Testování

SCIO

Od školního roku 2019/2020 jsme po diskusi všech pedagogů rozhodli, že přejdeme z testování Kalibro na Národní testování SCIO.

Ve školním roce 2022/23 proběhlo velké zkoumání školního klimatu SCIO Mapa školy.


Kalibro

Pět let probíhalo na naší škole testování pomocí srovnávacích testů Kalibro. Jedná se o testy pro liché ročníky, tedy pro 3., 5., 7. a 9. třídy. Celá baterie se skládá z testů českého jazyka, matematiky, humanitního základu či prvouky, přírodovědného základu, anglického jazyka a ekonomických dovedností.

V přílohách naleznete výsledky testování za minulý školní rok a vyjádření zástupce ředitele nejen k tomuto testování.

Ke stažení