Zápisy apod.

Zápis ze 4. schůzky Žákovského parlamentu konané 12. prosince 2018

Přítomni:  4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 9.A, 9.B, Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: V. Gezová, P. Šmíd, D. Drgáč

Program:

 1. Vánoční posezení.
 2. Vánoční jarmark.
 3. Diskuse.
 4. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. Žáci 4. - 9. tříd se umístili letos na 16. místě (loni 6. místo) v celorepublikové soutěži "Mléko a my" s firmou LAKTEA a získali do školy i pro sebe pěkné ceny. Děkujeme všem učitelům a asistentům zapojených tříd.
 2. Školní jídelna gymnázia nevaří obědy ve dnech ředitelského volna 3. 1. a 4. 1. 2019 a od 1. 1. 2019 zdražuje cenu oběda o 2 Kč.
 3. Soutěž o nejhezčí vánoční stromeček na obou stupních. Na 1. stupni hodnotí p.uč. Ulman a na 2. stupni p. uč. Mejvaldová.
 4. Organizace vánočního jarmarku. Příprava prodejního stánku a výzdoba.
 5. Nenechávat v šatnách cenné věci (peníze, mobil,…) a nosit s sebou do třídy.
 6. Prosba o bezpečnost na chodbách (po schodišti chodíme vpravo a neběháme).
 7. Udržujeme pořádek ve třídě, na chodbě a na toaletách. Zákaz manipulace s topením.
 8. Prosba o sešlápnutí pastových lahví a odšroubování víčka. Dodržovat pořádek kolem kontejnerů na papír a plasty.
 9. Poděkování za práci v žákovském parlamentu a přání do nového roku 2019.

Příští schůzka se bude konat 23. ledna 2019 na budově C od 13:10 hodin v učebně jazyků na budově C.

Zapsala: Hana Kuříková


Zápis z 3. schůzky Žákovského parlamentu z 14. listopadu 2018

Přítomni: 4.A, 5.A, 5.B, 5.C, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: Jánošíková, Hlaváček, Svrčková, Tomáši, Morávková, J. Máslo, Kvíčalová

Hosté: Mgr. Jaroslav Sogel

Program:

 1. Losování výherců sběrové soutěže.
 2. Diskuse.
 3. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. Poděkování za podzimní sběr papíru. Výsledky losování sběru papíru: 
  1. cena:  let balónem 3.A D. Máslo
  2. cena : let letadlem 6.A M. Kaninský
  3. cena:  let letadlem 1.A V. Jindřišková
 2. Poděkování za projekt „ Mléko a my“ a „ 100 let výročí vzniku samostatného Československa.
 3. Všechny třídy začínají v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností vyrábět výrobky na vánoční jarmark.
 4. Vánoční jarmark a den otevřených dveří se uskuteční ve čtvrtek 13. prosince 2018.
 5. Burza středních škol se koná 22. listopadu 2018 na budově C od 15:00 do 17:00 hodin.
 6. Udržovat pořádek na toaletách.
 7. Prosba o čištění bot při příchodu do školy.
 8. Prosím nechávejte si mikiny v šatnách a nenoste je do třídy.
 9. Zákaz manipulaci s topením ve třídách i na záchodech.
 10. Od 7. do 11. ledna 2019 proběhne lyžařský výcvik ve Vrchlabí na Kněžickém vrchu pro přihlášené žáky.
 11. Ředitelské volno je ve čtvrtek 3. ledna a v pátek 4. ledna 2019.

Příští schůzka se bude konat ve středu 12. prosince 2018 na budově C od 13:10 hodin v kuchyňce.

