Volby

Dne 2. září 2022 se uskutečnily volby do žákovského parlamentu. Každá třída si zvolila zástupce do parlamentu. Na základě hlasů svých spolužáků jsou v letošním roce členy žákovského parlamentu zvoleni tito žáci:

N. Jurkeníková, J. Majtényi     4.A
N. Daříčková, R. Jančula 4.B
M. Baláž, A. Antošová 5.A
J. Hyková, M. Padior 5.B
D. Hospodka, O. Kotvaltová                5.C
D. Zemanová, F. Hartl 6.A
T. Bederka, K.Hrubešová 6.B
M. Kocián, M, Drgáčová                     6.C
L. Valeš, L. Medlík        7.A
B. Sokolovičová, D. Říha 7.B
H. Rambousková, N. Štefanová 8.A
F. Kubát, A. Lenfeldová 8.B
A. Polanská, T. Řeháková        9.A
A. Dobiášová, J. Jedlička 9.B
K. Háková, N. Svobodová         9.C

Všem zvoleným členům gratulujeme a všem parlamenťákům přejeme hodně sil a dobrých nápadů pro práci v žákovském parlamentu. První schůzka žákovského parlamentu se bude konat ve středu 21. září 2022 ve 13:30 hodin na budově C ve venkovní učebně.

Koordinátorka  žákovského parlamentu