zápis z  6. schůzky Žákovského parlamentu z 20. února  2019

Přítomni: 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.B,7.A,7.B, 8.A, 9.A, 9.B, Mgr.Hana Kuříková

Nepřítomni: D. Kocián, F. Tamáši, N. Svobodová, O. Jiruš, B. Kvíčalová, J. Máslo, V. Gezová, M. Drgáč, P. Křivánková

Program:

 1. Plánované akce.
 2. Diskuse.
 3. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. Poděkování za příspěvek na charitativní akci Sněhuláci pro Afriku. Na kola pro africké děti jsme přispěli částkou 5 300 Kč.
 2. Autorské čtení a beseda s českým spisovatelem Michalem Vieweghem v úterý 4. června 2019 ve Vrchlabí pro žáky 7. a 8. ročníků
 3. Ve čtvrtek 28. února 2019 filmové představení v Národním domě pro žáky z 2. stupně ZŠ - "Je s námi konec" a v pátek 1. března 2019 pro žáky 1. - 5. tříd ZŠ - "Coco". Cena představení je 50 Kč.
 4. Prosba o udržování pořádku ve třídě. Po skončení výuky vyklízejte lavice a zvedněte židličku.
 5. Dodržovat pořádek na toaletách.
 6. Není možno trávit přestávky na chodbách budovy C společně s ostatními třídami. Důvodem je neukázněné chování žáků (rozbité dveře, zničený kontejner na odpad…)
 7. Prosba o správné třídění odpadů.
 8. Dětský den pro žáky 1. a 3. ročníků se uskuteční v pátek 31. května 2019.

Příští schůzka se bude konat ve středu 20. března 2019 na budově C od 13:10 hodin v učebně jazyků.

Zapsala: Hana Kuříková


Zápis z 5. schůzky Žákovského parlamentu z 23. ledna 2019

Přítomni: 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B,7.A,7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: P. Šmíd, P. Křivánková

Hosté: Mgr. Jaroslav Sogel

Program:

 1. Plánované akce.
 2. Diskuse.
 3. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. Poděkování žákům i třídním učitelům za přípravu i průběh vánočního jarmarku.
 2. Zapojení do charitativní akce“ Sněhuláci pro Afriku“.  Během ledna vyrábíme sněhuláky z papíru, látky,… ale i stavíme ze sněhu. Ve středu 30. ledna 2019 proběhne finanční sbírka (na budově A od 7:50 do 8:30 hodin a na budově C od 8:45 do 9:30 hodin).
 3. Možnost zapojení se do „Sportovní olympiády“, která je organizovaná parlamentem Gymnázia v Hostinném.
 4. Prosím o řádné třídění odpadu ve třídách i na chodbách.
 5. Nezapomínat zavírat okna a zhasínat při odchodu ze třídy.
 6. Pro žáky platí zákaz otvírání oken a manipulace s topením ve třídě, na chodbách a toaletách.
 7. Prosba o možnost trávit velké přestávky na chodbách budovy C společně s ostatními třídami i s prvního patra.
 8. Probíhá testování žáků 9. ročníků (KALIBRO testy).
 9. Žáci 2. stupně při příchodu do jídelny odkládají věci do šatny na budově A a nenechávají věci pohozené u dveří.
 10. Ovoce nebo zeleninu, kterou dostanete s obědem, prosím konzumujte v jídelně nebo doma.
 11. Projektový den ke 100. výročí vzniku české menšinové školy (1. října 2019). Koordinátor projektu je p.uč. Žalský.
 12. Vedoucí informačního centra v Hostinném je paní Exnerová. Akce na rok 2019 jsou vyvěšené na nástěnce.
 13. Možnost využívání přírodní ledové plochy v areálu TJ Tatran Hostinné.
 14. Na příští schůzku žákovského parlamentu promyslet, jakou akci žáci uspořádají v Hostinném pro ostatní sousední školy. Ceny zajistí město Hostinné.

Příští schůzka se bude konat ve středu 20. února 2019 na budově C od 13:10 hodin v učebně jazyků.

