Zápisy 2022-2023

Zápis  z  10. schůzky Žákovského parlamentu ze 7. června  2023

Přítomni: 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B, 6.C, 7.A,7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C, Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: Kocián, Jurkeníková, Valeš, Kotvaltová, Sokolovičová, Říha, Bederka

Hosté: Mgr. Jaroslav Sogel

Program:

 1. Poděkování.
 2. Malé občerstvení.
 3. Diskuse.
 4. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. Hodnocení školního roku 2022/2023 členy žákovského parlamentu.
 2. Vyhodnocení spolupráce s vedením školy, s třídními učiteli i netřídními, mezi třídami.
 3. Poděkování za sběr plastových víček, papíru a hliníkových obalů.
 4. Hodnocení dětského dne pro 1. až 3. ročníky.
 5. Poděkování za práci v žákovském parlamentu.

Zapsala: Hana Kuříková

 

Zápis z 9. schůzky Žákovského parlamentu z 17. května 2023

Přítomni: 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B,7.A, 7.B, 8.A, 9.A, 9.B, 9.C, Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: Jurkeníková, Kubát, Lenfeldová, Majtényi, Říha, Sokolovičová

Hosté: Mgr.Jaroslav Sogel

Program:

 1. Organizace dětský den
 2. Plánované akce
 3. Diskuse.
 4. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

Dětský den pro žáky 1. až 3. ročníků se uskuteční v pátek 2. června na zahradě ŠD od 10:00 do 11:30 hodin. Vytvoření seznamu stanovišť a rozdělení do skupin.

Pěvecký sbor Klíček všechny srdečně zve na hudební představení Červená Karkulka ve středu 24. května 2023 v Národním domě. Vystoupení pro 1. stupeň od 9:30, vystoupení pro 2. stupeň od 10:30 a pro veřejnost od 17:30 hodin.

Chlapci z 1.- 3. ročníků vyhráli krajské kolo minifotbalu McDonald´s Cup a postoupili do celorepublikového kola.

 

Příští schůzka se bude konat ve středu 7. června 2023 v cukrárně od 13:30 hodin.

 

Zapsala: Hana Kuříková

 

Zápis z 8. schůzky Žákovského parlamentu z 19. dubna 2023

Přítomni: 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B,7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C, Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: Drgáčová, Háková, Hospodka, Hyková, Jedlička, Jurkeníková, Kotvaltová, Padior, Rambousková, Řeháková, Hrubešová

Hosté: Mgr.Jaroslav Sogel

Program:

 1. Organizace dětský den
 2. Plánované akce
 3. Diskuse.
 4. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. Sběr papíru kartonu na ZŠ posunut až na polovinu listopadu 2023 z důvodu rekonstrukce a uzavírky komunikace mezi ZŠ a sběrnou ve Verdeku.
 2. Pokračuje II. kolo soutěže ve sběru hliníku ve všech třídách ZŠ (do 15. 6.).
 3. Dětský den pro žáky 1. až 3. ročníků se uskuteční v pátek 2. června 2023. Vytvoření seznamu stanovišť a rozdělení do skupin.
 4. Celorepubliková sbírka Květinový den. Podpoříme charitativní akci ve středu 10. května 2023 zakoupením žluté květiny za 20 Kč. Sraz žáků 1. stupně u ředitelny v 8:00 hodin a sraz žáků 2. stupně v 10:00 hodin u dolní sborovny.
 5. Od 14. dubna máme ve škole rodilou mluvčí, kterou zapojíme do výuky v hodinách anglického jazyka s pedagogem. Od května plánujeme otevřít po výuce pro zájemce anglický klub s rodilou mluvčí.
 6. Projekt Den Země pro 2. stupeň proběhne 24.dubna a na 1. stupni 21. dubna.
 7. Výsledky dotazníkového šetření Mapa školy byly rozeslány edookitem rodičům i žákům. Obsahují souhrnnou zprávu-výstup pro rodiče, analytické zprávy-grafy, srovnání výsledků s ostatními školami a percentilové tabulky.
 8. Možnost zapojení se do filmové soutěže FILMOVÁ SOUTĚŽ s názvem „Můj domov?!“. Vyhlašuje ji A-FilmTeensFest a Nadační fond Škoda Auto. Informace na nástěnce.

 

Příští schůzka se bude konat ve středu 17. května 2023 na budově C od 13:30 hodin.

