Zápisy

Z každé schůzky žákovského parlamentu je proveden zápis.

Každý zápis obsahuje tyto body:

  • datum konání
  • jména účastníků a případných hostů
  • program
  • projednané body
  • termín další schůzky

Zápis provádí koordinátorka parlamentu Mgr. Kateřina Donátová