Zápis do 1. tříd

26. 03. 2021

Zápis do 1. tříd na školní rok 2021/2022 proběhne z hygienických důvodů dálkově (elektronicky) od 1. do 30. 4. 2021. V přílohách najdete informace k zápisu a tiskopisy k vyplnění. Je tam i žádost o odklad školní docházky. Všem dětem s trvalým pobytem v Hostinném a okolních obcí, které tvoří společný školský obvod, budou tiskopisy k zápisu odeslány na jejich adresu do 31. 3. poštou. Žádáme všechny zákonné zástupce budoucích prvňáků, aby nám vyplněné a podepsané tiskopisy k zápisu nebo odkladu odeslali zpět poštou, e-mailem, svojí datovou schránkou, nebo donesli osobně do ředitelny ZŠ Karla Klíče Hostinné, Horská 130, 543 71 Hostinné nejpozději do 30. 4. 2021. Všechny tiskopisy podepisuje pouze jeden zákonný zástupce. Děti s trvalým pobytem mimo Hostinné a společný školský obvod (obce Čermná, Horní Olešnice, Klášterská Lhota a Prosečné) nemají ze zákona nárok na přednostní přijetí do naší ZŠ, v případě naplnění 1. tříd mohou být i nepřijaty.

V případě dotazů, či domluvení termínu na schůzku volejte na 731 495 035, nebo pište na sogelj@zskkho.cz.

Mgr. Jaroslav Sogel, ředitel ZŠ

 

Ke stažení

Fotogalerie