 

Zapsala: Hana Kuříková

 

 

Zápis ze 7. schůzky Žákovského parlamentu z 22. března 2023

Přítomni:

4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B,7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C, Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni:

N. Daříčková, M. Drgáčová, K. Háková, M. Kocián, T. Řeháková, D. Říha, N. Štefanová

Program:

 1. Plánované akce
 2. Diskuse.
 3. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. Velikonoční florbalové turnaje se uskuteční v pátek 31. března 2023 pro 2. až 5. ročníky a v úterý 4. dubna 2023 pro 6. až 9. ročníky.
 2. Sběr papíru proběhne v druhé polovině května.
 3. Během dubna proběhne testování žáků 3.,5. a 7. ročníků z M, Čj, Aj a všeobecný test.
 4. Filmová představení proběhnou ve středu 5. dubna 2023 v Národním domě pro 1. stupeň od 8 hodin Kocour v botách a pro 2. stupeň od 10:40 hodin Planeta Česko.
 5. Akce barevný týden se uskuteční od 17. do 21. dubna 2023. Každý den se oblečeme do jiné barvy: v pondělí modrá, v úterý červená, ve středu zelená, ve čtvrtek žlutá a v pátek oranžová.
 6. Dětský den pro žáky 1. až 3. ročníků se uskuteční v pátek 2. června 2023 na zahradě ŠD od 10:00 do 11:30 hodin. Vytvoření seznamu stanovišť a rozdělení do skupin.
 7. Prosím dbejte na pořádek ve třídách, na toaletách, chodbách, v odborných učebnách i šatnách.

 

Příští schůzka se bude konat ve středu 19. dubna 2023 na budově C od 13:30 hodin.

 

Zapsala: Hana Kuříková

 

Zápis z 6. schůzky Žákovského parlamentu z 15. února 2023

 

Přítomni: 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C, Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: H. Rambousková, L. Valeš, T. Řeháková, F. Kubát, M. Kocián, M. Drgáčová, O. Kotvaltová

Hosté: Mgr. Jaroslav Sogel

 

Program:

 1. Výsledky soutěže „Hliník se odstěhoval se do Hostinného I.“
 2. Diskuse.
 3. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

 

Projednané body:

 1. Poděkování za sběr hliníku. Výsledky za jednotlivce i třídy najdete na webu školy. Odměny rozdá pan ředitel. Od 1. února pokračuje soutěž “Hliník se odstěhoval do Hostinného II.“.
 2. Poděkování třídám a učitelům za zapojení do charitativní akce Sněhuláci pro Afriku. Na kola pro africké děti jsme přispěli částkou 4 000 Kč.
 3. Po deseti letech jsme se rozhodli ve spolupráci se zřizovatelem opět zmapovat spokojenost se školou. Během února vyplňujeme dotazníky MAPA ŠKOLY (klima školy, spokojenost rodičů, žáků, zaměstnanců).
 4. Akce barevný týden se uskuteční od 17. do 21. dubna 2023. Každý den se oblečeme do jiné barvy: v pondělí modrá, v úterý červená, ve středu zelená, ve čtvrtek žlutá a v pátek oranžová.
 5. Nezapomínat třídit odpadky ve třídách. Třídíme papír, plasty a hliníkové obaly.
 6. Prosba o udržování pořádku na toaletách. Neplýtvat toaletním papírem.
 7. Prosím udržovat pořádek ve třídě (zvednuté židle, prázdné lavice, zavřená okna) a v šatně uklidit bačkory do sáčku.
 8. V odborných učebnách je zakázáno pít a jíst. Prosím o dodržování pravidel v odborných učebnách.

 

Příští schůzka se bude konat ve středu 22. března 2023 na budově C od 13:30 hodin.

Zapsala: Hana Kuříková

 

 

 Zápis z 5. schůzky Žákovského parlamentu z 11. ledna 2023

 

Přítomni: 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C, Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: T. Bederka, M. Drgáčová, K. Háková, F. Kubát, B. Sokolovičová

Hosté: Mgr. Jaroslav Sogel

Program:

 1. Sněhuláci pro Afriku 2023.
 2. Diskuse.
 3. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

 

Projednané body:

