Zápisy 2021-2022

Zápis z 10. schůzky Žákovského parlamentu z 1. června 2022

Přítomni: 5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B, 7.A,7.B, 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B, Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: V. Balcarová, D. Hospodka, V. Huspek, A. Rambousková, A. Antošová, M. Hnízdil, T. Řeháková, L. Krausová, V. Riegrová

Hosté: Mgr. Jaroslav Sogel

Program:

 1. Poděkování.
 2. Malé občerstvení.
 3. Diskuse.
 4. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. Hodnocení školního roku 2021/2022 členy žákovského parlamentu.
 2. Vyhodnocení spolupráce s vedením školy, s třídními učiteli i netřídními, mezi třídami.
 3. Poděkování za sběr plastových víček, papíru a hliníkových obalů.
 4. Celková rekonstrukce kuchyňky na budově C proběhne od července do konce září 2022.
 5. Tajný výlet ŽP ve středu 22. června 2022.
 6. Poděkování za práci v žákovském parlamentu.

Zapsala: Hana Kuříková


Zápis z 9. schůzky Žákovského parlamentu z 11. května 2022

Přítomni: 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B, 5.C,6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B, Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: Sklenářová, Stehno, Raitr, A. Rambousková, Hnízdil, Hospodka, Huspek, Riegrová

Hosté: MgrJaroslav Sogel

Program:

 1. Losování výherců sběrové soutěže.
 2. Organizace dětského dne.
 3. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. Poděkování za jarní sběr papíru.
 2. Výsledky losování sběru papíru:
  1. cena: let balónem – Martin Nevole 4.B
 3. Prosba o správné třídění odpadu.
 4. Zapojení 5. až 9. ročníků do úklidu města Hostinné v pátek 27. května 2022.
 5. Dětský den pro žáky 1. až 3. ročníků se uskuteční ve středu 1. června 2022 na zahradě ŠD od 10:00 do 11:30 hodin. Vytvoření seznamu stanovišť a rozdělení do skupin.
 6. Ve třídě už nebudou ubrousky na utírání rukou. Děti si přinesou svůj ručník.
 7. Prosím dbejte na pořádek ve třídách, na toaletách, v odborných učebnách i šatnách. Při odchodu z učebny je potřeba dohlédnout, aby byla zavřená okna, zhasnuto, vytažené žaluzie, aby netekla voda a pokud jste tam ten den na poslední vyučovací hodině, aby si žáci po sobě i uklidili svůj nepořádek.
 8. Pochvala všem, kdo sbírají hliník. Doposud nasbíráno 178 kg hliníku. Sběr pokračuje do konce května.

Příští schůzka se bude konat ve středu 8. června 2022 v altánu u budovy C od 13:30 hodin.

Zapsala: Hana Kuříková


Zápis z 8. schůzky Žákovského parlamentu z 13. dubna 2022

Přítomni:  4.A, 4.C, 5.A, 5.B, 5.C, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, Mgr.Hana Kuříková

Nepřítomni:  Petrželová, Stehno, Raitr, A.Rambousková, Huspek, Lenfeldová, Odvárko, Dvořáková,Kalenský

Program:

 1. Plánované akce
 2. Diskuse
 3. Závěrečné shrnutí, rozloučení

Projednané body:

 1. Prosba o správné třídění odpadu.
 2. Prosba o udržování pořádku na toaletách.
 3. Od 19. do 26. dubna 2022 probíhá jarní sběr papíru. Kontejner na papír bude přistavěn u budovy Červené školy ( ŠD a DDM ). Informaci o množství papíru doneste na lístečku třídnímu učiteli.  Hlavní ceny jsou dva lety balónem.
 4. Dětský den pro žáky 1. až 3. ročníků se uskuteční ve středu 1. června 2022. Vytvoření seznamu stanovišť a rozdělení do skupin.
 5. Celorepubliková sbírka Květinový den. Podpoříme tuto charitativní akci ve středu 11. května 2022 zakoupením žluté květiny za 20 Kč. Sraz žáků 1. stupně u ředitelny v 8:00 hodin a sraz žáků 2. stupně v 10:00 hodin u dolní sborovny.

Příští schůzka se bude konat ve středu 11. května 2022  na budově C od 13:10 hodin na školní zahradě.

