Školská rada

Nejbližší jednání školské rady je naplánováno na čtvrtek 7. 12. 2017 od 15:00 hodin.

Na dubnových třídních schůzkách 25. 4. 2018 proběhnou nové volby do Školské rady. Volí se tři zástupci za zákonné zástupce a tři náhradníci. Školská rada se schází 3 – 4 krát ročně. Zájemci o práci ve Školské radě se prosím nahlaste třídním učitelům již na těchto třídních schůzkách, nebo v ředitelně do konce roku 2017. Děkujeme za Váš zájem aktivně se podílet na chodu a dalším rozvoji naší základní školy!

Složení školské rady: Za zákonné zástupce žáků:

Složení školské rady: Za zřizovatele:

Složení školské rady: Za školu:

Ke stažení