Školská rada

Školská rada aktuálně

Uplynulý školní rok byl rokem mnoha změn. Školské rady se tyto změny dotkly také a aktuálně chybí dva členové za pedagogy (p. Kubík rezignoval a p. Ulman již není učitelem na ZSKKHO) a bude třeba dovolit také jednoho člena za rodiče (p. Maličká již nemá na škole syna).

O změnách budeme informovat.


Dne 1.9.2022 se stala, na základě čl. IV odstavce 8) Volebního řádu školské rady, který vydalo Město Hostinné (zřizovatel školy), novou členkou školské rady (za zákonné zástupce žáků) paní Andrea Holíková.

Paní Holíková je druhou náhradnicí vzešlou z řádných voleb do ŠR, které proběhly 17. –18. 12. 2020.

Prvním náhradníkem je, dle volebních výsledků, pan Tomáš Janovský, který však z důvodu pracovní vytíženosti nemohl tuto funkci přijmout, tak byla v souladu se Školským zákonem a Volebním řádem ŠR nabídnuta paní Holíkové.

Paní Andrea Holíková tímto nahrazuje paní Martinu Vrbovou, které z důvodu přestupu syna na víceleté gymnázium zanikl mandát k 31. 8. 2022 (dle § 167 odst. 9 písm. f) Školského zákona 561/2004 Sb.).

Svoji funkci bude vykonávat po zbytek funkčního období členů ŠR, které je tříleté, tzn. do 19.12.2023.


Poslední jednání školské rady proběhlo 7. listopadu 2022 od 15:30.


Členové školské rady

Na základě usnesení 53. rady města Hostinné ze dne 24. 11. 2020 č. 833/53/RM/2020, kterým byli jmenováni tři členové rady za zřizovatele, a na základě voleb, konaných 17. – 18. 12. 2020, ve kterých bylo zvoleno po třech členech rady pedagogy školy a zákonnými zástupci žáků školy, má školská rada následující personální obsazení:

  • Petr Bartoš
  • Michaela Halenarová
  • Andrea Holíková
  • Lenka Kněžourová
  • Radka Kolačná
  • Zdeněk Kubík
  • Petra Maličká
  • Kateřina Šitinová
  • Tomáš Ulman

Výsledky voleb

V příloze naleznete zápis z proběhlých voleb.

Zápis z voleb

Ve volbách zákonných zástupců byli zvoleni: Michaela Halenarová, Petra Maličká a Martina Vrbová.

Ve volbách pedagogických pracovníků byli zvoleni: Zdeněk Kubík, Radka Kolačná a Tomáš Ulman.

Zvoleným členům školské rady gratulujeme.

Vyhlášení řádných voleb do školské rady

Dne 1. 12. 2020 vyhlásil ředitel školy řádné volby členů školské rady za zákonné zástupce žáků a pedagogické pracovníky.

Volby proběhnou ve dnech 17. a 18. 12. 2020, celý text viz níže.

Vyhlášení voleb 

Seznam kandidátů

Ke stažení