Testování

Kalibro

Již čtvrtým rokem probíhá na naší škole testování pomocí srovnávacích testů Kalibro. Jedná se o testy pro liché ročníky, tedy pro 3., 5., 7. a 9. třídy. Celá baterie se skládá z testů českého jazyka, matematiky, humanitního základu či prvouky, přírodovědného základu, anglického jazyka a ekonomických dovedností.

V přílohách naleznete výsledky testování za minulý školní rok a vyjádření zástupce ředitele nejen k tomuto testování.

Ke stažení