Zapsala: Hana Kuříková


Zápis ze 4. schůzky Žákovského parlamentu konané 12. prosince 2018

Přítomni:  4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 9.A, 9.B, Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: V. Gezová, P. Šmíd, D. Drgáč

Program:

 1. Vánoční posezení.
 2. Vánoční jarmark.
 3. Diskuse.
 4. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. Žáci 4. - 9. tříd se umístili letos na 16. místě (loni 6. místo) v celorepublikové soutěži "Mléko a my" s firmou LAKTEA a získali do školy i pro sebe pěkné ceny. Děkujeme všem učitelům a asistentům zapojených tříd.
 2. Školní jídelna gymnázia nevaří obědy ve dnech ředitelského volna 3. 1. a 4. 1. 2019 a od 1. 1. 2019 zdražuje cenu oběda o 2 Kč.
 3. Soutěž o nejhezčí vánoční stromeček na obou stupních. Na 1. stupni hodnotí p.uč. Ulman a na 2. stupni p. uč. Mejvaldová.
 4. Organizace vánočního jarmarku. Příprava prodejního stánku a výzdoba.
 5. Nenechávat v šatnách cenné věci (peníze, mobil,…) a nosit s sebou do třídy.
 6. Prosba o bezpečnost na chodbách (po schodišti chodíme vpravo a neběháme).
 7. Udržujeme pořádek ve třídě, na chodbě a na toaletách. Zákaz manipulace s topením.
 8. Prosba o sešlápnutí pastových lahví a odšroubování víčka. Dodržovat pořádek kolem kontejnerů na papír a plasty.
 9. Poděkování za práci v žákovském parlamentu a přání do nového roku 2019.

Příští schůzka se bude konat 23. ledna 2019 na budově C od 13:10 hodin v učebně jazyků na budově C.

Zapsala: Hana Kuříková


Zápis z 3. schůzky Žákovského parlamentu z 14. listopadu 2018

Přítomni: 4.A, 5.A, 5.B, 5.C, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: Jánošíková, Hlaváček, Svrčková, Tomáši, Morávková, J. Máslo, Kvíčalová

Hosté: Mgr. Jaroslav Sogel

Program:

 1. Losování výherců sběrové soutěže.
 2. Diskuse.
 3. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. Poděkování za podzimní sběr papíru. Výsledky losování sběru papíru: 
  1. cena:  let balónem 3.A D. Máslo
  2. cena : let letadlem 6.A M. Kaninský
  3. cena:  let letadlem 1.A V. Jindřišková
 2. Poděkování za projekt „ Mléko a my“ a „ 100 let výročí vzniku samostatného Československa.
 3. Všechny třídy začínají v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností vyrábět výrobky na vánoční jarmark.
 4. Vánoční jarmark a den otevřených dveří se uskuteční ve čtvrtek 13. prosince 2018.
 5. Burza středních škol se koná 22. listopadu 2018 na budově C od 15:00 do 17:00 hodin.
 6. Udržovat pořádek na toaletách.
 7. Prosba o čištění bot při příchodu do školy.
 8. Prosím nechávejte si mikiny v šatnách a nenoste je do třídy.
 9. Zákaz manipulaci s topením ve třídách i na záchodech.
 10. Od 7. do 11. ledna 2019 proběhne lyžařský výcvik ve Vrchlabí na Kněžickém vrchu pro přihlášené žáky.
 11. Ředitelské volno je ve čtvrtek 3. ledna a v pátek 4. ledna 2019.

Příští schůzka se bude konat ve středu 12. prosince 2018 na budově C od 13:10 hodin v kuchyňce.

Zapsala: Hana Kuříková


Zápis z 2. schůzky Žákovského parlamentu ze 17. října 2018

Přítomni: 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B,7.A,7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: J. Soukup, N. Svobodová, D. Stehno

Hosté: Mgr. Jaroslav Sogel

Program:

