Zápisy apod.

Zápis ze 7. schůzky Žákovského parlamentu konané dne 2. června 2021

Přítomni: 4.A, 4.B, 5.A, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, .C, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: R. Gazárek, J. Bederka, O. Kokoška, M. Stránská, A. Lenfeldová, J. Hryzlíková, A. Petrželová

Program:

 1. Poděkování.
 2. Malé občerstvení..
 3. Diskuse.
 4. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. Z výnosu jarního kola sběrové soutěže ve výši 20% jsme podpořili zvířata v ZOO Dvůr Králové nad Labem. Celková částka na podporu ZOO činila 3100,- Kč a podařilo se nám pozvat na oběd celkem 10 zvířat.
 2. Celkové množství nasbíraného papíru za školu činí 9 637,5 kg. Děkujeme všem pilným sběračům i jejich rodinám za pomoc s odvozem.
 3. Hodnocení školního roku 2020/2021 členy žákovského parlamentu.
 4. Vyhodnocení spolupráce s vedením školy, s třídními učiteli i netřídními, mezi třídami.
 5. Poděkování za sběr plastových víček, papíru a hliníkových obalů.
 6. Poděkování za práci v žákovském parlamentu.
 7. Malé občerstvení.
 8. Závěr a rozloučení.

Zapsala: Hana Kuříková


Zápis z 6. schůzky on-line Žákovského parlamentu z 5. května 2021

Přítomni: 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A,7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: J. Bederka, M. Brokeš, E. Bukajová, J. Černý, P. Dvořáková, A. Lenfeldová, D. Majerovič, L. Novotný, H. Rambousková, M. Stránská, N. Švecová

Hosté: Mgr. Jaroslav Sogel

Program:

 1. Losování výherce sběrové soutěže.
 2. Bezpečnost při návratu do školy a testování ve škole.
 3. Diskuse.
 4. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. Poděkování za jarní sběr papíru. 20 % z výnosu dáme na ZOO Dvůr Králové jako sponzorský dar.

Výsledky losování sběru papíru:

1. cena: let balónemT. Šitinová3.B

Ostatní ceny za sběr papíru rozdá pan ředitel žákům, kteří odevzdali více než 100 kg papíru.

 1. Sbíráme hliníkové folie z jogurtů a dalších mléčných výrobků (omyté), sešlápnuté plechovky od nápojů s nápisem AL, ALU (hliník) – nenoste plechovky od konzerv a obaly od těch piv, co mají kovová dna.
 1. Prosím o řádné třídění odpadu ve třídách i na chodbách.
 1. Nezapomínat zavírat okna a zhasínat při odchodu ze třídy.
 2. Možnost doučování MAP z matematiky a českého jazyka pro žáky 6., 7. a 8. ročníků. Pozvánka a informace zaslány přes Edookit rodičům.
 3. Nově platí, že žáci 1. stupně ZŠ se testují pouze 1x týdně (v pondělí ráno před vyučováním, nebo 1. den při nástupu do školní výuky). Žáci 2. stupně ZŠ budou testováni 2x týdně (v pondělí a čtvrtek ráno před vyučováním, nebo 1. den při nástupu do školní výuky). Testování bude probíhat v kmenových třídách na 1. a 2. stupni ZŠ a v ŠD. Tělesná výchova a sportovní hry + sportovní aktivity ŠD mohou probíhat venku bez roušek.
 4. Focení tříd na přelomu května a června ve dvou termínech.
 5. Prosím dodržujte hygienická pravidla a bezpečnost v okolí školy (rekonstrukce inženýrských sítí před školou).

Příští schůzka se bude konat ve středu 2. června 2021 online.

Zapsala: Hana Kuříková


Zápis z 5. schůzky on-line Žákovského parlamentu z 7. dubna 2021

Přítomni: 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A,7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: J. Bederka, E. Bukajová, J. Černý, P. Dvořáková, J. Hryzlíková, D. Majerovič, M. Stránská, R. Gazárek, N. Švecová, R. Vrba

Hosté: Mgr. Jaroslav Sogel

Program:

