Zápisy 2023-2024

Zápis ze schůzky Žákovského parlamentu z 3. dubna 2024

 

Přítomni: 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B Mgr. Kateřina Donátová

Nepřítomni: Jan Majtényi, Jakub Bydžovský

Projednané body:

  1. Společné schůzky obou stupňů. Převod žáků z 1. stupně zajistí p. uč. Donátová. Sraz ve 13:15 hodin na budově A u šaten.
  2. Parlament se bude scházet ve středu (pokud nebude stanoveno jinak) 1 x za měsíc na budově C od 13:25 do 13:55 hodin.
  3. Přivítání se.
  4. Zápis docházky naším zapisovatelem Mikulášem Hartlem.
  5. Organizace čarodějnické stezky, která se bude konat 30. dubna a bude určena pro žáky 1.- 3. tříd – příprava jednotlivých stanovišť, rozdělování funkcí.
  6. Projednání konkrétní podoby sportovního dne pro 2. stupeň.
  7. Shrnutí všech nápadů a závěr.

Příští schůzka se bude konat ve středu 24. dubna 2024 na budově C od 13:25, kde si vše znovu ujasníme a 30. dubna uspořádáme naší čarodějnickou stezku.

Zapsala: Kateřina Donátová

 

 

Zápis z 6. schůzky Žákovského parlamentu z 6. března 2024

 

Přítomni: 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B Mgr. Kateřina Donátová

Nepřítomni: Roman Jančula, Vítek Pokorný

Projednané body: 

1. Společné schůzky obou stupňů. Převod žáků z 1. stupně zajistí p. uč. Donátová. Sraz ve 13:15 hodin na budově A u šaten.

2. Parlament se bude scházet ve středu (pokud nebude stanoveno jinak) 1 x za měsíc na budově C od 13:25 do 13:55 hodin.

3. Přivítání se a představení našich hostů.

4. Zápis docházky naším zapisovatelem Mikulášem Hartlem.

5. Náměty a nápady na organizaci čarodějnické stezky.

6. Shrnutí všech nápadů a závěr.

Příští schůzka se bude konat ve středu 3. dubna 2024 na budově C od 13:25, kde budeme tvořit jednotlivá stanoviště a rozdělíme se k jednotlivým disciplínám. 

Zapsala: Kateřina Donátová

 

 

Zápis z 5. schůzky Žákovského parlamentu ze 7. února 2024

 

Přítomni: 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.C, 7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 9.A, Mgr. Kateřina Donátová

Nepřítomni: 6.B a 7.A (exkurze), 9.B, Ema Janičatová, Nela Daříčková (lékař), Jakub Bederka, Anežka Jankovičová (exkurze), Nela Nováková

Host: Mgr. Dita Mrázková

Projednané body:

1. Společné schůzky obou stupňů. Převod žáků z 1. stupně zajistí p. uč. Donátová. Sraz ve 13:15 hodin na budově A u šaten.

2. Parlament se bude scházet ve středu (pokud nebude stanoveno jinak) 1 x za měsíc na budově C od 13:25 do 13:55 hodin.

3. Přivítání se.

4. Diskuse nad otázkou „Jak zlepšit klima školy z pohledu žáků?

5. Otevřená diskuse nad tím „Co bychom chtěli změnit ve škole a proč?

6. Následující charitativní akce se uskuteční 15. května Žluté kvítky proti rakovině.

7. Navýšení počtu schůzek ŽP (návrh žáků 1x za 14 dní)

8. Otázky na zamyšlení do příště: Jak zapojit do akcí školy více rodiče a veřejnost? Jaké kroužky či volnočasové aktivity bychom chtěli na naší škole mít? Jaké disciplíny chceme mít na sportovním dnu?

Příští schůzka se bude konat ve středu 21. února 2024 na budově C od 13:25 a našimi hosty budou naši tělocvikáři, se kterými budeme společně plánovat sportovní den. 

Zapsala: Kateřina Donátová

 

 

Zápis ze 4. schůzky Žákovského parlamentu z 10. ledna 2024

 

Přítomni: 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, Mgr. Kateřina Donátová 

Nepřítomni: 4.A, 6.A, 6.B, 6.C (nemoc), 9.B, Jakub Bederka, Petr Vondra

Projednané body:

1. Společné schůzky obou stupňů. Převod žáků z 1. stupně zajistí p. uč. Donátová. Sraz ve 13:15 hodin na budově A u šaten.

