Školská rada

Nejbližší jednání školské rady se uskuteční s největší pravděpodobností v srpnu r. 2020.

Na dubnových třídních schůzkách 25. 4. 2018 proběhly volby do školské rady a obměnilo se tak složení za zákonné zástupce žáků. Novou členkou školské rady byla zvolena paní Petra Maličká, která provozuje restauraci Techtex Sport. Rada města svým usnesením jmenovala zástupce v ŠR za zřizovatele. V dalším funkčním období pokračují Mgr. Petra Půlpánová a Mgr. Kateřina Šitinová. Novým členem školské rady za zřizovatele byl jmenován místostarosta města pan Petr Bartoš, který nahradil Mgr. Petra Kesnera. Děkujeme Všem členům ŠR a zákonným zástupcům za aktivní podíl na chodu a dalším rozvoji naší základní školy.

Složení školské rady: Za zákonné zástupce žáků:

Složení školské rady: Za zřizovatele:

Složení školské rady: Za školu:

Ke stažení