 1. Hodnocení distanční výuky.
 2. Plánovaný návrat žáků do školy.
 3. Plánované akce.
 4. Diskuse.
 5. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. Zápis do 1. tříd probíhá online na stránkách školy (www.zskkho.cz).
 2. Dotazník pro rodiče k distanční výuce na stránkách školy. Prosíme rodiče o vyplnění dotazníku.
 3. Plánovaný návrat žáků 1.stupně od 12.dubna (rotační výuka, testování žáků a nošení chirurgických roušek). Žáci 2. stupně pokračují v distanční výuce.
 4. Jarní kolo sběrové soutěže papír se uskuteční od 19. dubna do 26. dubna 2021. Soutěží třídy i jednotlivci. Kontejner bude přistaven u školní družiny. 20% z výnosu dáme na podporu ZOO dvůr Králové nad Labem.
 5. Možnost doučování MAP z matematiky a českého jazyka pro žáky 8. a 9. ročníků. Pozvánka a informace zaslány přes Edookit.
 6. Vypracované domácí úkoly vkládat jako soubory do Edookitu. Neposílat je jako zprávu.
 7. Školská rada dne 6. dubna 2021 schválila nový školní řád a pravidla hodnocení. V každé třídě visí školní řád s pravidly hodnocení.

Příští schůzka se bude konat ve středu 5. května 2021 na budově C od 13:30 hodin v učebně jazyků nebo online přes Teams.

Zapsala: Hana Kuříková


Zápis ze 4. schůzky  on-line Žákovského parlamentu z 10. března 2021

Přítomni: 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A,7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: P. Dvořáková, J. Bederka, J. Černý, D. Stehno, N. Švecová, E. Bukajová, L. Novotný, D. Majerovič,

M. Stránská, A. Lenfeldová

Program:

 1. Distanční výuka- výhody a nevýhody.
 2. Technické vybavení -připojení k internetu.
 3. Společnost v době covidu.
 4. Diskuse.
 5. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

Jarní sběr se uskuteční od 19. dubna do 26. dubna 2021.

Možnost doučování MAP z matematiky a českého jazyka pro žáky 8. a 9. ročníků. Pozvánka a informace zaslány přes edookit.

Dokumentární film k zneužívání dětí v ČR po internetu s názvem „V síti“ vysílá ČT 1 ve středu 10.  března od 20:00 hodin.

Vypracované domácí úkoly vkládat jako soubory do edookitu. Neposílat je jako zprávu.

 

Příští schůzka se bude konat ve středu 7. dubna 2021 na budově C od 13:30 hodin v učebně jazyků nebo online přes Teams.

Zapsala: Hana Kuříková


Zápis  z 3. schůzky  on-line Žákovského parlamentu z 10. února 2021

Přítomni: 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 7.A,7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B,  Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: R. Gazárek, D. Majerovič, N. Švecová, M. Stránská, A. Lenfeldová, J. Bederka

Program:

 1. Nový školní řád a nový rozvrh
 2. Distanční výuka
 3. Diskuse.
 4. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. Výpis vysvědčení obdržíte po návratu k prezenční výuce a vysvědčení online najdete v edookitu.
 2. Od 1. února 2021 došlo k úpravám rozvrhů z důvodu odchodu p. uč. Knížkové na mateřskou dovolenou.
 3. Distanční výuka probíhá přes Teams dle platného rozvrhu a je povinná. Neúčast na online hodinách je třeba omluvit třídnímu učiteli. Vypracování domácích úkolů je povinné.
 4. Od 27. ledna 2021 je z hygienických důvodů do odvolání uzavřena školní jídelna gymnázia. Orientační termín jejího otevření je po jarních prázdninách 22.2. 2021.
 5. Od 8. ledna 2021 platí nový školní řád, který schválila 7. ledna 2021 školská rada. Každá třída byla seznámena se školním řádem na začátku února třídní učitelkou.
 6. Charitativní akce“ Kytičkový den“ je plánovaná na středu 12. května 2021.
 7. MŠMT chystá revizi RVP v oblasti informačních technologií od roku 2021/22. Předmět Informační technologie se bude nazývat Informatika a bude se zaměřovat na rozvoj informativního myšlení a na porozumění základním principům digitálních technologií.
 8. Od 15. do 19.února 2021 máme jarní prázdniny.

Příští schůzka se bude konat ve středu 10. března 2021 na budově C od 13:30 hodin v učebně jazyků nebo online přes Teams.