2. Parlament se bude scházet ve středu (pokud nebude stanoveno jinak) 1 x za měsíc na budově C od 13:25 do 13:55 hodin.

3. Vyhodnocení akce Mikulášská stezka. (předání pozitivních ohlasů od učitelů)

4. Změna termínu lyžařského kurzu ve SkiLenka. Nový termín 22.1.- 26.1. 2024.

5. Následující charitativní akce se uskuteční 15. května Žluté kvítky proti rakovině.

6. Bufet na 2. stupni nelze prozatím realizovat.

7. Debata o akcích ŽP – Dětský den, Sportovní den, tematické stezky…

8. Aktivita: Chod školy a my!

9. Navýšení počtu schůzek ŽP (návrh žáků 1x za 14 dní)

Příští schůzka se bude konat ve středu 7. února 2024 na budově C od 13:25.

Zapsala: Kateřina Donátová

 

 

Zápis z 3. schůzky Žákovského parlamentu z 5. prosince 2023

 

Přítomni: 4.A, 4.B, 5.B, 6.A, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, Mgr. Kateřina Donátová

Nepřítomni: 5.A, 6.B (nemoc), Jáchym Stránský (změna třídy)

Projednané body:

1. Společné schůzky obou stupňů. Převod žáků z 1. stupně zajistí p. uč. Donátová. Sraz ve 13:15 hodin na budově A u šaten.

2. Parlament se bude scházet ve středu (pokud nebude stanoveno jinak)1 x za měsíc na budově C od 13:25 do 13:55 hodin.

3. Den otevřených dveří.

4. Uspořádání Mikulášské stezky pro žáky 1. a 2. tříd v budově školní družiny dne 5. 12. 2023. Stanoviště zajistili žáci ŽP.

5. Zhodnocení Mikulášské stezky.

6. Zapojení do charitativní akce Krabice od bot, kam jsem odnesli celkem 31 krabic.

7. Příští charitativní akce bude zajisté Český den proti rakovině, který se uskuteční 15. května 2024. 

Příští schůzka se bude konat ve středu 10. ledna 2024 na budově C od 13:25. 

Zapsala: Kateřina Donátová

 

 

Zápis z 2. schůzky Žákovského parlamentu ze 1. listopadu 2023

 

Přítomni: 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, Mgr. Kateřina Donátová

Nepřítomni: 6.A a 6.B (exkurze), Ema Janičatová, Jakub Bydžovský

Projednané body: 

1. Společné schůzky obou stupňů. Převod žáků z 1. stupně zajistí p. uč. Donátová. Sraz ve 13:15 hodin na budově A u šaten.

2. Parlament se bude scházet ve středu 1 x za měsíc na budově C od 13:25 do 13:55 hodin.

3. Sběr papíru, kaštanů a pomerančové kůry byl zrušen!!!

4. Anglické divadlo se uskuteční 6. listopadu. Žáci budou rozděleni na představení dle věkové kategorie a jazykových schopností.

5. Den otevřených dveří se uskuteční dne 29. listopadu. Nutno promyslet program v jednotlivých třídách.

6. Uspořádání Mikulášské stezky pro žáky 1. a 2. tříd v budově školní družiny dne 6. 12. 2023. Stanoviště bude zajišťovat ŽP.

7. Podpoříme charitativní akce ve školním roce 2023/2024. Nejbližší charitativní akcí bude sbírka Krabice od bot.

8. Tři přání – zástupci z každé třídy napsali na papírek to, co by chtěli změnit. Všechna přání budou předložena a projednána s vedením školy.

9. Třídění odpadu na budově A i C. Dohlédnout na řádné třídění.

10. Dodržování pravidel o přestávkách. 

Příští schůzka se bude konat ve středu 6. prosince 2023 na budově C od 13:25.

Zapsala: Kateřina Donátová

 

Zápis z 1. schůzky Žákovského parlamentu ze 4. října 2023

 

Přítomni: 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, Mgr. Kateřina Donátová

Nepřítomni: T. Kubát, P. Vaňourek, P. Vondra, N. Nováková

Projednané body:

1. Stmelování kolektivu a seznámení se – ideální parlamenťák.

2. Společné schůzky obou stupňů. Převod žáků z 1. stupně zajistí p. uč. Donátová. Sraz ve 13:15 hodin na budově A u šaten.

3. Parlament se bude scházet ve středu 1 x za měsíc na budově C od 13:25 do 13:55 hodin.

4. Podpoříme charitativní akce ve školním roce 2023/2024.

5. Projekt „Mléko do škol“ a „Ovoce do škol“.

6. Třídění odpadu na budově A i C. Dohlédnout na řádné třídění.

7. Připomenutí bezpečnosti při cestě do školy a ze školy. Dbáme na bezpečnost.

8. Prosba o dodržování pravidel při příchodu do jídelny (chodíme přes šatnu). V jídelně nepředbíháme ve frontě. Pokud se nám stane úraz, hlásíme to dozoru.  

Příští schůzka se bude konat ve středu 1. listopadu 2023 na budově C od 13:25.

Zapsala: Kateřina Donátová