Zápisy apod.

Zápis  z 2. schůzky Žákovského parlamentu z 9. prosince  2020

Přítomni: 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B, 7.A,7.B, 7.C, 9.A, 9.B  Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: M. Brokeš, K. Brokešová, J. Bederka, M. Kocián

Hosté: Mgr. Jaroslav Sogel

Program:

 1.  Losování výherců sběrové soutěže.
 2.  Plánované akce.
 3.  Diskuse.
 4.  Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. Poděkování za podzimní sběr papíru. Nasbíralo se rekordních 15 130 kg. V dubnu 2021 bude jarní sběr papíru.

Výsledky losování sběru papíru:

1. cena: let balónemD. Zemanová 4.A

2. cena :N. Svobodová7.C

3. cena:E. Hamplová2.A

 1. Ve středu 30. září 2020 se konala celorepubliková sbírka Květinový den. Ve sbírce na pomoc pro boj s rakovinou ledvin se vybralo 6 515 Kč. Poděkování všem, kteří přispěli na tuto sbírku.
 1. Sbíráme hliníkové folie z jogurtů a dalších mléčných výrobků (omyté), sešlápnuté plechovky od nápojů s nápisem AL, ALU. Výnos ze sběru je určen na ceny ve školních soutěžích. Letos jsme již odvezli do sběrny 30,5 kg hliníku.
 1. Prosím o řádné třídění odpadu ve třídách i na chodbách.
 1. Vánoční jarmark, burza škol a další pravidelné akce se nekonají z hygienických důvodů.
 1. Od 7. prosince probíhá soutěž o nejhezčí vánoční stromeček a výzdobu na 1. i 2. stupni. Soutěž vyhodnotí  p.uč. Vlček a p.uč. Slobodová ve čtvrtek 17. prosince.
 1. Objednávky obědů na pondělí lze pouze do pátku předchozího týdne do 14:00 hodin. Při platbě přes internet je nutno uvádět do variabilního symbolu kód, který jste obdrželi s čipem. V případě nemoci je nárok na oběd za dotovanou cenu jen 1. den nemoci.
 1. Nezapomínat zavírat okna a zhasínat při odchodu ze třídy.
 1. Pro žáky platí zákaz otvírání oken a manipulace s topením ve třídě, na chodbách a toaletách.
 1. Prosba o vhodné chování na toaletách. Prosíme neničit školní majetek.
 2. Poděkování za práci v žákovském parlamentu a přání do nového roku 2021.

Příští schůzka se bude konat ve středu 13. ledna 2021 na budově C od 13:30 hodin v učebně jazyků.

Zapsala: Hana Kuříková


Zápis  z 1. schůzky Žákovského parlamentu z 16. září 2020

Přítomni: 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B,7.A,7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B  Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: P. Dvořáková, D. Majerovič, V. Klepáček

Hosté: Mgr. Jaroslav Sogel

Program:

 1. Přivítání a vzájemné představení členů žákovského parlamentu.
 2. Projekty, charitativní akce a soutěže.
 3. Diskuse.
 4. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. Společné schůzky obou stupňů. Převod žáků z 1. stupně  zajistí  p. uč. Kuříková. Sraz ve 13:15 hodin na budově A u šaten.
 2. Parlament se bude scházet ve středu  1 x  za měsíc v učebně jazyků na budově C od 13:30 do 14:00 hodin.
 3. Podpoříme charitativní akce ve školním roce 2020/2021.
 4. Celorepubliková sbírka Květinový den. Podpoříme tuto charitativní akci ve středu 30. září 2020 zakoupením žluté květiny za 20 Kč.
 5. Projekt „ Mléko do škol“. Platí zákaz konzumace mléka ve škole.
 6. Třídění odpadu na budově A i C. Dohlédnout na řádné třídění.
 7. Pokračuje sběr víček, hliníkových obalů a papíru.
 8. Podzimní sběrový týden papíru je od 12. října do 19. října 2020.
 9. Připomenutí bezpečnosti při cestě do školy a ze školy. Dbáme na bezpečnost u mostu.
 10. Prosba o dodržování pravidel při příchodu do jídelny (chodíme přes šatnu). V jídelně nepředbíháme ve frontě. Pokud se nám stane úraz, hlásíme to dozoru gymnázia.
 11. Prosba o udržování pořádku na toaletách.
 12. Soutěž pro žáky základních škol“ Hledáme mladého grafika“ probíhá od září do 30. října 2020. Téma je Země v roce 2050.

Zapsala: Hana Kuříková