Přírodovědná exkurze

26. 02. 2024

Výuka přírodopisu v terénu 

Pro 6.ročníky naší školy se v pondělí 26.2.2024 konala výuka přírodopisu netradičním způsobem přímo ve Vrchlabí. Program připravilo středisko ekologické výchovy ve Vrchlabí, kam se také vydalo 47 dětí se svými učiteli. Děti čekala návštěva záchranné stanice, kde si účastníci prohlédly opečovávaná zvířata. V centru „KRTEK“ byl připraven workshop na téma „ Savci Krkonoš“. Děti pracovaly formou kvízů s přírodninami, poznávaly vystavené exponáty zvířat. Ve velké posluchárně čekal na návštěvníky blok našeho známého ornitologa ing.Daniela Bílka, který nám představil ptactvo Krkonoš. Děti si zároveň tematický celek zopakovaly, rozšířily své znalosti a svoji pozornost potvrdily v nápaditém kvízu, který většina zvládla na jedničku.  

Výuka tohoto typu splňuje všechny zásady Komenského „ Škola hrou“. Žáci se „učili“ v otevřené přírodě, besedovali, doptávali se, mnozí možná „objevili“ některé pamětihodnosti města.-Naši žáci  zážitkovou metodou načerpali další motivaci ke vzdělávání a možná i objevili radost z pobytu v přírodě. 

Zpracovala: Mgr. Martina Karbanová 

26.2.2024 

Fotogalerie