 1. Zapojení do charitativní akce“ Sněhuláci pro Afriku“. Během ledna a února vyrábíme sněhuláky z papíru, látky, ale i stavíme ze sněhu. V pátek 10. února 2023 proběhne finanční sbírka (na budově A od 8:00 do 8:45 hodin a na budově C od 9:00 do 9:45 hodin).
 2. Doučování z MŠMT pokračuje až do června 2023.
 3. Prosím dbejte na pořádek ve třídách, na toaletách, v odborných učebnách i šatnách. Při odchodu z učebny je potřeba dohlédnout, aby byla zavřená okna, zhasnuto, vytažené žaluzie, aby netekla voda a v lavicích nic nebylo. V šatně uklidit bačkory do sáčku.
 4. Soutěž ve sběru hliníku vrcholí. Přineste prosím během ledna hliník a lísteček s množstvím kilogramů. Pan ředitel vyhlásí výsledky a rozdá dětem ceny. Sběr hliníku bude pokračovat i ve druhém pololetí.
 5. Lyžařský výcvik pro 1. až 5. ročník byl přeložen na únor z důvodu špatných sněhových podmínek.

 

Příští schůzka se bude konat ve středu 15. února 2023 na budově C od 13:30 hodin.

Zapsala: Hana Kuříková

 

Zápis z 4. schůzky Žákovského parlamentu z 16. prosince 2022

 

Přítomni: 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C, Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: K. Hrubešová, M. Padior, D. Hospodka

Hosté: Mgr. Jaroslav Sogel

Program:

 1. Organizace a příprava Vánoční jarmark.
 2. Losování-soutěž.
 3. Vánoční posezení.
 4. Diskuse.
 5. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

1.Organizace a příprava vánočního jarmarku.

2. Výsledky losování o nejhezčí vánoční stromeček:

1. stupeň                                                                   2. stupeň

1. místo                       1.B                                          1. místo                      7.B

2. místo                       5.C                                          2. místo                      6.B

3. místo                       3.B                                          3. místo                      6.C

3. Poslední odvoz hliníku v tomto roce je v pátek 16. 12. Soutěž pokračuje až do 31. 1. 2023.

4. Poděkování za práci v žákovském parlamentu a přání do nového roku 2023.

 

Příští schůzka se bude konat ve středu 11. ledna 2023 na budově C od 13:30 hodin.

 

Zapsala: Hana Kuříková

 

 

Zápis z 3. schůzky Žákovského parlamentu z 23. listopadu 2022

 

Přítomni: 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.B, 9.C, Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: A. Polanská, T. Řeháková

Hosté: Mgr. Jaroslav Sogel

Program:

 1. Přivítání členů žákovského parlamentu.
 2. Plánované akce.
 3. Připomínky a prosby za třídy.
 4. Diskuse.
 5. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. V pátek 9. prosince proběhne vystoupení sboru Klíček v kostele v Hostinném. Pásmo obsahuje 8 krkonošských koled, trvá cca 55 minut. Budou tří vystoupení: (1. stupeň od 9:00 do 10:00, 2. stupeň od 10:15 do 11:15 a pro veřejnost od 17:00 h).
 2. Od 1. ledna 2023 zvyšuje školní jídelna ceny obědů: ZŠ 7-10 let na 32 Kč, ZŠ 11-14 let na 36 Kč, ZŠ 15 a více let na 39 Kč. Strávníci jsou povinni nosit do jídelny čip a objednávat si obědy včas. Při ztrátě čipu si musí uhradit nový. Objednávky obědů na pondělí lze pouze do pátku předchozího týdne do 14:00 hodin.
 3. Probíhá sbírka „Život dětem“, kdy si žáci mohou zakupovat drobné výrobky na pomoc dětem s postižením (na 1. stupni u paní asistentky A. Šneberkové a na 2. stupni u D. Vondrová)
 4. Tradiční sběrová akce na starý papír se letos neuskuteční z důvodu velmi nízkých výkupních cen papíru.
 5. Sbíráme hliníkové fólie z jogurtů a dalších mléčných výrobků(vymyté), plechovky od nápojů s nápisem AL, ALU (hliník)- prosím sešlápněte. Od září jsme již odvezli do sběrny 160 kg hliníku.
 6. Od pondělí 28. listopadu probíhá soutěž o nejhezčí vánoční stromeček a vyzdobenou třídu. Pořadí tříd bude určeno losováním, které proběhne na příští schůzce parlamentu.
 7. Prosba o napečení sladkostí na vánoční jarmark. Občerstvení zajišťuje třída 4.B a 9.A.
 8. Nenechávejte v šatnách a v lavicích drahé věci (mobily, peníze,…..). Ztrátu věcí je nutno hlásit neprodleně. Pojistka školy se nevztahuje na drahé věci (šperky, prsteny, řetízky, náušnice), dále na mobilní telefony a finanční částky.
 9. Lyžařský výcvik pro 1. stupeň se uskuteční od 9.1. do 13.1.2023. Cena činí 2 000 Kč. Přihlášky na kurz přijímáme v ředitelně od 21.listopadu.

