Poradenství

Potřebujete poradit? Hledáte kontakt na dětského psychologa, logopeda, mediátora apod.? Zeptejte se našich výchovných poradkyň či naší metodičky prevence.

Výchovná poradkyně pro 1. – 5. ročník

Mgr. Blanka Vondrová

e-mail: vondrovab@zskkho.cz

mobil: 739 743 639

Výchovný poradce pro 6. – 9. ročník

Ing. Lubor Dvořák

e-mail: dvorakl@zskkho.cz

mobil: 604 622 764

Školní metodik prevence

dočasně neobsazeno

e-mail:

mobil:


Další z možností je využít pomoc zvenčí. Např. Pedagogická komora nabízí online poradnu pro žáky s SVP na e-mailu: poradna-pro-rodice@pedagogicka-komora.cz