Zápis do 1. tříd

Online zápis do 1. tříd

Termín zápisu do 1. tříd bude všas upřesněn a proběhne v dubnu 2024

Zápis probíhá v budově A, 1. stupeň ZŠ, Horská 130 Hostinné. Vaše případné dotazy zodpovíme na reditelka@zskkho.cz nebo tel.: 731 495 035.

Pro zápis do 1. tříd máme i online variantu zápisu. Na adrese zskkho.edookit.net/application bude od 1. 4. 2024 do 30. 4. 2024 možné zapsat budoucí žáky 1. tříd z pohodlí domova, pokud by z hygienických důvodů nebyl možný zápis do 1. tříd prezenčně (za účasti dítěte a jeho zákonného zástupce).

Po vyplnění požadovaných údajů je nutné ještě doručení přihlášky jednou z následujících variant:

 • datovou schránkou,
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,
 • poštou (formulář vytiskněte, podepište, doplňte místo a datum podpisu), nebo
 • osobně.

 

Co s sebou:

 

Zápis do 1. třídy

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • oblíbenou hračku dítěte
 • sourozence
 • ZDE naleznete všechny potřebné dokumenty

Povinně zveřejňované informace

 • škola otevírá v příštím školním roce tři třídy s kapacitou 70 žáků
 • k zápisu přicházejí děti nar. od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a ti, co měli loni odklad
 • spádové území školy je Hostinné, Čermná, Horní Olešnice, Klášterská Lhota a Prosečné
 • každé dítě obdrží u zápisu svoje registrační číslo
 • k žádosti o odklad školní docházky je nutno doložit doporučení poradenského zařízení a praktického lékaře
 • zákonem stanovené období pro zápisy do 1. tříd je od 1. 4. 2024 do 30. 4. 2024

Novinky pro budoucí prvňáčky

 • nová venkovní učebna, cvičná kuchyňka, bezbariérová škola i školní družina
 • mimo známek používáme i slovní hodnocení žáků
 • školní družina s rozšířenou kapacitou na 120 žáků
 • zrekonstruovaná zahrada s hracími prvky u budovy ŠD a DDM
 • webové stránky školy s přístupy do elektronické žákovské knížky
 • všechny učebny s dataprojektory, interaktivními tabulemi nebo plátny a internetem
 • sady iPadů, tabletů, robotické stavebnice, 3D tiskárna
 • Těšíme se na vás!

Mgr. Dita Mrázková, ředitelka ZŠ