Zápis do 1. tříd

Online zápis do 1. tříd

Pro zápis do 1. tříd na školní rok 2021/2022 zprovozňujeme i online variantu zápisu. Na adrese zskkho.edookit.net/application bude od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021 možné zapsat budoucí žáky 1. tříd z pohodlí domova.

Po vyplnění požadovaných údajů je nutné ještě doručení přihlášky jednou z následujících variant:

 • datovou schránkou,
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,
 • poštou (formulář vytiskněte, podepište, doplňte místo a datum podpisu), nebo
 • osobně.

Pro ty, kterým online zápis nevyhovuje, pořád platí možnost zápisu po osobní návštěvě školy.

Zápis do 1. tříd probíhá distančně od 1. 4. do 30. 4. 2021

Zápis probíhá v budově A, 1. stupeň ZŠ, Horská 130 Hostinné od 1. do 30. dubna 2021 online. Děkujeme za pochopení.  Vaše případné dotazy zodpovíme na reditel@zskkho.cz nebo tel.: 731 495 035.

Co s sebou:

Zápis do 1. třídy

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • oblíbenou hračku dítěte
 • sourozence, rodiče a prarodiče
 • ZDE naleznete všechny potřebné dokumenty

Povinně zveřejňované informace

 • škola otevírá v příštím školním roce dvě třídy s kapacitou 60 žáků
 • k zápisu přicházejí děti nar. od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a ti, co měli loni odklad
 • spádové území školy je Hostinné, Čermná, Horní Olešnice, Klášterská Lhota a Prosečné
 • každé dítě obdrží u zápisu svoje registrační číslo
 • k žádosti o odklad školní docházky je nutno doložit doporučení poradenského zařízení a praktického lékaře
 • zákonem stanovené období pro zápisy do 1. tříd je od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021

Novinky pro budoucí prvňáčky

 • nově dovybavené učebny na 1. stupni ZŠ
 • školní družina s rozšířenou kapacitou na 120 žáků
 • zrekonstruovaná zahrada s novými hracími prvky u budovy ŠD a DDM
 • webové stránky školy s přístupy do elektronické žákovské knížky
 • moderní učebny s interaktivní tabulí, internetem, počítači a tablety

Těšíme se na vás!

Mgr. Jaroslav Sogel, ředitel ZŠ