 1. Volba členů do jednotlivých funkcí.
 2. Plánované akce.
 3. Diskuse.
 4. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. Podzimní sběr papíru probíhá od 15. do 22. října 2018. Kontejner stojí u budovy ŠD a DDM. Lístečky s množstvím sběru a podpisem rodičů odevzdávejte třídním učitelům.
 2. Probíhá sběr kaštanů pro lesní zvěř. Také sbíráme víčka, hliník (ALU plechovky, hliníková víčka a obaly).
 3. Nezapomínejte třídit odpadky ve třídách. Třídíme papír, plasty a hliníkové obaly.
 4. Možnost využití sprch v sokolovně po tělesné výchově.
 5. Každý žák si nosí do školy kapesník nebo papírové kapesníky. Toaletní papír neslouží jako kapesník.
 6. Všechny třídy začínají v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností vyrábět výrobky na vánoční jarmark.
 7. Vánoční jarmark a den otevřených dveří se uskuteční ve čtvrtek 13. prosince 2018.
 8. Burza středních škol se koná 22. listopadu 2018 na budově C od 15:00 do 17:00 hodin.
 9. Projektové vyučování k 100. výročí vzniku samostatného Československa pro 2. stupeň se uskuteční ve středu 24. října 2018 od 11:30 do 13:05 hodin na budově C. Koordinátorem je p. uč. Žalský.
 10. Zapojíme se do projektu „Mléko a my 2018“. Projektový den se uskuteční ve čtvrtek 8. listopadu 2018. Do projektu se zapojí 4. až 9. ročníky. Koordinátorkou na 1. stupni je p. uč. Mejvaldová a koordinátorem na 2. stupni je p. uč. Ulman.
 11. Paní učitelku Tichou, která odešla na mateřskou dovolenou, zastupuje ve 4. A  p. uč. Mareček. Výchovnou poradkyní na 1. stupni je p. uč. Vondrová. Sběr na 1. stupni zajišťuje p. uč. Tauchmanová.
 12. Poděkování paní Noskové za dar škole (kabinet přírodopisu).

Příští schůzka se bude konat ve středu 14. listopadu 2018 na budově C od 13:10 hodin v učebně jazyků.

Zapsala: Hana Kuříková


Zápis 1. schůzky Žákovského parlamentu z 19. září 2018

Přítomni: 4.A, 4.B,5.A, 5.B,5.C, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: B. Kvíčalová, J. Máslo

Hosté: Mgr. Jaroslav Sogel, Mgr. Stanislav Mareček

Program:

 1. Přivítání a vzájemné představení členů žákovského parlamentu.
 2. Projekty a soutěže.
 3. Diskuse.
 4. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. Společné schůzky obou stupňů. Převod žáků z 1. stupně zajistí p. uč. Kuříková. Sraz v 13:00 hodin na budově A u šaten.
 2. Parlament se bude scházet 1x za měsíc (ve středu 13:10 – 13:50).
 3. Podpoříme charitativní akce ve školním roce 2018/2019.
 4. Třídění odpadu na budově A i C. Dohlédnout na řádné třídění.
 5. Pokračuje sběr víček, hliníkových obalů a papíru. Podzimní sběrový týden papíru je od 15. října do 22. října 2018.
 6. Výsadba stromu svobody na školní zahradě u příležitosti 100. výročí vzniku republiky.
 7. Projekt „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“. Prosím neplýtvat ovocem a zeleninou.
 8. Nabídka kroužků DDM je na nástěnce. Také je možno přihlásit se do školního klubu.
 9. Během prázdnin proběhla rekonstrukce tříd na budově C. Na budově A jsou vymalována dvě patra chodeb a třídy. Prosím o udržení čistoty a pořádku ve třídách. Prosím neničit výmalbu školy.
 10. Připomenutí bezpečnosti při cestě do školy a ze školy. Dbáme na bezpečnost na schodišti u budovy A.
 11. V tomto školním roce je na budově C „Čtenářský klub“, který vede p. Drefková v úterý od 12:15 do 13:45 hodin.
 12. Prosba o dodržování pravidel při příchodu do jídelny (chodíme přes šatnu). V jídelně nepředbíháme ve frontě. Pokud se nám stane úraz, hlásíme to dozoru gymnázia.
 13. Možnost přihlásit se do pěveckého sboru u p. uč. Marečka.
 14. Příští schůzka se bude konat ve středu 17. října 2018 na budově C od 13:10 hodin v učebně jazyků.

Zapsala: Hana Kuříková