Poradenství

Potřebujete poradit? Hledáte kontakt na dětského psychologa, logopeda, mediátora apod.? Zeptejte se našich výchovných poradkyň či naší metodičky prevence.

Výchovná poradkyně pro 1. – 4. ročník

Mgr. Lenka Tichá

e-mail: tichal@zskkho.cz

Výchovný poradce pro 5. – 9. ročník

Ing. Lubor Dvořák

e-mail: dvorakl@zskkho.cz

mobil: 604 622 764

Školní metodička prevence

Mgr. Eva Petrželová

e-mail: petrzelovae@zskkho.cz

mobil: 775 324 103


Další z možností je využít pomoc zvenčí. Např. Pedagogická komora nabízí online poradnu pro žáky s SVP na e-mailu: poradna-pro-rodice@pedagogicka-komora.cz