Zapsala: Hana Kuříková


Zápis  z  6. schůzky Žákovského parlamentu z 16.  února 2022

Přítomni: 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B, 7.A,7.B, 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B, Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: V. Balcarová, T. Baldrych, A. Jankovičová, M. Kocián, V. Riegrová, A. Sklenářová

Program:

 1. Charitativní akce
 2. Diskuse.
 3. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. Poděkování třídám a učitelům za zapojení do charitativní akce Sněhuláci pro Afriku.
 2. Nevhodné chování žáků o přestávkách, na toaletách a ve školní jídelně (ničení majetku - dveře, výmalba - chodby, nezvedání židliček po poslední vyučovací hodině v kmenové nebo odborné učebně, používání papírových ručníků na smrkání místo kapesníků. Na toaletách chlapců na 1. stupni přelézání kabinek - hrozí úraz! V jídelně - záměrné ohýbání příborů, házení jídlem, nenošení roušek do jídelny, zákaz vstupu do jídelny "kamarádů", co nemají objednané obědy.
 3. Nenošení roušek ráno do školy a spoléhání se na to, že roušku každé ráno všichni zdarma dostanou od paní uklizečky nebo učitele.
 4. Špatné třídění odpadů ve škole - do hliníku se hází papírové utěrky, roušky, zbytky svačin, do bioodpadu igelitové sáčky, do papíru plasty a do plastů zase papír.
 5. V pátek 18. 2. končí testování žáků a zaměstnanců škol, nošení roušek a respirátorů na chodbách a v jídelně trvá.
 6. Pochvala všem, kteří už donesli hliník a třídí odpady. Pochvala 7.A za úklid a zvelebení kmenové učebny. V rámci jarního úklidu by se k ní mohly přidat i další třídy. Pochvala žákům i učitelům, kteří pomáhali a pomáhají uklízečkám s tříděním odpadu. Pochvala organizátorům a žákům za účast ve sportovních turnajích, recitační a šachové soutěži. Pochvala všem organizátorům a zúčastněným za sbírky Život dětem (vybralo se 5600 Kč) a Sněhuláci pro Afriku.
 7. Nová paní uklízečka na 2. stupni, místo p. Tomíčkové uklízí její úsek p. Markéta Bajerová.
  Nový asistent pan Dominik Karásek v 6.B.

Příští schůzka se bude konat ve středu 16. března 2022 na budově C od 13:30 hodin v učebně jazyků.

Zapsala: Hana Kuříková


Zápis ze 4. schůzky Žákovského parlamentu z 15. prosince  2021

Přítomni: 4.A, 5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B, 7.A,7.B, 8.A, 8.B, 8.C, 9.B Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: J. Máslo, D. Raitr, T. Baldrych, N. Svobodová

Hosté: Mgr. Jaroslav Sogel

Program:

 1. Vyhodnocení soutěže o nejhezčí vánoční stromeček a výzdobu.
 2. Diskuse.
 3. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. V soutěži o nejhezčí vánoční stromeček zvítězila třída 6.B, na druhém místě byla 5.A a na třetím 5.C. Zvláštní cenu poroty za originalitu získává třída 1.A. Děkujeme všem třídám za snahu a krásnou výzdobu ve škole.
 2. Prosím o řádné třídění odpadu ve třídách i na chodbách.
 3. Nezapomínat zavírat okna a zhasínat při odchodu ze třídy.
 4. Prosím udržujte pořádek na toaletách.
 5. Poděkování za práci v žákovském parlamentu a přání do nového roku 2022.

Příští schůzka se bude konat ve středu 12. ledna 2022 na budově C od 13:30 hodin v učebně jazyků.

Zapsala: Hana Kuříková

Zápis ze 3. schůzky Žákovského parlamentu z 10. listopadu 2021


Zápis z 2. schůzky Žákovského parlamentu z 13. října 2021


Zápis ze 7. schůzky Žákovského parlamentu konané dne 2. června 2021


Zápis z 6. schůzky on-line Žákovského parlamentu z 5. května 2021


Zápis z 5. schůzky on-line Žákovského parlamentu z 7. dubna 2021


Zápis ze 4. schůzky  on-line Žákovského parlamentu z 10. března 2021


Zápis  z 3. schůzky  on-line Žákovského parlamentu z 10. února 2021


Zápis  z 2. schůzky Žákovského parlamentu z 9. prosince  2020


Zápis  z 1. schůzky Žákovského parlamentu z 16. září 2020

Obsah stránky