Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd proběhne 3. 4. 2020

Zápis proběhne v budově A, a to v pátek 3. dubna 2020 od 14:00 do 18:00.

Co s sebou:

Zápis do 1. třídy

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • oblíbenou hračku dítěte
 • sourozence, rodiče a prarodiče
 • ZDE naleznete všechny potřebné dokumenty

Povinně zveřejňované informace

 • škola otevírá v příštím školním roce dvě třídy s kapacitou 60 žáků
 • k zápisu přicházejí děti nar. od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a ti, co měli loni odklad
 • spádové území školy je Hostinné, Čermná, Horní Olešnice, Klášterská Lhota a Prosečné
 • každé dítě obdrží u zápisu svoje registrační číslo
 • k žádosti o odklad školní docházky je nutno doložit doporučení poradenského zařízení a praktického lékaře
 • zákonem stanovené období pro zápisy do 1. tříd je od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020

Novinky pro budoucí prvňáčky

 • nově dovybavené učebny na 1. stupni ZŠ
 • školní družina s rozšířenou kapacitou na 120 žáků
 • zrekonstruovaná zahrada s novými hracími prvky u budovy ŠD a DDM
 • webové stránky školy s přístupy do elektronické žákovské knížky
 • moderní učebny s interaktivní tabulí, internetem, počítači a tablety

Těšíme se na vás!

Mgr. Jaroslav Sogel, ředitel ZŠ