Zápisy

Z každé schůzky žákovského parlamentu je proveden zápis.

Každý zápis obsahuje tyto body:

 • datum konání
 • jména účastníků a případných hostů
 • program
 • projednané body
 • termín další schůzky

Zápis provádí koordinátorka parlamentu Mgr. Kateřina Donátová


Zápis ze schůzky žákovského parlamentu z 5. prosince 2023

Přítomni: 4.A, 4.B, 5.B, 6.A, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, Mgr. Kateřina Donátová

Nepřítomni: 5.A, 6.B (nemoc), Jáchym Stránský (změna třídy)

Projednané body:

 1. Společné schůzky obou stupňů. Převod žáků z 1. stupně zajistí p. uč. Donátová. Sraz ve 13:15 hodin na budově A u šaten.

 2. Parlament se bude scházet ve středu (pokud nebude stanoveno jinak)1 x za měsíc na budově C od 13:25 do 13:55 hodin.

 3. Den otevřených dveří.

 4. Uspořádání Mikulášské stezky pro žáky 1. a 2. tříd v budově školní družiny dne 5. 12. 2023. Stanoviště zajistili žáci ŽP.

 5. Zhodnocení Mikulášské stezky.

 6. Zapojení do charitativní akce Krabice od bot, kam jsem odnesli celkem 31 krabic.

 7. Příští charitativní akce bude zajisté Český den proti rakovině, který se uskuteční 15. května 2024.

Příští schůzka se bude konat ve středu 10. ledna 2024 na budově C od 13:25.

Zapsala: Kateřina Donátová


Zápis z 1. schůzky Žákovského parlamentu ze 1. listopadu 2023

Přítomni: 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, Mgr. Kateřina Donátová

Nepřítomni: 6.A a 6.B (exkurze), Ema Janičatová, Jakub Bydžovský

Projednané body:

 1. Společné schůzky obou stupňů. Převod žáků z 1. stupně zajistí p. uč. Donátová. Sraz ve 13:15 hodin na budově A u šaten.
 2. Parlament se bude scházet ve středu 1 x za měsíc na budově C od 13:25 do 13:55 hodin.
 3. Sběr papíru, kaštanů a pomerančové kůry byl zrušen!!!
 4. Anglické divadlo se uskuteční 6. listopadu. Žáci budou rozděleni na představení dle věkové kategorie a jazykových schopností.
 5. Den otevřených dveří se uskuteční dne 29. listopadu. Nutno promyslet program v jednotlivých třídách.
 6. Uspořádání Mikulášské stezky pro žáky 1. a 2. tříd v budově školní družiny dne 6. 12. 2023. Stanoviště bude zajišťovat ŽP.
 7. Podpoříme charitativní akce ve školním roce 2023/2024. Nejbližší charitativní akcí bude sbírka Krabice od bot.
 8. Tři přání – zástupci z každé třídy napsali na papírek to, co by chtěli změnit. Všechna přání budou předložena a projednána s vedením školy.
 9. Třídění odpadu na budově A i C. Dohlédnout na řádné třídění.
 10. Dodržování pravidel o přestávkách.

Příští schůzka se bude konat ve středu 6. prosince 2023 na budově C od 13:25.

Zapsala: Kateřina Donátová