Příští schůzka se bude konat ve středu 14. prosince 2022 na budově C od 13:30 hodin.

Zapsala: Hana Kuříková

 

 

Zápis z 2. schůzky Žákovského parlamentu z 18. října 2022

 

Přítomni: 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C, Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: A. Dobiášová, F. Kubát, L. Medlík

Hosté: Mgr. Jaroslav Sogel

Program:

 1. Přivítání členů žákovského parlamentu.
 2. Plánované akce.
 3. Připomínky a prosby za třídy.
 4. Diskuse.
 5. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. Vánoční jarmark se uskuteční ve středu 21. prosince 2022.
 2. Začít vyrábět výrobky na vánoční jarmark v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností.
 3. Prosím umístit v každé třídě krabičku na dotazy, připomínky a dobré nápady. Zajistí zástupci parlamentu.
 4. Informace o Online v Klídku www.prostorpro.cz, e-mail: klidek@prostorpro.cz. Poskytují odbornou pomoc v těžkostech dospívajících na sociálních sítích.
 5. Prosím udržujte pořádek ve třídě (zvednuté židle, prázdná lavice) a v šatně (úklid bačkor do sáčku).
 6. V jídelně dodržujeme pravidla slušného chování (chodíme bez pokrývky hlavy, nestrkáme se, neházíme jídlem,….)
 7. Školní kolo soutěže finanční gramotnost proběhne v hodině informatiky.
 8. Od října máme na ZŠ novou cvičnou kuchyňku, která bude sloužit k výuce vaření i jako školní prádelna a sušárna.
 9. Ve venkovní učebně máme nové stoličky.
 10. Prosím o řádné třídění odpadu ve třídě i na chodbách. První svoz hliníku proběhne ve středu 19.října.
 11. Prosba o držáky na houbu do 6.B a 9.C.

 

Příští schůzka se bude konat ve středu 23. listopadu 2022 na budově C od 13:30 hodin.

Zapsala: Hana Kuříková

 

 Zápis z 1. schůzky Žákovského parlamentu z 21. září 2022

 

Přítomni: 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C, Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: T. Bederka, M. Drgáčová, K. Háková, O. Kotvaltová, F. Kubát, A. Lenfeldová

Hosté: Mgr. Jaroslav Sogel

Projednané body:

 1. Společné schůzky obou stupňů. Převod žáků z 1. stupně zajistí p. uč. Kuříková. Sraz ve 13:15 hodin na budově A u šaten.
 2. Parlament se bude scházet ve středu 1 x za měsíc na budově C od 13:30 do 14:00 hodin.
 3. Podpoříme charitativní akce ve školním roce 2022/2023.
 4. Projekt „Mléko do škol“ a „Ovoce do škol“.
 5. Třídění odpadu na budově A i C. Dohlédnout na řádné třídění.
 6. Pokračuje sběr hliníkových obalů a papíru.
 7. Podzimní sběrový týden papíru se odkládá  na pozdější termín
 8. Všichni žáci se zúčastní soutěže ve finanční gramotnosti od 12. října 2022. Školní, okresní a krajské kolo se bude konat prostřednictvím on-line soutěžního systému. Celostátní finálové kolo proběhne prezenčně v prostorách České národní banky v Praze.
 9. Připomenutí bezpečnosti při cestě do školy a ze školy. Dbáme na bezpečnost.
 10. Prosba o dodržování pravidel při příchodu do jídelny (chodíme přes šatnu). V jídelně nepředbíháme ve frontě. Pokud se nám stane úraz, hlásíme to dozoru gymnázia. Dodržujeme zasedací pořádek.
 11. Prosba o udržování pořádku na toaletách.
 12. Prostřednictvím místního infocentra jsme získali zdarma pro školu z městského úřadu celkem čtyři výtisky nové regionální knihy "Pověsti a povídky z Hostinného", autor Tomáš Anděl. Dva výtisky budou v knihovně na 1. stupni, další dva pak ve studovně na 2. stupni.

 

Příští schůzka se bude konat ve středu 19. října 2022 na budově C od 13:30 hodin.

 

Zapsala: Hana Kuříková