Platby

Veškeré platby je možné dle typu vyřídit u ekonomky či třídních učitelů. Platby za školní jídelnu se provádějí bezhotovostně na účet školní jídelny (nutno uvést do variabilního symbolu rodné číslo dítěte), nebo v hotovosti v kanceláři ŠJ. Nedávejte dětem větší finanční částky, v případě ztráty nelze hradit z pojistky.

Číslo účtu: 270825774/0600