Zapsala: Hana Kuříková


Zápis z 2. schůzky Žákovského parlamentu ze 17. října 2018

Přítomni: 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B,7.A,7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: J. Soukup, N. Svobodová, D. Stehno

Hosté: Mgr. Jaroslav Sogel

Program:

 1. Volba členů do jednotlivých funkcí.
 2. Plánované akce.
 3. Diskuse.
 4. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. Podzimní sběr papíru probíhá od 15. do 22. října 2018. Kontejner stojí u budovy ŠD a DDM. Lístečky s množstvím sběru a podpisem rodičů odevzdávejte třídním učitelům.
 2. Probíhá sběr kaštanů pro lesní zvěř. Také sbíráme víčka, hliník (ALU plechovky, hliníková víčka a obaly).
 3. Nezapomínejte třídit odpadky ve třídách. Třídíme papír, plasty a hliníkové obaly.
 4. Možnost využití sprch v sokolovně po tělesné výchově.
 5. Každý žák si nosí do školy kapesník nebo papírové kapesníky. Toaletní papír neslouží jako kapesník.
 6. Všechny třídy začínají v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností vyrábět výrobky na vánoční jarmark.
 7. Vánoční jarmark a den otevřených dveří se uskuteční ve čtvrtek 13. prosince 2018.
 8. Burza středních škol se koná 22. listopadu 2018 na budově C od 15:00 do 17:00 hodin.
 9. Projektové vyučování k 100. výročí vzniku samostatného Československa pro 2. stupeň se uskuteční ve středu 24. října 2018 od 11:30 do 13:05 hodin na budově C. Koordinátorem je p. uč. Žalský.
 10. Zapojíme se do projektu „Mléko a my 2018“. Projektový den se uskuteční ve čtvrtek 8. listopadu 2018. Do projektu se zapojí 4. až 9. ročníky. Koordinátorkou na 1. stupni je p. uč. Mejvaldová a koordinátorem na 2. stupni je p. uč. Ulman.
 11. Paní učitelku Tichou, která odešla na mateřskou dovolenou, zastupuje ve 4. A  p. uč. Mareček. Výchovnou poradkyní na 1. stupni je p. uč. Vondrová. Sběr na 1. stupni zajišťuje p. uč. Tauchmanová.
 12. Poděkování paní Noskové za dar škole (kabinet přírodopisu).

Příští schůzka se bude konat ve středu 14. listopadu 2018 na budově C od 13:10 hodin v učebně jazyků.

Zapsala: Hana Kuříková


Zápis 1. schůzky Žákovského parlamentu z 19. září 2018

Přítomni: 4.A, 4.B,5.A, 5.B,5.C, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: B. Kvíčalová, J. Máslo

Hosté: Mgr. Jaroslav Sogel, Mgr. Stanislav Mareček

Program:

 1. Přivítání a vzájemné představení členů žákovského parlamentu.
 2. Projekty a soutěže.
 3. Diskuse.
 4. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. Společné schůzky obou stupňů. Převod žáků z 1. stupně zajistí p. uč. Kuříková. Sraz v 13:00 hodin na budově A u šaten.
 2. Parlament se bude scházet 1x za měsíc (ve středu 13:10 – 13:50).
 3. Podpoříme charitativní akce ve školním roce 2018/2019.
 4. Třídění odpadu na budově A i C. Dohlédnout na řádné třídění.
 5. Pokračuje sběr víček, hliníkových obalů a papíru. Podzimní sběrový týden papíru je od 15. října do 22. října 2018.
 6. Výsadba stromu svobody na školní zahradě u příležitosti 100. výročí vzniku republiky.
 7. Projekt „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“. Prosím neplýtvat ovocem a zeleninou.
 8. Nabídka kroužků DDM je na nástěnce. Také je možno přihlásit se do školního klubu.
 9. Během prázdnin proběhla rekonstrukce tříd na budově C. Na budově A jsou vymalována dvě patra chodeb a třídy. Prosím o udržení čistoty a pořádku ve třídách. Prosím neničit výmalbu školy.
 10. Připomenutí bezpečnosti při cestě do školy a ze školy. Dbáme na bezpečnost na schodišti u budovy A.
 11. V tomto školním roce je na budově C „Čtenářský klub“, který vede p. Drefková v úterý od 12:15 do 13:45 hodin.
 12. Prosba o dodržování pravidel při příchodu do jídelny (chodíme přes šatnu). V jídelně nepředbíháme ve frontě. Pokud se nám stane úraz, hlásíme to dozoru gymnázia.
 13. Možnost přihlásit se do pěveckého sboru u p. uč. Marečka.
 14. Příští schůzka se bude konat ve středu 17. října 2018 na budově C od 13:10 hodin v učebně jazyků.

Zapsala: Hana Kuříková