Školská rada

Oznámení

V dnech 22. – 24. 10. proběhnou volby do školské rady. Volit se budou tři zástupci z řad zákonných zástupců žáků a tři zástupci z řad pedagogů. Volby proběhnou online, volit bude možné od půlnoci 22. 10. do 23:30 24. 10. 2020.

Způsob voleb

Volby se řídí platným volebním řádem.

Každý zákonný zástupce i pedagog obdrží prostřednictvím školního informačního systému Edookit hypertextový odkaz na online volební místnost a spolu s ním vygenerovaný unikátní číselný kód, pomocí kterého bude do volební místnosti oprávněn vstoupit. Za každého žáka školy bude tímto způsobem distribuován jeden kód (tedy jeden hlas). Volby zákonných zástupců a pedagogů jsou oddělené, neprobíhají ve stejných volebních místnostech.

Při zadání zmíněného hypertextového odkazu do prohlížeče webových stránek dojde k přesměrování do volební místnosti a oprávněný volič bude vyzván k zadání unikátního číselného kódu.

Po zadání číselného kódu bude volič přesměrován na samotné volby. Volební místnosti se otevřou ve čtvrtek 22. 10. 2020 o půlnoci a uzavřou se v sobotu 24. 10. 2020 ve 23:30 středoevropského času. V té době bude možné volit tím způsobem, že volič z nabídky vybere nejvýše tři kandidáty. Následně musí svůj hlas potvrdit tlačítkem „Vote“.

Díky unikátním číselným kódům je zajištěno, že za každého žáka bude možné volit pouze jednou. Při pokusu o druhé použití stejného kódu již nebude možné hlasovat znovu.

Systém volby vyhodnocuje tak, že není možné spárovat unikátní číselné kódy se žákem, ke kterému byly vygenerovány, čímž je zajištěna anonymita volby.

Systém umožňuje uspořádat volby pro nejvýše 100 voličů, proto jsou volby pro zákonné zástupce žáků rozděleny do 5 volebních místností podle abecedy. Výsledky v rámci jednotlivých volebních místností budou k dispozici ihned po ukončení hlasování, celkové výsledky budou bez zbytečného odkladu zveřejněny na těchto webových stránkách.

Seznam kandidátů za zákonné zástupce žáků:

  1. Holíková Andrea
  2. Hronová Marcela
  3. Vrbová Martina

Seznam kandidátů za pedagogické pracovníky školy:

  1. Kolačná Radka
  2. Kubík Zdeněk
  3. Slobodová Petra

Za přípravný výbor Zdeněk Kubík


Jednání školské rady se uskutečnilo 24. 8. 2020

Na tomto jednání školská rada odhlasovala, že všichni rezignují na svoje funkce a připraví se nové volby do školské rady.

Na dubnových třídních schůzkách 25. 4. 2018 proběhly volby do školské rady a obměnilo se tak složení za zákonné zástupce žáků. Novou členkou školské rady byla zvolena paní Petra Maličká, která provozuje restauraci Techtex Sport. Rada města svým usnesením jmenovala zástupce v ŠR za zřizovatele. V dalším funkčním období pokračují Mgr. Petra Půlpánová a Mgr. Kateřina Šitinová. Novým členem školské rady za zřizovatele byl jmenován místostarosta města pan Petr Bartoš, který nahradil Mgr. Petra Kesnera. Děkujeme Všem členům ŠR a zákonným zástupcům za aktivní podíl na chodu a dalším rozvoji naší základní školy.

Složení školské rady: Za zákonné zástupce žáků:

Složení školské rady: Za zřizovatele:

Složení školské rady: Za školu:

Ke stažení