Zapsala: Hana Kuříková


Zápis  z 2. schůzky Žákovského parlamentu z 9. prosince  2020

Přítomni: 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B, 7.A,7.B, 7.C, 9.A, 9.B  Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: M. Brokeš, K. Brokešová, J. Bederka, M. Kocián

Hosté: Mgr. Jaroslav Sogel

Program:

 1.  Losování výherců sběrové soutěže.
 2.  Plánované akce.
 3.  Diskuse.
 4.  Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. Poděkování za podzimní sběr papíru. Nasbíralo se rekordních 15 130 kg. V dubnu 2021 bude jarní sběr papíru.

Výsledky losování sběru papíru:

1. cena: let balónemD. Zemanová 4.A

2. cena :N. Svobodová7.C

3. cena:E. Hamplová2.A

 1. Ve středu 30. září 2020 se konala celorepubliková sbírka Květinový den. Ve sbírce na pomoc pro boj s rakovinou ledvin se vybralo 6 515 Kč. Poděkování všem, kteří přispěli na tuto sbírku.
 1. Sbíráme hliníkové folie z jogurtů a dalších mléčných výrobků (omyté), sešlápnuté plechovky od nápojů s nápisem AL, ALU. Výnos ze sběru je určen na ceny ve školních soutěžích. Letos jsme již odvezli do sběrny 30,5 kg hliníku.
 1. Prosím o řádné třídění odpadu ve třídách i na chodbách.
 1. Vánoční jarmark, burza škol a další pravidelné akce se nekonají z hygienických důvodů.
 1. Od 7. prosince probíhá soutěž o nejhezčí vánoční stromeček a výzdobu na 1. i 2. stupni. Soutěž vyhodnotí  p.uč. Vlček a p.uč. Slobodová ve čtvrtek 17. prosince.
 1. Objednávky obědů na pondělí lze pouze do pátku předchozího týdne do 14:00 hodin. Při platbě přes internet je nutno uvádět do variabilního symbolu kód, který jste obdrželi s čipem. V případě nemoci je nárok na oběd za dotovanou cenu jen 1. den nemoci.
 1. Nezapomínat zavírat okna a zhasínat při odchodu ze třídy.
 1. Pro žáky platí zákaz otvírání oken a manipulace s topením ve třídě, na chodbách a toaletách.
 1. Prosba o vhodné chování na toaletách. Prosíme neničit školní majetek.
 2. Poděkování za práci v žákovském parlamentu a přání do nového roku 2021.

Příští schůzka se bude konat ve středu 13. ledna 2021 na budově C od 13:30 hodin v učebně jazyků.

Zapsala: Hana Kuříková


Zápis  z 1. schůzky Žákovského parlamentu z 16. září 2020

Přítomni: 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B,7.A,7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B  Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: P. Dvořáková, D. Majerovič, V. Klepáček

Hosté: Mgr. Jaroslav Sogel

Program:

 1. Přivítání a vzájemné představení členů žákovského parlamentu.
 2. Projekty, charitativní akce a soutěže.
 3. Diskuse.
 4. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. Společné schůzky obou stupňů. Převod žáků z 1. stupně  zajistí  p. uč. Kuříková. Sraz ve 13:15 hodin na budově A u šaten.
 2. Parlament se bude scházet ve středu  1 x  za měsíc v učebně jazyků na budově C od 13:30 do 14:00 hodin.
 3. Podpoříme charitativní akce ve školním roce 2020/2021.
 4. Celorepubliková sbírka Květinový den. Podpoříme tuto charitativní akci ve středu 30. září 2020 zakoupením žluté květiny za 20 Kč.
 5. Projekt „ Mléko do škol“. Platí zákaz konzumace mléka ve škole.
 6. Třídění odpadu na budově A i C. Dohlédnout na řádné třídění.
 7. Pokračuje sběr víček, hliníkových obalů a papíru.
 8. Podzimní sběrový týden papíru je od 12. října do 19. října 2020.
 9. Připomenutí bezpečnosti při cestě do školy a ze školy. Dbáme na bezpečnost u mostu.
 10. Prosba o dodržování pravidel při příchodu do jídelny (chodíme přes šatnu). V jídelně nepředbíháme ve frontě. Pokud se nám stane úraz, hlásíme to dozoru gymnázia.
 11. Prosba o udržování pořádku na toaletách.
 12. Soutěž pro žáky základních škol“ Hledáme mladého grafika“ probíhá od září do 30. října 2020. Téma je Země v roce 2050.

Zapsala: Hana Kuříková