Volby

Dne 2. září 2020 se uskutečnily volby do žákovského parlamentu. Každá třída si zvolila zástupce do parlamentu. Na základě hlasů svých spolužáků jsou v letošním roce členy žákovského parlamentu zvoleni tito žáci:

V. Klepáček, B. Vrbatová 4.A
R. Vrba, A. Burýšková 4.B
R. Gazárek, M. Kocián 4.C
P. Dvořáková, P. Vondra 5.A
J. Valeš, J. Bederka 5.B
H. Rambousková, O. Kokoška 6.A
M. Stránská, A. Lenfeldová 6.B
A. Polanská, T. Řeháková 7.A
J. Jedlička, K. Brokešová 7.B
N. Svobodová, K. Háková 7.C
J. Černý, J. Hryzlíková 8.A
A. Petrželová, D. Stehno 8.B
L. Novotný, D. Majerovič, M. Brokeš 9.A
N. Švecová, E. Bukajová 9.B

Všem zvoleným členům gratulujeme a všem parlamenťákům přejeme hodně sil a dobrých nápadů pro práci v žákovském parlamentu. První schůzka žákovského parlamentu se bude konat ve středu 16. září 2020 na budově C v učebně jazyků.

Koordinátorka  žákovského parlamentu