Poradenství

Výchovná poradkyně pro 1. – 4. ročník

Mgr. Lenka Tichá

e-mail: tichal@zskkho.cz

mobil: 604 364 238

Výchovná poradkyně pro 5. – 9. ročník

Mgr. Lenka Kudrnová

e-mail: kudrnoval@zskkho.cz

Školní metodička prevence

Mgr. Eva Petrželová

e-mail: petrzelovae@zskkho.cz

mobil: 775 324 103